Aktuality

27.02.2017 14:57

Inzerát

V současné době hledáme pro naši školu uchazeče na dvě volné pozice: ·         uklizeč/ka – PP na dobu určitou,  úvazek  0,62, nástup ihned         V případě zájmu se nám ozvěte na...
24.02.2017 11:43

Výtvarná výchova v I. třídě.

Žáci se učili pracovat s řídkou a hustou barvou. Téma výkresu je „Afrika – lvi pod palmami“. Prohlédněte si v galerii a posuďte, jak se jim to povedlo. 
23.02.2017 06:39

Pracovní výchova v 5. ročníku

Pracovní výchova ve škole nemusí být jen o učení a "práci", ale může jít i o zábavu a vyzkoušení si něčeho nového. My jsme si například na vlastní kůži vyzkoušeli jedno z nejstarších řemesel - tkalcovství. Neměli jsme sice klasický tkalcovský stav, ale ruční dětský stávek, na něm jsme se...
23.02.2017 06:36

Zeměpisná olympiáda 2017 - okresní kolo

V úterý 21. 2. se v Pardubicích konalo okresní kolo zeměpisné olympiády, do kterého postupovali vítězové školních kol. Naši žáci se v konkurenci ostatních ZŠ a víceletých gymnázií umístili takto:    kategorie A (6. roč.) - Filip Kopřiva - 6. místo    kategorie B (7. roč.) -...
22.02.2017 06:33

Cesta do světa Julese Verna

Dne 16. 2. navštívili žáci IX. třídy Gymnázium Dr. Emila Holuba v Holicích, kde probíhalo projektové dopoledne nazvané „Cesta do světa Julese Verna“. Projekt byl rozdělen na čtyři části-literární, výtvarnou, zeměpisnou a fyzikální. Žáci se seznámili s životem a dílem tohoto francouzského...
19.02.2017 08:46

Veselá matematika

V rámci probírání osové souměrnosti vytvářeli šesťáci cizokrajný hmyz ze svého vlastního jména. Jak se jim to povedlo, můžete vidět na fotografiích našich umělců s jejich výtvory.
10.02.2017 06:25

Veřejná sbírka

Naše škola se rozhodla podpořit veřejnou sbírku „Život dětem“. Sbírku uskutečnili členové Žákovského parlamentu (listopad 2016-leden 2017) a podařilo se jim mezi žáky, zaměstnanci i mezi rodiči na třídních schůzkách vybrat částku 4 600 Kč. Peníze pomohou nemocným dětem. Děkujeme všem laskavým...
08.02.2017 13:04

Beseda o zemědělství

Dne 7. února se u nás ve škole uskutečnila interaktivní beseda o zemědělství, která je součástí projektu zemědělského svazu ČR „Zemědělství žije“. Dvouhodinová prezentace se týkala různých zajímavých témat - nezbytnost zemědělství, chov hospodářských zvířat, pěstování kulturních plodin nebo práce...
02.02.2017 07:05

Projektový den na malé škole

Také žáci 1. – 4. třídy se účastnili projektového dne -,,Zdravý člověk, zdravá planeta“. V rámci environmentální výchovy se dozvěděli o třídění a recyklaci odpadů a jak chránit přírodu. Zařazen byl i program o chování člověka při nebezpečných situacích a poskytování 1. pomoci. Ve III. třídě...
02.02.2017 06:57

Beseda v V. třídě

Ve středu 1. února se uskutečnila v V. třídě beseda pod vedením p. školníka Žierika na téma „ Kolo a cyklistika“ (v rámci slohového výcviku a dopravní výchovy). Pan školník připomněl žákům, jak vypadá správně vybavené jízdní kolo, poradil jim, jak o kolo pečovat a samozřejmě je upozornil na...

Kontakt

Masarykova ZŠ Dolní Roveň

kancelar@zsdolniroven.cz

Dolní Roveň 200
Dolní Roveň
533 71

+420 466 688 177

Vyhledávání

Realizace průřezových témat ŠVP formou projektových dnů

Projektové vyučování je charakteristické svou komplexností, která se projevuje integrací učiva z různých předmětů a vzdělávacích oblastí, rozvíjí různé dovednosti (intelektové, psychomotorické, sociální), zahrnuje různé dílčí výukové metody. Žáci získávají poznatky aktivní formou. Takto získané poznatky mají trvalejší charakter. V rámci projektových dnů se žákům nabízí celá řada zajímavých témat a reálných situací, s nimiž se ve svém životě mohou setkat. Klade se rovněž důraz na rozvoj dovednosti spolupracovat a vhodně komunikovat.

Anketa

Myslíte si, že projektové dny mají motivační charakter a jsou přínosem pro žáky?

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode