Plán práce pro školní rok 2017/2018 - tento plán bude měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy

Datum

Den

Od - do

Akce - popis

Doplňující informace / garant akce

 

Srpen

 

 

 

 

28.8.

Po

8.00

Úvodní pracovní porada

všichni vyučující

28.8.

Po

10.00

 

Školení BOZP

Ing. A. Jančaříková

všichni zaměstnanci

29.8. 


Út
 


10.00
 

Schůze předmětových komisí


všichni vyučující
 

 

Září

 
 
 
 

1.9.

8.30


Úvodní pedagogická rada


všichni vyučující

4.9.    

Po

8.00

 

Slavnostní zahájení 

školního roku

2.- 9.třída

4.9.

Po

10.00

 

Slavnostní zahájení 

školního roku

pro 1. třídu

1.třída

 

4.9.

 

Po

 

12.00


Pracovní porada

 

všichni vyučující

4.9.

Po

17.30

Třídní schůzka

1. třídy

 

třídní učitelka, vychovatelky,

vedoucí ŠD, vedení školy

12.9.

Út

8:30

 

 

Nominační

cyklistický 

závod 

„Hledá se vítěz“

projektový den

12.9.

Út

 

16.00


 

17.00

 

 

Třídní schůzky
2.stupeň


Třídní schůzky

1.stupeň

 

 

třídní učitelé


 

třídní učitelé

13.9.

St

8.05 - 14.30

Technohrátky
SPŠE Pardubice

vybraní žáci 8. a 9.třídy
Zdeněk Tužil

19.9.

Út

16.30

 

 

 

Zahajovací schůzka 

SRPD

 

Školská rada

 

 

vedení školy
 

zástupci SRPD

 

členové Školské rady

20.9.

St

 

 

 

Zahajovací výlet 

školní družiny

- kukuřičné bludiště 

u Pardubic

 

 

vychovatelky

23.-

25.9.

So-Po

 

Podzimní 

výstava zahrádkářů

J.Sevránková

26.9.

Út

 

 

Evropský den jazyků

Británie s Britem 2

 

 

3.- 5.třída

6.- 9.třída

(50 Kč/žák)

 

29.9.

 

 

 

Ředitelské volno

 

 

Říjen

 
 
 
 

3.10.

Út

2.- 6. vyuč. hod.

 

 

Pohled do světa 

hmyzu a bezobratlých

www.pohled-do-sveta-hmyzu.cz

 

2.- 9.třída

(40 Kč/ žák)

4. 10.

St

8.00 -

12.00

Exkurze do SŠ
automobilní Holice

 

vybraní žáci VIII. a IX. třídy

+ Z. Tužil

5.10.

Čt

 

 

 

 

Memoriál J. Brože 

ve skoku dalekém 

- projektový den

 

žáci 

2.stupně

10.10.

Út

 

 

POKOS - interaktivní program 

Ministerstva obrany

POKOS zákl.info

pro školy.ppt 

(2921984)

 

žáci

2.stupně

 

Z. Tužil

10. 10.

Út

14.45

 

 

Pracovní porada

 

 

všichni vyučující

2.10.-

30.10.

 

 

Sběr papíru a víček 

od PET lahví

D.Vachová

 

2.10.-

30.10.

 

 

 

 

Sběr žaludů a kaštanů 

 

 

D.Vachová

25. 10.

St

 

Vitamínový den

Plakát - Vitamínové dny 

mlékem.docx (322886)

 

všechny třídy

26.10.

27.10

Čt-Pá

 

Podzimní prázdniny

 
 

31.10.

 

Út

 

14.45


 

Schůzky předmětových 

komisí 

 

 

všichni vyučující

 

Listopad

 
 
 
 

30.10.

-16.11.

 

 

 

Testování Scio 

pro 9.třídu

www.testovani.cz

/Projekt/47/narodni-testovani-pro-9-tridu-zs

 

30.10.

-16.11.

 

 

 

Konzultace

rodič + žák + učitel

 

1.- 8.třída 

 

6.11.

 

Po

 

 

Drakiáda školní družiny

 

vychovatelky ŠD

7. 11. 

Út

 

 

Fyzikální divadlo
Pardubice
(v rámci týdne vědy)

 

6.- 9.třída

8. 11.

St

 

 

Divadlo pro 1. a 2. třídu

 

1.- 2.třída

10.11.

 

9.00-13.00

 

Schola Bohemia 

- výstava SŠ a SOU

 

9.třída 
Z. Tužil

14.11.

Út

14.45

 

Pedagogická rada 

I. čtvrtletí

 

všichni vyučující

 

14.11.

 

Út

 

16.00

 

 

Třídní schůzka 

9. třídy

 

M.Mojžíš


14.11.

Út

16.15


Informace
k přijímacímu
řízení
Z.Tužil

14.11.

Út

16.30

 

Volba povolání 

pro 9. třídu

Přehlídka SŠ a SOU

 

 

vedení školy

 

16.11.

 

 

Čt

 

 

16.00

 

 

Schůzka SRPD

 

 

vedení školy

 

22. 11.

St

 

Konference

Rizikové
chování žáků

J.Michálková

28.11. Po  
Dopravní výchova
Policie ČR

1.třída
2.třída

 

28.11.

-29. 11.

 

St

 

 

Porada 

ředitelů škol

 

J.Michálková

 

 

29.11.

 

 

St

 

 

 

Prevence AIDS
pro 9. třídu
(SZŠ Pardubice)

 

I. Vojtková

 

Prosinec

       
1.12.  
Dopravní výchova
Policie ČR

3.třída
4.třída

2.12.

-3.12.

So-ne

 

 

Vánoční 

výstava zahrádkářů

 

 

J. Sevránková

 

5.12. Út  
Prevence šikany
Policie ČR
6.třída

5.12.

Út

14.45

 

Pracovní porada

 

všichni vyučující

5.12.

Út

 

 

Mikuláš ve škole 

 

 

J. Sevránková

12. 12. 

 

 

 

IPS ÚP Pardubice

(k volbě povolání) 

 

9.třída

Z.Tužil

11.12. Po   Fyzikální divadlo
pro MŠ
a pro 1. stupeň

I. Šmaterová
9. třída
 

13.12.

St

 

 

 

Preventivní program 

"Sám sebou"

Kašparovi

 

 

5.třída

8.třída

14.12. Čt 15.00

 

Vánoční dílny 

na malé škole


vychovatelky ŠD
tř.učitelé

15.12. 
 

Trestní odpovědnost
Policie ČR

9.třída
18.12. Po 17:30
vánoční besídka
 

5. třída
J. Balášová
18.12. Po  
vánoční soutěže pro MŠ

7. třída
I. Šmaterová
20.12. St 8.30

Vánoční turnaj
ve stolním tenisu
 
5. - 9. třída

21.12.

Čt

 

 

 

 

Vánoce ve škole

(koncert na schodech,

besídky, ...)

 

projektový den

21.12.

Čt

17.00

 

 

Vánoční koncert 

v sokolovně

 

 

 

22.12.

 

 

 

Ředitelské volno

 

       

23.12.

-2.1.

 

 

Vánoční prázdniny

 

 

 

Leden

 

 

 

 

3.1. 

St

 

Nástup do školy

 

8.1. Po 17.00
1. lekce minitanečních
 
8. a 9. třída

15.1.
 

Po
 

13.00
 

Recitační soutěž
 

I. Šmaterová
 

15.1.

Po

17.00

2. lekce minitanečních

8. a 9. třída
16.1. Út 9.00
ŽP navštíví Městský útulek v Pardubicích 


J. Balášová
      +
žákovský
parlament

16.1.

Út

14.45


Schůzky předmětových komisí 

 

všichni vyučující

16.1
Út

16.00
-16.30


Třídní schůzky
2. stupeň
 

vyučující
2. stupně
16.1. Út 16.30
-17.00

konzultace 
s vyučujícími
na 2. stupni
vyučující
2. stupně
16.1. Út
17.00
-17.30


Třídní schůzky 
1. stupeň
 

vyučující
1. stupně
16.1. Út 17.30
-18.00
konzultace 
s vyučujícími
na 1. stupni
vyučující
1. stupně

19.1.


9.30
-11.10

Dopravní výchova
teoretická část

P. Žierik
5. třída
22.1. Po  

Východočeské divadlo
Pardubice
představení Výlet
 

I. Šmaterová
2. stupeň

22.1.

Po

17.00

3. lekce minitanečních

8. a 9. třída

23.1.

Út

 

 

Divadlo 

pro 3. a 4. třídu

 

3. a 4. třída

23.1.

Út

 

Zdravá 5

1. a 2. třída

 

 

 

 

 

23.1.

Út

14.45

Pedagogická rada 

I. pololetí

všichni vyučující

 

24.1.

 

St

 

 

Zdravá 5

 

3. a 4. třída

 

25.1.

 

Čt

 

16.00

 

Schůzka SRPD

 

vedení školy


29.1.

Po

17.00

4. lekce minitanečních

8. a 9. třída

 

31.1.

 

St

 

 

 

Předání vysvědčení

Konec I. pololetí

 

 

Únor

 

 

 

 

1.2. Čt   návštěva zábavného parku Tongo Hradec Králové školní družina

2.2.

 

Pololetní prázdniny

 


5.2.

Po

17.00

5. lekce minitanečních

8. a 9. třída

8.2.

Čt

10.25


Přednášky
o dospívání

6.a 7.třída

12.2.

Po

17.00

6. lekce minitanečních

8. a 9. třída

 

13.2.

 

Út

 

14.45

 

Pracovní porada

 

všichni vyučující

15.2. Čt 8.30
Projektový den na gymnáziu Holice

„Čechy krásné, Čechy mé"
 
vybraní žáci
8. a 9. třída

15.2.

Čt

17.00

7. lekce minitanečních

8. a 9. třída

24.2.

So
 
Karneval 

Malá škola

 

Březen

 

 

 

 

1.3. Čt  
Prodloužená
Závěr minitanečních
 
8. a 9. třída

3.3.

So
 

Společenský večer
KD Horní Roveň

 
 
9.3. 7.30
Hry a klamy
Žďár nad Sázavou
I. Šmatetrová

 

12.3.-

18.3.

 

Po-Pá

 

 

Jarní prázdniny

 

 

20.3. 

 

Út

 

14.45

 

Pracovní porada

 

všichni vyučující

23.3.-

28.3.

Pá-St

 

Lyžařský výcvik Olešnice

(upravený termín)

 

M. Polák

I.Vojtková

 

28.3.

St

 

 

Velikonoční projektový den - Barevný den

celá škola

 

29.3.

-2.4.

 

 

 

Velikonoční prázdniny

 

 

Duben

 

 

 

 

3.4.-

30.4.

 

 

Sběr starého papíru a víček od PET lahví

D. Vachová


4.4.

St
 
Dravci
 


12.4.
 

Čt
 
Prevence šikany
Policie ČR
7.třída

12.4.

Čt

 

Zápis do 1. třídy

 

vedení

vyučující I. stupně

17.4.

Út

14.45

 

Pedagogická rada

III. čtvrtletí

 

všichni vyučující

 

 

       

19.4.

Čt

16.00

Schůzka SRPD

vedení školy

 

?

 

 

 

Intenzivní přípravný kurz

 

IX. třída

?

 

 

 

Školní kolo soutěže "Mladý zahrádkář 2017"

V.-IX. třída

?

 

 

 

Soutěž "Mladý zahrádkář 2017" - okresní kolo

 

J. Sevránková

 

Květen

 

 

 

 

15.5.

Út

14.45

Pracovní porada

všichni vyučující

 

Červen

 

 

 

 

1.6.

 

Den dětí

 projektový den

?

 

 

Olympiáda Holice

 

I. Vojtková
M. Polák
Z. Tužil

 

5.6.

 

Út

 

16.00

 

Závěrečná schůzka SRPD 

                      vedení školy

 

5.6.

 

Út

 

16.30

 

Plenární schůzka SRPD

 

všichni vyučující

 

 

 

17.00

 

Třídní schůzky

 

všichni vyučující

8.6.

 

 

Obhajoby ročníkových prací

 

IX. třída

?

 

 

 

Fotografování tříd

 

1. stupeň

?

 

 

 

Fotografování tříd

 

2. stupeň

 

19.6.

 

Út

 

14.45

 

 

Pedagogická rada 

II. pololetí

 

všichni vyučující

19.6.

Út

16.30

 

 

Informační schůzka 

rodičů budoucích žáků I. třídy 

 

třídní učitelka, vedení školy

 

29.6.

 

 

7.35-8.20

 

Předávání vysvědčení

 

I.- VIII. třídy

29.6.

9.00

 

Slavnostní předávání vysvědčení žákům IX. třídy 

 

žáci IX. třídy
vyučující, vedení školy

 

29.6.

 

 

11.00

 

Závěrečná pedagogická rada

 

všichni vyučující

* "?" - Datum bude upřesněn

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode