Výsledky zápisu do 1. třídy 2017/2018

Ředitelka Masarykovy základní školy v Dolní Rovni oznamuje výsledky zápisu dětí do

1. třídy Masarykovy základní školy v Dolní Rovni pro školní rok 2017 - 2018 ze dne

7. dubna 2017.

K zápisu se dostavilo 29 dětí, 25 dětí bylo přijato a bylo vydáno rozhodnutí o přijetí k plnění základního vzdělávání, 3 děti mají odklad školní docházky a bylo vydáno rozhodnutí o odkladu školní docházky o 1 rok, 1 dítě zatím bez rozhodnutí o přijetí či nepřijetí (v režimu přerušení správního řízení do doby dodání požadovaných dokladů).

Přijaté děti:  91, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 119

Děti s odkladem školní docházky o 1 rok:  97, 99, 110

Děti, o jejichž přijetí či nepřijetí nebylo zatím rozhodnuto (v režimu přerušeného správního řízení do doby dodání požadovaných dokladů):  118

Výsledky zápisu.pdf

 

Zápis do 1. třídy 2017/2018

Vedení školy upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápis se bude konat v pátek 7. dubna 2017 v době od 13 do18 hodin v budově ZŠ v Horní  Rovni (u  kostela). 


Více zde: http://www.zsroven.cz/zapis-do-i-tridy/


 

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017). 

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

Více informací na http://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok.

 

Doporučení pro zákonné zástupce

Jak můžete pomoci svým dětem

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmi, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 

Desatero pro rodiče.pdf

Co by měl umět předškolák

Žádost o přijetí

 

Zápis do I. třídy 2016/2017

 

Ředitelka Masarykovy základní školy v Dolní Rovni oznamuje, že zápis dětí do I. třídy se koná v pátek dne 15. ledna 2016 v době od 13 do18 hodin v budově ZŠ v Horní  Rovni (u  kostela). K zápisu zveme děti narozené v době od 1. září 2009 do 31. srpna 2010 a děti s odkladem školní docházky z loňského roku. Zapsány mohou být i děti  narozené v době od 1. 9. 2010 do 31.12. 2010. Jejich přijetí je podmíněno vyšetřením školní zralosti v pedagogicko – psychologické poradně. Vezměte s sebou, prosím, občanský průkaz, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny  dítěte.

Těšíme se na setkání s vámi u zápisu.

Přihláška ke stažení zde:

C11 Formulář - žádost o přijetí dítěte ZŠ - 1.tř.

Co by měl umět předškolák zde:

pis1.jpg 
 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode