Důležité upozornění

Vážení rodiče, chceme Vám připomenout Vaši povinnost podepisovat přehled klasifikace v elektronické žákovské knížce. Tato povinnost je uvedena ve Školním řádu v kapitole „Povinnosti zákonných zástupců“, písmeno b. Většina z Vás si tuto povinnost řádně plní, čehož si velmi vážíme, bohužel jsou mezi Vámi i tací, kteří na toto zapomínají. Byli bychom rádi, kdybyste vzali toto připomenutí na vědomí a dali vše do pořádku. Seznámení s dokumenty školy jste podepsali na začátku školního roku, všechny důležité dokumenty naleznete na webových stránkách školy. Děkujeme.                        Vedení školy, třídní učitelé

 

Změny v organizaci výuky ve čtvrtek 27.9.2018

V souvislosti s konáním soutěže Memoriál J. Brože ve čtvrtek 27.9.2018 dojde ke změnám v organizaci výuky u žáků 2. stupně. Vyučování bude pro 7.-9. třídu zkráceno, výuka bude probíhat do 13 hodin. Žáci 9. ročníku budou pomáhat při organizaci soutěže, po skončení akce pomohou pořadatelům s úklidem areálu školního hřiště.
 

Organizace školního roku 2018-2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro naši školu 4. 2. - 10. 2. 2019.

Na pátek 21. 12. 2018 bude vyhlášeno pro žáky ředitelské volno.

 

Seznam sešitů a pomůcek pro žáky na školní rok 2018/2019

 

Sdělení školní jídelny

Od 1.3.2018 se zvyšují finanční normativy na potraviny / cena oběda / pro žáky jednotlivých kategorií takto: 

od 7-10 let         24,-- Kč

od 11-14 let       26,-- Kč

od 15 a více       27,-- Kč 

Informace o změně plateb obdrží žáci písemně a rodiče budou ještě informováni elektronicky.

 
 
Sledujte prosím Aktuality a Plán na školní rok 2017/2018, kde je napsáno, co všechno čeká vás a vaše děti v naší škole.
 

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode