ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2019-2020

 
 
 
ŠKOLNÍ ROK 2018-2019

Změny v organizaci výuky

V souvislosti s blížícím se závěrem školního roku proběhnou od 20. 6. do 28. 6. změny v organizaci výuky.

Od 20. do 26. 6. bude vyučování 1. - 5. třídy končit v 11:10 hodin, vyučování 6. - 9. třídy skončí vždy ve 12:05 hodin.

Dne 27. 6. nepůjde elektrický proud a školní jídelna tedy nebude vařit. Tento den bude ukončeno vyučování všech tříd již v 11:10 hodin. Školní družina pojede na celodenní výlet a pro žáky, kteří se ho nezúčastní, nebude fungovat.

V pátek 28. 6. bude žákům vydáno vysvědčení a pak půjdou domů. 

Obědy v den třídních výletů budou automaticky celé třídě odhlášeny. Automaticky je také odhlášen oběd na pátek 28. 6. V případě, že se tento den přihlásí dostatečný počet zájemců o školní družinu, je možné oběd na 28. 6. těmto žákům přihlásit. 

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

 

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

Kdy:        25. 6. v 17:00 hodin
 
Kde:        muultifunkční třída ve 2. patře budovy Dorní Roveň 200
  
 

Projektový den 25. 4. 2019

Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhne v naší škole projektový den Člověk na planetě Zemi.  Projekt bude v délce šesti vyučovacích hodin. V souvislosti s projektovým dnem proběhnou změny v organizaci výuky, konec vyučování bude ve 13:00 hodin.
 

Změny v organizaci výuky v 9. třídě

Ve dnech 10. a 11. 4. 2019 bude probíhat pro žáky, kteří se připravují na přijímací zkoušky, intenzivní přípravný kurz k přijímacím zkouškám. V tyto dny se budou žáci učit vždy tři hodiny matematiku a tři hodiny český jazyk, pak jejich vyučování skončí. Bude tedy zkrácené do 13:00 hodin. Tento kurz vede Mgr. Jarmila Michálková a Mgr. Ivana Šmaterová.  

Žáci, kteří se intenzivního kurzu neúčastní, se budou z organizačních důvodů ve dnech 10. - 12. 4. vyučovat s žáky 7. třídy podle jejich rozvrhu. 

Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Upozornění pro rodiče

Dne 31.1.2019 obdrží všichni žáci školy výpisy z vysvědčení. V souvislosti s tím, dojde k úpravě v organizaci výuky. Žákům 7., 8. a 9. třídy tak vyučování skončí ve 13 hodin (po 6. vyučovací hodině). Žáci, kteří nebudou ve škole přítomni, obdrží výpis z vysvědčení v pondělí 11.2. 2019. 
                         Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Důležité změny ve výuce

Vážení rodiče, milí žáci, upozorňujeme vás, že ve čtvrtek 20.12.2018 dojde ke změně v organizaci výuky. Vyučování bude pro 3.-5. třídu zkrácené do 11.10 hodin (4 vyučovací hodiny) a pro 6. - 9. třídu do 12:05 hodin (5 vyučovacích hodin).
V pátek 21.12. bude podle plánu ředitelské volno.
                       Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy
 

Důležité upozornění

Vážení rodiče, chceme Vám připomenout Vaši povinnost podepisovat přehled klasifikace v elektronické žákovské knížce. Tato povinnost je uvedena ve Školním řádu v kapitole „Povinnosti zákonných zástupců“, písmeno b. Většina z Vás si tuto povinnost řádně plní, čehož si velmi vážíme, bohužel jsou mezi Vámi i tací, kteří na toto zapomínají. Byli bychom rádi, kdybyste vzali toto připomenutí na vědomí a dali vše do pořádku. Seznámení s dokumenty školy jste podepsali na začátku školního roku, všechny důležité dokumenty naleznete na webových stránkách školy. Děkujeme.                        Vedení školy, třídní učitelé

 

Změny v organizaci výuky ve čtvrtek 27.9.2018

V souvislosti s konáním soutěže Memoriál J. Brože ve čtvrtek 27.9.2018 dojde ke změnám v organizaci výuky u žáků 2. stupně. Vyučování bude pro 7.-9. třídu zkráceno, výuka bude probíhat do 13 hodin. Žáci 9. ročníku budou pomáhat při organizaci soutěže, po skončení akce pomohou pořadatelům s úklidem areálu školního hřiště.
 

Organizace školního roku 2018-2019

Období školního vyučování ve školním roce 2018/2019 začne v pondělí 3. září.

Vyučování bude v prvním pololetí ukončeno ve čtvrtek 31. ledna 2019.

Období školního vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2019.

Podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a úterý 30. října 2018.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019. Vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 1. února 2019.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou pro naši školu 4. 2. - 10. 2. 2019.

Na pátek 21. 12. 2018 bude vyhlášeno pro žáky ředitelské volno.

 

Seznam sešitů a pomůcek pro žáky na školní rok 2018/2019

 

Sdělení školní jídelny

Od 1.3.2018 se zvyšují finanční normativy na potraviny / cena oběda / pro žáky jednotlivých kategorií takto: 

od 7-10 let         24,-- Kč

od 11-14 let       26,-- Kč

od 15 a více       27,-- Kč 

Informace o změně plateb obdrží žáci písemně a rodiče budou ještě informováni elektronicky.

 
 
Sledujte prosím Aktuality a Plán na školní rok 2018/2019, kde je napsáno, co všechno čeká vás a vaše děti v naší škole.
 

 

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode