Důležité 2014/2015

 

Informace k zavedení kamerového systému

Vážení rodiče,

v průběhu minulého školního roku jsme byli nuceni mnohokrát řešit problémy s provozem šaten v hlavní budově naší školy. Zaznamenali jsme několik případů fyzického napadení mezi žáky a jisté projevy šikany, poškození kol, šatních skříněk, ničení osobních věcí, zejména v chlapeckých šatnách. Domníváme se, že tyto prostory by mohly být místem těchto negativních sociálních projevů.

Tyto prostory nejsme schopni zabezpečit stálým pedagogickým dohledem z důvodu malého počtu pedagogických pracovníků ve škole rozdělení do dvou budov. V druhém pololetí školního roku jsme požádali Žákovský parlament o spolupráci – zajištění žákovských dozorů v šatnách o volných hodinách a vybraných přestávkách, ovšem situace se nezlepšila (dozory nebyly vždy funkční nebo efektivní). Tato skutečnost nás nutí hledat jiné, pro nás efektivní řešení této situace, a tím je zavedení kamerového systému.

Kamerový systém je citlivé a dosti krajní řešení nepříznivé situace a po dlouhém zvažování všech pro a proti, po dotazech na jiných školách, kde s ním mají zkušenosti, jsme se rozhodli kamerový systém instalovat.

Hlavním důvodem instalace kamerového systému je ochrana a zajištění zdraví a bezpečnosti žáků a ochrana osobního majetku žáků a vybavení školy.  Monitorována je pouze chodba před šatnami (ne šatny) v suterénu budovy a venkovní prostor před vstupem do šaten a parkovištěm kol, a to v době, kdy žáci nemají v těchto prostorách konat činnosti spojené s výukou, o přestávkách, o volných hodinách, po vyučování, o víkendech.

Myslíme si, že vzhledem k činnosti a době trvání činnosti žáků v těchto prostorách by kamerový systém neměl být zásahem do soukromého a osobního života žáků.

Vstup do systému bude mít pouze vedení školy!

Provozování kamerového systému se záznamem je považováno za zpracování osobních údajů, které podléhá oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 sb.  Je také nezbytné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žáků ze strany jejích zákonných zástupců.

Věříme, že toto opatření poslouží k vytváření příznivého a chráněného prostředí a lepšímu pocitu bezpečí vašich dětí.

V případě dalších dotazů mne můžete kontaktovat, nebo se dostavit k osobnímu jednání.

Děkujeme za pochopení a spolupráci.

Ing. Zarine Aršakuni

ředitelka školy

 

 
 
 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode