Důležité 2017/2018

 

Informace o kamerovém systému

Vážení rodiče!

Kamerový systém v naší škole je již v budově Dolní Roveň 200 od školního roku 2013/ 2014. Tehdy bylo nutno mnohokrát ve škole řešit problémy s provozem šaten. Bylo zaznamenáno několik případů fyzického napadení mezi žáky a jisté projevy šikany, poškození kol, šatních skříněk, ničení osobních věcí, zejména v chlapeckých šatnách. Prostory šaten byly zřejmě místem těchto negativních sociálních projevů.

Jelikož není možné tyto prostory zabezpečit stálým pedagogickým dohledem z důvodu malého počtu pedagogických pracovníků ve škole (rozdělení do dvou budov), byla hledána jiná efektivní řešení této situace.

Kamerový systém je citlivé a dosti krajní řešení nepříznivé situace a po dlouhém zvažování všech pro a proti, po dotazech na jiných školách, kde s ním mají zkušenosti, bylo rozhodnuto kamerový systém instalovat.

V budově školy v Horní Rovni byl zaveden kamerový systém jako součást zabezpečení otvírače dveří až v roce 2018. Má pomoci hlavně odpoledne v době činnosti školní družiny, aby paní vychovatelky viděly, kdo přichází pro žáky ve družině.

Hlavním důvodem instalace kamerového systému je stále ochrana a zajištění zdraví a bezpečnosti žáků a ochrana osobního majetku žáků a vybavení školy.  Monitorována je v hlavní budově pouze chodba před šatnami (ne šatny) v suterénu budovy a venkovní prostor před vstupem do šaten a parkovištěm kol, a to v době, kdy žáci nemají v těchto prostorách konat činnosti spojené s výukou, o přestávkách, o volných hodinách, po vyučování, o víkendech. V budově na Horní Rovni je monitorován pouze prostor bezprostředně před hlavním vchodem.

Myslíme si, že vzhledem k činnosti a době trvání pobytu žáků v těchto prostorách by kamerový systém neměl být zásahem do soukromého a osobního života žáků ani jejich rodičů.

Vstup do systému má pouze vedení školy!

Provozování kamerového systému se záznamem je považováno za zpracování osobních údajů, které podléhá oznamovací povinnosti Úřadu pro ochranu osobních údajů podle § 16 zákona č. 101/2000 sb.  Je také nezbytné udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů žáků ze strany jejích zákonných zástupců.

Věříme, že toto opatření slouží k vytváření příznivého a chráněného prostředí a lepšímu pocitu bezpečí vašich dětí.

V případě dalších dotazů mne můžete kontaktovat, nebo se dostavit k osobnímu jednání.

Děkuji za pochopení a spolupráci.

Mgr. Jarmila Michálková

ředitelka školy

 

 
 
 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode