Aktuality

26.08.2020 08:49

Zahájení školního roku 2020/2021

Ředitelka Masarykovy základní školy v Dolní Rovni oznamuje všem žákům a rodičům, že zahájení školního roku 2020/2021 pro 2. - 9. třídu se uskuteční v úterý 1. září 2020 v 8.00 hodin v sokolovně...
24.08.2020 15:15

Pozor na změnu v objednávání obědů!

Od 1.9.2020  škola neprovádí automatické objednávání obědů.  Prosíme rodiče, pokud mají zájem o stravování dětí, objednejte si obědy buď přes ŠOL nebo...
24.08.2020 14:53

Rozdělení páté třídy

Od 1. září 2020 bude naše škola mít celkem jedenáct kmenových tříd. K deseti třídám z loňského roku přibyla ještě jedna paralelní třída a tou je 5. B. Ve školním roce 2019 - 2020...
24.08.2020 14:24

Seznam sešitů a pomůcek na šk. rok 2020 - 2021

Vážení rodiče, zde naleznete seznam pomůcek a sešitů na školní rok 2020 - 2021. Pomůcky jsou rozdělené na ty, které obstaráte vy sami, a na ty, které zajistí škola. Tyto pomůcky pak budou rozpočítány...
23.08.2020 01:09

Stručně, co se děje ve škole

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci! Nový školní rok ťuká na dveře a já bych ráda všem sdělila, že se o prázdninách ve škole vůbec nezahálelo. Na velké škole se provádí rekonstrukce žákovské...
18.08.2020 15:33

Důležité informace ke stravování - změny stravného od 1. 9. 2020

Důležité informace ke stravování, trvalé příkazy na stravování pro školní rok 2020 – 2021 Rodiče nových žáků (prvňáčci a žáci po přestupu do naší školy)musí vyplněnou přihlášku ke stravování...
03.08.2020 16:00

Organizace školního roku 2020/2021

Vyučování: Zahájení školního roku: úterý 1. září 2020 Ukončení vyučování I. pololetí: čtvrtek 28. ledna 2021 Ukončení vyučování II. pololetí: středa 30. června...
26.06.2020 08:38

Zakončení školního roku 2019/ 2020

Vážení zákonní zástupci, milí žáci! Dnes 26. června 2020 končí pro většinu z vás školní rok 2019/ 2020 a od pondělí 29. 6. 2020 jsou hlavní prázdniny (školní rok ještě nekončí pro toho, kdo bude...
24.06.2020 16:08

Předání vysvědčení žákům 9. třídy

Vysvědčení žákům 9. ročníku bude předáno v pátek 26. 6. 2020.  V čase od 8:00 do 12:00 hodin budou žáci chodit jednotlivě (podle seznamu, který jim bude přes školu online zaslán) do...
24.06.2020 09:19

Nejnovější zprávy k situaci ve škole

Vážení zákonní zástupci, milí žáci, máme čerstvé zprávy, že všichni zaměstnanci školy, kteří přišli do styku s učitelem druhého stupně pozitivním na covid 19 jsou v tuto chvíli negativní. Stále...
23.06.2020 22:39

Stále čekáme na zprávy z Krajské hygienické stanice v Pardubicích

Vážení rodiče, milí žáci, stále ještě našich pět zaměstnanců a někteří žáci školy čekají na výsledek testu na covid 19. Pevně věříme, že díky snaze o dodržování nezbytných opatření ve škole budou...
22.06.2020 21:06

Milí žáci, zaměstnanci, vážení rodiče,

myslím na vás všechny, ale nejvíce na ty, kteří ve strachu čekají zavolání hygienické stanice. Se všemi velmi soucítím. Pevně věřím, že výsledky testů na covid-19 dopadnou všem  dobře, protože...
22.06.2020 13:38

Zrušení schůzky s rodiči budoucích prvňáčků

Vážení rodiče budoucích prvňáčků, z důvodu onemocnění jednoho z našich učitelů 2. stupně onemocněním covid-19 a následnou karanténou dalších pěti kolegů rušíme informační schůzku s vámi. Všechny...
22.06.2020 13:33

Velmi důležité informace-doplnění

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci, stalo se to, co jsme si přáli ze všeho nejméně. U jednoho z našich učitelů na velké škole bylo prokázáno onemocnění covid-19, výsledek mu byl oznámen v...
15.06.2020 11:07

Pozvánka na schůzku s rodiči budoucích prvňáčků - ZRUŠENO 22.6.2020

Vážení rodiče,  v příloze najdete pozvánku na společnou schůzku s tř. učitelkou budoucích prvňáčků. Budou vám poskytnuty důležité informace ohledně nástupu vašeho dítěte do 1. třídy. Schůzka...
15.06.2020 10:59

Závěr šk. roku, předávání vysvědčení - ZMĚNA JE MOŽNÁ!!

Vážení rodiče, milí žáci, vysvědčení bude vydáno v pátek 26. 6. Zatím nemáme přesné pokyny z MŠMT, ale pořád platí, že žáci musí být ve skupinách maximálně po 15. Jakmile obdržíme přesné informace,...
08.06.2020 09:31

Zrušení třídních schůzek

Vážení rodiče, třídní schůzky, které byly naplánované na úterý 9. 6., se konat nebudou. Děkujeme za pochopení.  Vedení školy
07.06.2020 21:47

Aktuální informace ze školy k 7. 6. 2020

Vážení zákonní zástupci žáků, od úterý 9. 6. 2020 nastoupí k výuce 41 žáků druhého stupně, zejména za účelem třídnických hodin a konzultací k některým předmětům. Výuka na dálku, jejíž náplň je...
31.05.2020 17:14

Vyúčtování stravného za školní rok 2019/ 2020

Vážení zákonní zástupci žáků,  pokud vaše dítě odebíralo nebo ještě odebírá obědy ze školní jídelny, věnujte pozornost souboru od paní vedoucí školní jídelny viz níže. Děkuji. Mgr. Jarmila...
27.05.2020 12:10

Znovuotevření 2. stupně ZŠ pro žáky

Vážení rodiče, milí žáci, na základě rozhodnutí MŠMT nabízíme možnost realizace občasných vzdělávacích a socializačních aktivit pro žáky druhého stupně ZŠ, mimo 9. ročníku, a to v období od 8....
25.05.2020 09:31

Stravování pro žáky od 25. 5. 2020

Vážení zákonní zástupci našich žáků, od 25. 5. 2020 společně s otevřením školy pro žáky 1. stupně je pro žáky, kteří se budou účastnit výuky, zajištěno stravování ve školní jídelně za...
21.05.2020 20:43

Znovuotevření 1. stupně pro žáky

Na 1. stupeň (1. - 5. tř.) přihlásili zákonní zástupci od 25. 5. 2020 celkem 55 žáků. Do 1. třídy 8 žáků, do 2. třídy 12, do 3. třídy 15, do 4. třídy 12, do 5. třídy 8 žáků. Máme tedy celkem 5...
21.05.2020 11:21

Pomoc při přípravě školy na příchod žáků

Po mnoha týdnech se v pondělí 25. 5. do školních lavic opět vrátí část žáků 1. stupně. Aby byla škola řádně připravena a preventivně dezinfikovány její prostory, požádali jsme o pomoc Obec Dolní...
21.05.2020 11:09

Rozhodnutí o zrušení příměstského tábora v létě 2020

V létě 2020 nebude z důvodu stálého nebezpečí z nakažení koronavirem uspořádán tradiční přímestský tábor pro žáky Masarykovy základní školy Dolní Roveň. Děkujeme předem všem rodičům za...
18.05.2020 21:34

Důležité informace k výuce žáků, čestné prohlášení

V současnosti naši školu od 12. 5. 2020 navštěvuje 16 žáků 9. třídy, kteří se při dodržení všech pravidel bezpečného chování připravují na přijímací zkoušky. Od pondělí 25. 5. 2020 budou první...
13.05.2020 08:56

Práce našich žáků v době karantény

Žáci jsou od 11. 3. doma a jejich výuka probíhá na dálku. Učitelé jim zadávají mnoho úkolů, které musejí žáci plnit. Své práce pak posílají učitelům zpět ke kontrole. Hodně prací je vydařených a na...
13.05.2020 07:40

Hodnocení žáků v 2. pololetí

Vážení rodiče, milí žáci, určitě si kladete otázku, jak budou učitelé hodnotit výsledky žáků za 2. pololetí. Budou tedy postupovat podle vyhlášky č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání ve...
11.05.2020 23:22

Příprava na přijímací zkoušky začíná

Po dvou měsících od uzavření škol se konečně vrátí žáci 9. třídy připravující se na přijímací zkoušky do naší školy. Prezenční výuka, jejímž smyslem je právě příprava na přijímací zkoušky, bude...
11.05.2020 15:20

Stravování ve školní jídelně od 25.5.2020

Vážení zákonní zástupci našich žáků, od 25. 5. 2020 společně s otevřením školy pro žáky 1. stupně je pro žáky, kteří se budou účastnit výuky, zajištěno stravování ve školní jídelně za přísných...

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode