Aktuální informace k výuce při uvolňování přítomnosti žáků ve škole

01.05.2020 13:22

Vážení rodiče, milí žáci,

postupné uvolňování přítomnosti žáků ve školách bude zabezpečeno rozhodnutím vlády podle krizového zákona a případně po skončení nouzového stavu mimořádnými opatřeními ministerstva zdravotnictví. Před každou vlnou uvolnění opatření dojde k přijetí rozhodnutí, kterým se vymezí, jací žáci mohou do škol docházet a v jakém režimu.

My ve škole každým dnem čekáme od MŠMT podrobný manuál, kterým bude vyjasněno zatím hodně nejasných věcí. Tento manuál měl dorazit do konce dubna, bohužel stále čekáme.

 

CO JE TEDY JASNÉ JIŽ 1. 5. 2020?

1.            Od 11. května bychom chtěli otevřít školu (za přísného dodržování nastavených pravidel) pro žáky, kteří se potřebují připravovat na přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Nepůjde o návrat k výuce a rozvrhu.

Bude to pouze příprava na jednotnou přijímací zkoušku. Příprava nebude povinná. Školní jídelna zatím vařit nebude. Žáci nebudou muset nosit roušky, pokud budou ve třídách a budou dodržovat rozestupy. Ve společných prostorách a při příchodu a odchodu ze školy roušky budou muset mít. Přesnější informace budou zveřejněny na webu školy do středy 6. 5. 2020. Pro žáky deváté třídy, kteří nebudou konat přijímací zkoušky a dále pro ty, kteří patří do rizikové skupiny (mají chronické onemocnění, žijí v jedné domácnosti s lidmi chronicky nemocnými nebo staršími 65 let) bude platit i nadále stejně jako pro ostatní žáky výuka na dálku.

2.            Od 25. května by se mohli vracet v omezené míře dle stanovených pravidel žáci 1. stupně. Bohužel máme zatím minimální informace. Místo tříd budou vytvořeny školní skupiny maximálně pro 15 dětí. Všechno se bude odvíjet od toho, kolik žáků se k výuce ve škole přihlásí. Proto osloví třídní učitelé v nejbližší době rodiče prvostupňových žáků s dotazem, zda se jejich děti budou účastnit výuky ve škole od 25. května. Žáci, kteří se přihlásí k výuce, nesmí mít chronické onemocnění, v jedné domácnosti s nimi nesmí žít lidi chronicky nemocní nebo starší 65 let. Někteří naši učitelé spadají do rizikových skupin, takže výuku budeme muset zajistit prostřednictvím těch, kteří budou moci učit. Není vyjasněných hodně otázek. Jakmile budeme vědět víc, hned vás budeme informovat prostřednictvím webových stránek.

3.            O plošném navrácení žáků do školy ministerstvo školství zatím neuvažuje. O návratu žáků 2. stupně kromě přípravy na přijímací zkoušky se také neuvažuje. Také nebude otevřená v pravém smyslu slova školní družina. Otázka školního stravování je zatím otevřená, představuji si reálně, že by opět za dodržení přísných pravidel bylo stravování obnoveno od 25. května. Tyto informace ale mohou být v souvislosti s vývojem situace v ČR ještě změněny.

Vážení rodiče, milí žáci, děkujeme vám za spolupráci, pochopení a důvěru.

Zároveň zde musím poděkovat všem svým kolegům za jejich nelehkou práci, spolupráci a ochotu.

Přeji vám všem pevné zdraví a optimismus.

                            Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode