Důležitá opatření k návratu žáků do škol

27.08.2021 13:46

Vážení rodiče, milí žáci,

o termínu zahájení letošního školního roku jsem vás již informovala, takže zbývá ještě doplnit nejdůležitější omezení, která budou nástup žáků do škol provázet.

  • Pro vstup do školy je nutné, aby žák byl vybaven respirátorem nebo chirurgickou rouškou, kterou si v případě prokázané negativity na covid-19 může při vyučování sundat, ve společných prostorách ji však musí používat.
  • Další podmínkou pro osobní přítomnost žáka na vzdělávání je jedna z následujících variant
  1. samotestování ve škole (jako minulý školní rok)
  2. prodělání onemocnění covid-19 (do 180 dní) doložené potvrzením
  3. dokončené očkování na covid-19 doložené certifikátem
  4. testování realizované na odborném pracovišti doložené potvrzením negativity
  • Pokud žák nevyužije ani jednu z možných variant, musí po celou dobu pobytu ve škole, včetně vyučování, používat ochranný prostředek dýchacích cest, nemůže zpívat při hudební výchově a cvičit ve vnitřních prostorách při tělesné výchově.
  • V případě, že zákonný zástupce žáka nesouhlasí jak s nošením roušek, tak i s testováním, žák se po dobu screeningového testování (do 10. září) bude vzdělávat doma; tímto však nevzniká nárok na distanční výuku; žák bude po domluvě s učiteli plnit úkoly zadávané prostřednictvím ŠOL. Zároveň musí zákonný zástupce žáka omluvit z vyučování.
  • Z nošení roušek jsou osvobozeni žáci, kteří toto doloží lékařskou zprávou, případně zprávou z poradenského pracoviště.

            Pevně věřím, že stejně jako v minulém školním roce i tento školní rok zvládneme společnými silami úspěšně. Nejdůležitější je, abychom byli zdraví               a žáci mohli chodit do škol. 

            Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode