Důležité informace na období od 30. 11. 2020

25.11.2020 14:11

Vážení rodiče, milí žáci,

věnujte prosím pozornost změnám ve výuce, které nás čekají od pondělí 30. 11. 2020 a dalším informacím.

Od pondělí 30. 11. 2020 konečně do školy přijdou všichni žáci 1. stupně a žáci 9. třídy. :)

Žáci 6. až 8. ročníku budou dle instrukcí MŠMT v režimu tzv. rotační výuky – střídání celých tříd po týdnu. Pro nás to znamená, že v týdnu od 30. 11. do 4. 12. přijdou do naší školy žáci 6. třídy a 8. B třídy. Žáci 7. třídy a 8. A. třídy se budou v týdnu od 30. 11. do 4. 12. vzdělávat distančně (na dálku).

Rozvrh tříd ve škole bude mírně z organizačních důvodů upraven, sledujte prosím případné změny na ŠOL.

Také bude upraven rozvrh videokonferencí, bude jich více, neboť bude malý souběh sourozenců doma. 

V dalším týdnu od 7. 12. do 11. 12. se bude ve škole vzdělávat 7. třída a 8. A třída, třídy 6. a 8. B se budou naopak vyučovat zase na dálku (distančně).

V posledním týdnu před Vánocemi od 14. 12. do 18. 12., neproběhnou-li nějaké změny v opatřeních z MŠMT, přijde do školy 6. a 8. B třída a na výuce na dálku zůstanou 7. a 8. A třída.

Ve dnech 21. a 22. 12. před Vánocemi (pondělí a úterý je ředitelské volno) nabízíme dohled nad žáky 1. stupně, abychom rodičům žáků pomohli a nekomplikovali jim dnešní složitou dobu. Zájem o využití této možnosti je třeba nahlásit u třídních učitelů do úterý 15. 12.

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny) a dodržovat stále přísná hygienická opatření. Je nezbytně nutné, aby každý byl zodpovědný v dodržování zavedených opatření. Nebude jednoduché být ve škole celý den v roušce, ale je to nutné. Určitě je potřeba, aby měl žák s sebou roušek více, podle předpokládaného času, který ve škole a cestou do školy a ze školy stráví (minimálně dvě roušky na den).

Ve škole musí být zavedeno pravidelné větrání vnitřních prostor – v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny. Proto doporučujeme žákům být oblečeni ve škole tak, aby v době větrání nenastydli.

Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je obecně možný jen v důvodných případech za přijetí režimových opatření minimalizujících styk s žáky.

Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce, ostatní žáci a cizí strávníci si mohou stravu odebrat pouze výdejním okénkem.

Na týden od 30. 11. do 4. 12. budou mít automaticky přihlášené obědy žáci všech tříd kromě 7. a 8. A třídy. Rodiče žáků 7. třídy a 8. A třídy si musí v případě zájmu obědy pro své děti přihlásit. Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

Děkuji Vám za dosavadní spolupráci s námi  a těším se na další. Pevně věřím, že společně nelehké období dobře zvládneme.

Přeji Vám, abyste následující období do Vánoc strávili hlavně ve zdraví a v pohodě.

 Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode