Důležité rozhodnutí vlády ČR - výuka na ZŠ od 14. 10. 2020

12.10.2020 23:15

Vážení rodiče, milí žáci,

od středy 14. 10. 2020 z důvodu uzavření základních škol musíme přejít dočasně pro všechny ročníky na distanční výuku (výuku na dálku). Tato výuka bude v naší škole probíhat přes Google Classroom (Google učebnu) a videokonference přes Google Meet.

Žáci potřebují zařízení připojené na internet (nejlépe počítač nebo notebook), stačí i chytrý telefon. Kamera není nutná. V případě akutní potřeby budeme v dohledné době schopni žákům poskytnout k zapůjčení limitovaný počet školních notebooků. Jakmile toto bude možné, budete informováni na webu školy. Připojení k internetu vám však ani v budoucnosti poskytnout nemůžeme.

Do rozvrhu na ŠOL vyučující zařadí během úterý a středy videokonference, u daných hodin uvidíte písmeno i (informace-videokonference). Při hodinách, které nebudou probíhat formou online, budou žáci plnit zadané úkoly v Google Classroom. V těchto hodinách také mohou žáci nebo rodiče v případě potřeby kontaktovat vyučujícího přes Google Classroom.  

Podmínkou pro vstup do těchto aplikací je školní účet, přes který se (s Vaší pomocí) připojí žák do dané Učebny, potažmo kurzu. Tyto účty byly všem žákům vytvořeny a další řádky obsahují jednoduchý manuál, jak se do dané učebny/kurzu připojit.

Každý žák má vytvořen školní email ve znění prijmeni.jmeno@zsdolniroven.cz (např. kaplanova.marie@zsdolniroven.cz) a heslo Heslo4545. Žáci 5. ročníku a 2. stupně již při hodinách informatiky tento e-mail zaktivovali. Žáky 1. - 4. třídy tento krok čeká.

Prvním krokem je tedy přihlášení se do tohoto e-mailu a to přes gmail.com. Do kolonky e-mail zadáte příslušný email a potvrdíte klikem na tlačítko Další. Následně zadáte přidělené heslo Heslo4545 a opět potvrdíte. Google vás vyzve, abyste si heslo změnili a bylo tak jen vaše individuální. Udělejte to a údaje si pro jistotu zapište. V emailu každého žáka po přihlášení již naleznete několik zvacích e-mailů do Google učebny a přidělených kurzů.

Každému ročníku byl vytvořen kurz s jeho názvem (např. 1. třída). Pozvánku do tohoto kurzu už má daný žák na e-mailu. Tento e-mail, prosím, otevřete a klikněte na tlačítko Zapsat se. Vyskočí Vám okénko s potvrzením zápisu do kurzu a vy odklikněte Zapsat se. V tento moment by se Vám již měl objevit celý kurz.

Stejný postup platí i při zápisu do kurzu k daným předmětům (např. Matematika 1. třída). Do těchto kurzů budou učitelé zadávat úkoly týkající se daného předmětu.

Nicméně téměř každý den se budou také konat videokonference, ke kterým je potřeba se také připojit. Videokonference budou probíhat vždy v kurzu celého ročníku (např. kurz 1. třída). Na hlavní zdi (tj. stream) je pod názvem kurzu uveden odkaz na Meet. Vy na tento odkaz kliknete a budete přesměrováni k dané videokonferenci. Potvrdíte klikem na políčko Připojit se a v dalším kroku už byste měli být připojeni k videokonferenci.

Pokud byste měli s připojením jakýkoliv problém, obraťte se na svého třídního učitele.

Upozorňujeme vás, že distanční výuka je ze zákona od nového školního roku pro žáky povinná, proto vás žádáme o zodpovědný přístup a řádné plnění školních povinností. V případě, že žák nemá dostatečné technické vybavení, musí rodič kontaktovat třídního učitele a výuka tohoto žáka bude řešena individuálně.

 

Děkujeme předem za spolupráci a přejeme vám všem hlavně pevné zdraví.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode