Informace k náhradní výuce

12.03.2020 16:11

Vážení zákonní zástupci našich žáků!

Dle nařízení vlády ČR nebude probíhat výuka v naší škole nejméně 14 dní, v médiích se hovoří o celém měsíci. Proto je velmi důležité, abyste dohlédli a případně pomohli vašim dětem s jejich samostudiem na základě plnění zadaných úkolů, které v této složité době nahrazují běžnou výuku. Na webových stránkách bude pravidelně doplňována náplň učiva, kterou by měli žáci průběžně plnit, tyto zadané úkoly jsou pro ně závazné. Sledujte prosím, zda vaše děti úkoly plní,  je to pro ně velmi důležité.

Pedagogičtí zaměstnanci budou v době od 11. 3. pověřeni přípravou materiálů pro žáky, úklidem kabinetů, inventarizací sbírek, prací s koncepčními a metodickými materiály školy a dalšími úkoly.

Je třeba s námi spolupracovat, jednotliví vyučující budou prostřednictvím svých pracovních e-mailů k dispozici, takže je v případě jakýchkoliv nejasností kontaktujte. Je třeba, aby se žáci 5. - 9. ročníku přihlásili na svém školním e-mailu svému třídnímu učiteli.Věnujte pozornost i odkazům na výukové webové stránky, kde vaše děti naleznou další zajímavé formy výuky, procvičování hrou, …

Pokyny k domácí přípravě od 11. 3. 2020 pro jednotlivé ročníky a výukové odkazy najdete na školním webu v menu vlevo úplně nahoře www.zsroven.cz/napln-uciva-po-dobu-zakazu-pritomnosti-ve-skole/ .

Děkuji vám za spolupráci, v této složité mimořádné situaci bychom určitě měli být jednotní. 

Mgr. Jarmila Michálková

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode