Informace na týden 12. - 16. 10. 2020

10.10.2020 19:53

Vážení rodiče, milí žáci,

na základě rozhodnutí MŠMT o střídavé výuce pro žáky 2. stupně ZŠ od 12. 10. 2020 jsme se rozhodli takto:

V týdnu od 12. 10. do 16. 10. zůstanou doma žáci 7. třídy a 8. B třídy. Žáci budou mít distanční výuku podle rozvrhu, který platí od začátku školního roku a je na ŠOL. Rodiče žáků daných tříd byli informováni o tomto rozhodnutí již v pátek 9. 10. 2020 přes ŠOL. Obědy mají žáci odhlášené.

 

Do rozvrhu na ŠOL jednotliví vyučující zařadili videokonference přes Google Meet s frekvencí, kterou určilo vedení školy. Žáci jsou povinni se řízených videokonferencí účastnit. Na základě přihlášení žáků budou vyučující vyhodnocovat jejich docházku. Při hodinách, které nebudou probíhat formou online, budou žáci plnit zadané úkoly v Google Classroom. Tyto úkoly budou vyučující hodnotit. V těchto hodinách mohou žáci v případě potřeby kontaktovat vyučujícího přes Google Classroom. Jednou v týdnu se žáci třídy spojí na videokonferenci s třídním učitelem a budou mít společnou třídnickou hodinu. Distanční vyučování bude probíhat v předmětech: ČJ, M, AJ, PŘ, FY, CH, Z, D, INF, ZNJ.

 

Upozorňujeme vás, že distanční výuka je ze zákona od nového školního roku pro žáky povinná, proto vás žádáme o zodpovědný přístup a řádné plnění školních povinností.

V případě, že žák nemá dostatečné technické vybavení (PC nebo notebook, stačí i chytrý mobil s připojením k internetu), musí rodič kontaktovat třídního učitele a výuka tohoto žáka bude řešena individuálně.

V případě potřeby můžete kontaktovat jednotlivé vyučující, případně vedení školy.

 

Děkujeme vám všem za spolupráci a předem za společné zvládnutí této nelehké situace.

S úctou k vám vedení Masarykovy základní školy Dolní Roveň

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode