Kandidáti do školské rady

18.11.2021 14:34

Vážení zákonní zástupci našich žáků!

V úterý 16. 11. 2021 proběhly třídní schůzky, na kterých měli všichni zákonní zástupci našich žáků možnost kandidovat do voleb do školské rady MZŠDR za zákonné zástupce žáků.

Volební orgán (pověřený k volbám ředitelkou školy) ve složení Mgr. I. Soukupová, Mgr. I. Sedláčková, Jana Štorková a Tomáš Kučera sestavil z kandidátů do voleb členů školské rady kandidátní listinu, která má celkem čtyři kandidáty (viz níže).

Z těchto kandidátů budete v úterý 7. 12. 2021 v době od 8:00 do 20:00 hodin volit dva kandidáty za členy školské rady. Volby vzhledem k současné nepříznivé situaci budou uspořádány online prostřednictvím školního informačního systému Škola OnLine. Jedině tak se můžete zúčastnit všichni.

Za každého žáka bude hlasovat pouze jeden zákonný zástupce, ten má tolik hlasů, kolik má ve škole dětí. Další podrobné informace o hlasování vám budou včas sděleny na ŠOL.

Při shromáždění pedagogů k účelu voleb do školské rady byly také přijaté kandidatury některých z nich za členy školské rady. Z těchto kandidátů volební orgán sestavil kandidátní listinu pedagogů (viz níže). Volby do školské rady za pedagogy proběhnou také 7. 12. 2021, v tomto případě jsou voliči ostatní pedagogičtí zaměstnanci školy.

Těšíme se na Vaši účast ve volbách členů školské rady za zákonné zástupce žáků a děkujeme předem za sounáležitost s naší školou.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Kandidátní listina_zákonní zástupci.pdf

Kandidátní listina_pedagogové.pdf 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode