Metodika k otevření škol pro žáky

04.05.2020 00:02

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci,

v sobotu 2. 5. odpoledne dorazil z MŠMT k ředitelům škol manuál, který slouží jako metodika k otevření škol pro žáky. Ráda bych vás stručně seznámila s nástinem návratu žáků do naší školy.

Vláda svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 bude za přísného dodržování nastavených pravidel možná osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy z českého jazyka a matematiky. Docházka žáků nebude povinná, bude probíhat ve skupině v maximálním počtu 15 žáků a nemusí probíhat každý den. Nepůjde o návrat k výuce podle standardního rozvrhu. Školní jídelna zatím vařit nebude. Pro žáky deváté třídy, kteří nebudou konat přijímací zkoušky a dále pro ty, kteří patří do rizikové skupiny (mají chronické onemocnění, žijí v jedné domácnosti s lidmi chronicky nemocnými nebo staršími 65 let) bude platit i nadále stejně jako pro ostatní žáky výuka na dálku.

Od 25. května budeme vyučovat dle nové metodiky žáky 1. stupně. Místo tříd budou vytvořeny školní skupiny maximálně pro 15 dětí pro dopolední činnost a stejné skupiny mohou fungovat i pro odpolední zájmovou činnost. Složení skupin nelze až do 30. 6. 2020 měnit. Bližší informace podáme a oslovení zákonných zástupců proběhne zhruba do týdne.

Školní družina dle metodiky fungovat nebude, vychovatelky se budou podílet na práci s odpoledními skupinami. Zákonným zástupcům žáků budou příspěvky na chod školní družiny za celé období zavřené školní družiny vráceny v měsíci červnu.

Od 25. 5. bude již žákům, zaměstnancům a cizím strávníkům v případě zájmu poskytováno stravování.

Velká část našich učitelů spadá do rizikové skupiny, takže výuku budeme muset zajistit prostřednictvím těch, kteří budou moci učit. Bude to velmi náročné, neboť všichni učitelé budou současně vyučovat až do 30. 6. 2020 na dálku.

Všichni zaměstnanci školy se snaží a budou snažit, aby škola fungovala i v této složité době velmi dobře.

Zřizovatele jsme požádali v souladu s metodikou MŠMT o spolupráci se zajištěním dostatku dezinfekčních prostředků.

Věřím, že společně vše dobře zvládneme.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode