Naše škola obdržela Certifikát enviromentálního vyúčtování

17.09.2017 00:45

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich žáků v oblasti recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných elektrozařízení přispívají k ochraně životního prostředí.

O jednoznačně pozitivních dopadech programu vypovídá Certifikát environmentálního vyúčtování, který jsme nyní obdrželi.Ten nám přesně vyčísluje, o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a produkci skleníkových plynů CO2. 

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v loňském roce vytřídili 0 televizí, 2 monitorů a 102,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 2,94 MWh elektřiny, 184,40 litrů ropy, m3 vody a 0,08 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 0,58 tun CO2, a produkci nebezpečných odpadů o 2,39 tun. Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. 

Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode