OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VOLEB DO ŠKOLSKÉ RADY

14.10.2021 10:45

Na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy volby do školské rady, která na základě rozhodnutí zřizovatele bude mít 6 členů.

Školská rada

je orgán školy umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a dalším osobám podílet se na správě školy. Třetinu členů jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy.

Funkční období členů školské rady je tři roky.

Členství ve školské radě zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, u členů jmenovaných zřizovatelem případně jejich odvoláním.

Průběh voleb se řídí platným volebním řádem.

Volba kandidátů bude probíhat v období od 1. do 5. 11. 2021.

Výsledky voleb budou zveřejněny na webových stránkách školy.

                                    Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

                                                                                                                                   

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode