NOVÉ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

09.11.2021 12:01

Vážení zákonní zástupci našich žáků!

Dle nařízení rady obce z 3. 11. 2021 a na základě §167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy nové volby do školské rady podle Volebního řádu školské rady z 8. 11. 2005 viz níže.

Dne 16. 11. 2021 na třídních schůzkách zákonných zástupců přijme volební orgán (přípravný výbor) prostřednictvím třídních důvěrníků kandidatury z řad oprávněných osob (zákonní zástupci žáků školy). Proto prosím, abyste si svou kandidaturu na člena školské rady předem promysleli, a pokud se chcete podílet na správě školy, svou kandidaturu na třídní schůzce nahlaste třídnímu důvěrníkovi.

Dne 18. 11. 2021 na webu školy a na dveřích budovy školy v Dolní Rovni zveřejní volební orgán kandidátní listinu pro oprávněné osoby a zvlášť kandidátní listinu pro pedagogy.

Volby členů školské rady z řad oprávněných osob proběhnou dne 7. 12. 2021 v budově školy v Dolní Rovni tajným hlasováním od 15:00 do 17:00 hodin. Oprávněný volič (zákonný zástupce žáka) sdělí volební komisi (volební orgán) jméno a příjmení žáka, jehož je zákonným zástupcem, na seznamu žáků školy vyznačí svým podpisem u jména žáka, jehož zastupuje, svou účast ve volbách. Obdrží hlasovací lístek, označí v rámečku před jménem kandidáta křížkem maximálně dva kandidáty, pro které hlasuje a hlasuje vhozením takto označeného hlasovacího lístku do hlasovací urny.  

Volební orgán zpracuje zápis o provedení a výsledcích voleb do školské rady a předá jej zřizovateli.

Výsledky voleb zveřejní volební orgán dne 8. 12. 2021 na webových stránkách školy a na dveřích budovy školy v Dolní Rovni. Nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb do školské rady svolá ředitelka školy první zasedání školské rady v novém složení.      

Těším se na Vaši účast ve volbách do školské rady a děkuji předem za sounáležitost s naší školou.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Volební řád školské rady MZŠDR.pdf 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode