Prevence s PČR v IX. třídě

18.03.2019 18:00

V pátek 15. 3. se také žáci 9. ročníku zúčastnili besedy s Policií. Přednáškou nás provázela pracovnice Policie ČR, komisařka por. Bc. Jana Drtinová.

V první části programu pod názvem PRÁVNÍ VĚDOMÍ jsme si uvedli příklady právních přestupků a trestných činů a poučili se o trestní odpovědnosti osob našeho věku. Polovina třídy již dovršila 15ti let, tak pro nás tyto informace byly velice přínosné.

Druhá hodina byla zaměřena na téma KYBERŠIKANA. Objasnili jsme si, co znamenají pojmy jako HOAX a KYBERSTALKING či SEXTING. Poučili jsme se o zásadách užívání sociálních sítí, ale i o jejich nebezpečích. Ke konci besedy jsme si uvedli možnosti, jak těmto „nástrahám“ internetu předcházet.

Děkujeme za tyto důležité informace a věříme, že se jimi do budoucna dokážeme řídit.

Dorothea Malinská - Žákovský parlament a školní časopis

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode