Preventivní program "Sám sebou"

19.12.2017 23:01

Ve středu 13. 12. 2017 absolvovali naši páťáci a osmáci další preventivní program „Sám sebou“ pod vedením zkušených lektorů – manželů Kašparových.

PaeDr. Zdena Kašparová je speciální pedagog a psycholog a JUDr. Karel Kašpar se specializuje na právní poradenství a prevenci sociálně patologických jevů.

 

Projekt „Sám sebou“ v páté třídě trval pět vyučovacích hodin a byl rozdělen do dvou částí. První část byla věnována významu a nutnosti dodržování pravidel – ve škole, v rodině, v dopravě apod. Dalším tématem byla otázka kamarádství, výběru kamarádů a vztahy ve třídě. Druhá část byla zaměřena na problematiku drog – mluvilo se o škodlivosti alkoholu, o nebezpečí energetických nápojů, o pití kávy a kouření. Žáci byli velice pozornými posluchači, aktivně spolupracovali, reagovali na otázky, komunikovali, pracovali ve skupinách, řešili zadané úkoly. Rádi by v tomto programu pokračovali i v budoucnu. Akci hodnotili velice kladně.

 

Osmáci měli program o hodinu delší a trochu jiný, vzhledem k jejich věku a pomalému rozhodování se, co by chtěli v životě dělat a čím se živit.

Odpovídali sami sobě i spolužákům na otázky „Jak se vidím, kdybych se na sebe díval shora?“, „Co bych chtěl na sobě změnit?“, „Čím chci být, čím se budu živit?“, „Podle čeho se mám rozhodovat?“…

Další část byla věnovaná návykovým látkám – porovnání situace na základních a středních školách, rizika užívání určitých látek při určitých profesích, ale i účinky stimulačních drog nebo antidepresiv.

Pan Kašpar se věnoval základům právního vědomí a jeho aplikaci v praktickém životě. Rozebral základní lidská práva dodržovaná či naopak porušovaná v různých částech světa. Také na konkrétních příkladech ze své praxe vysvětloval žákům rozdíl mezi chováním a jeho důsledky u dětí a mladistvých, kteří již mají částečnou trestní odpovědnost.

Občas jsme se zasmáli, ale někdy nám i přeběhl mráz po zádech…

Za sebe i za žáky musím říci, že tato akce byla velice přínosná a smysluplná.

 

Mgr. Jaroslava Balášová a Mgr. Jana Sevránková

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode