Projekt Vánoce

20.12.2019 19:42

Projekt Vánoce je v naší škole nedílnou součástí Školního vzdělávacího programu Terezka, jeho plnění je pro učitele závazné. Běží vždy již od listopadu, a to hlavně v hodinách výtvarné a pracovní výchovy, při nichž žáci začínají tvořit vánoční výrobky a dekorace, kterými se škola prezentuje na vánoční výstavě Českého zahrádkářského svazu. Ta se konala 7.- 8. 12. tradičně v místní sokolovně. 

V průběhu celého prosince se téma Vánoce - tradice a zvyky (české i zahraniční) - objevuje v mnoha předmětech, ale i v různých aktivitách. Např. kolem 5. prosince základní i mateřskou školu navštívili čerti s Mikulášem a anděly, do vánočního se oblékly obě budovy, žáci si zdobili své třídy a Žákovský parlament vyhlásil soutěž o nejhezčí vánočně vyzdobenou třídu. Vyvrcholením celého projektu byly akce pořádané v posledním předvánočním týdnu – Vánoční dílny na malé škole, Vánoční turnaj v ping - pongu, Běh o vánoční zvoneček.

V pátek se hned od rána konaly besídky ve všech třídách, rozdávaly se dárky. Zpívání na schodech na velké škole pro nás každoročně zajišťuje pan František Machač se svou dcerou paní Evou Mastíkovou (ZUŠ Karla Malicha Holice),  na nástroje doprovázejí zpěváky naši současní i bývalí žáci, kteří se k nám rádi vracejí. Letos poprvé proběhlo zpívání koled i na „malé škole“. Všem děkujeme.

Na závěr celého dopoledne se žáci s třídními učiteli naobědvali ve školní jídelně, paní kuchařky připravily výborný slavnostní oběd. Projekt končí 6. ledna návštěvou Tří králů.

Svůj program má i Školní družina - např. vánoční výlet, vánoční besídku, vánoční tvoření. Krásnou vánoční výstavu měl kroužek keramiky.

Projekt Vánoce je velmi zajímavý, přínosný, ale také náročný na organizaci a celý jeho průběh. Myslím si, že jsme se s ním opět "poprali" úspěšně a můžeme být na sebe pyšní.

Velké poděkování patří všem, kteří se na projektu podíleli.

Fotky do fotogalerie budou vloženy postupně. Děkujeme za pochopení.

Mgr. Jaroslava Balášová, zástupkyně ředitelky školy

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode