Rozdělení páté třídy

24.08.2020 14:53

Od 1. září 2020 bude naše škola mít celkem jedenáct kmenových tříd. K deseti třídám z loňského roku přibyla ještě jedna paralelní třída a tou je 5. B.

Ve školním roce 2019 - 2020 navštěvovalo 4. třídu 29 žáků a práce v této třídě byla pro učitele velmi obtížná. Přispíval k tomu i fakt, že ve třídě bylo několik žáků vyžadujících podpůrná opatření. Třídní učitelka Mgr. M. Pekárková se této práce zhostila velmi dobře a patří jí dodatečně velký dík.

Nové financování škol nám umožňuje, je-li pro to důvod, více žáky dělit do tříd a do skupin. Je to žádoucí z pohledu vyšší kvality výuky a větší možnosti individuálního přístupu k žákům. Zvláště v této době, kdy jsme ohroženi onemocněním covid-19, bude nižší počet žáků ve třídách vhodný.

Původní třída je rozdělena téměř přesně podle abecedy, v 5. A začíná příjmení žáků od písmene N a třídním učitelem je pan učitel J. Vocl. V 5. B začíná příjmení prvního žáka na B a třídní učitelkou je nová paní učitelka Mgr. L. Louženská. Toto rozdělení někomu připadá nelogické, ale věřte, že k němu vedou racionální důvody. Obě nové třídy se jeví dost vyváženě (počet dívek a chlapců, prospěch, chování).

Pevně věřím, že všichni žáci, rodiče i učitelé toto rozdělení časem přivítají, žáci změnu dobře zvládnou a díky rozdělení se žáci více naučí. Prosím v tomto rodiče o pochopení a podporu.

Přeji vám pěkné dny.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode