Souhrn informací k návratu žáků do školy

13.04.2021 08:47

ORGANIZACE

  • V týdnu od 12. do 16. 4. 2021 se bude prezenčně vzdělávat 1., 3. a 5.A třída, ostatní třídy se budou vzdělávat distančně.
  • Pro děti členů složek IZS a pedagogické pracovníky z dalších tříd 1. stupně na distanční výuce bude vytvořena zvláštní skupina, pro kterou bude od 7:35 zajištěn do doby potřeby dohled. Rodiče musí své děti do této skupiny přihlásit e-mailem na reditel@zsdolniroven.cz a skutečnost o příslušnosti do této skupiny doložit čestným prohlášením pod textem.
  • V týdnu od 19. do 23. 4. 2021 se budou prezenčně vzdělávat 2., 4. a 5.B třída. Ostatní třídy se budou vzdělávat distančně.
 

TESTOVÁNÍ A OCHRANNÉ POMŮCKY

  • Testování bude probíhat v pondělí a ve čtvrtek před zahájením výuky antigenními testy. Žáci si testy budou provádět pod dohledem své třídní učitelky (třídního učitele) nebo vychovatelky. Bude-li mít v pondělí žák pozitivní test, musí se vrátit domů, nemůže být vpuštěn do školy. Bude-li mít některý žák třídy pozitivní test ve čtvrtek a pobýval-li s žáky předchozí dny, celá třída nepůjde do školy a počká na výsledek testu pozitivního žáka. V případě negativního výsledku testu nastoupí všichni žáci po nahlášení výsledku hned následující den do školy, v případě pozitivního výsledku nastoupí celá třída do karantény.
  • Výjimku z testování tvoří žáci, kteří prodělali covid-19 a od posledního prokázaného pozitivního testu neuběhlo 90 dnů. Tuto skutečnost je doložit - stačí přeposlat SMS z Krajské hygienické stanice třídnímu učiteli nebo žák donese třídnímu učiteli potvrzení od dětského lékaře. Rodiče prosím, hlídejte lhůtu 90 dnů.
  • Žáci musí stále nosit ochranu dýchacích cest v podobě tzv. "chirurgické roušky"Na jeden den ve škole je potřeba mít 2-3 kusy. Sejmout ji mohou pouze při testování, svačině a při obědě (nařízení MŠMT a MZd).
  •  

STRAVOVÁNÍ A DRUŽINA

  • Žákům na distanční výuce jsou automaticky obědy odhlášené, u žáků na prezenční výuce je potřeba zkontrolovat přihlášení obědů, případně obědy přihlásit.
  • Možnost stravování žáků na distanční výuce stále trvá, jen je třeba obědy včas přihlásit.
  • Provoz školní družiny je pro účastníky ŠD zajištěn v plném rozsahu a bude probíhat v homogenních skupinách dle tříd.
Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode