Společenský večer

05.03.2020 07:17

Dne 29. 2. 2020 se v kulturním domě v Horní Rovni konal společenský večer, který pořádalo SRPD. Již tradičně byli při této příležitosti dekorováni žáci 9. ročníku.

Všechny srdečně přivítal pan Jiří Herbst, předseda SRPD, a poté předal slovo dvěma deváťačkám, Elišce Hrochové a Elišce Kopové. Dívky nás podrobně seznámily s programem večera a přivítaly mezi námi členy Tanečního klubu Apel. Ti divákům předvedli standardní i latinskoamerické tance. Dalším bodem programu bylo taneční vystoupení žáků 9. ročníku, ať už moderní, či klasické, došlo i na balet. Pouštění doprovodné hudby se ujal náš bývalý žák, Oliver Morocz.

Slavnostní nástup byl pojat netradičně, žáci byli svými třídními učitelkami Mgr. Alenou Polákovou a Mgr. Ivanou Šmaterovou „odstřiženi“ z kruhu, který symbolizoval život na základní škole. Svým třídním pak také deváťáci stuhu následně při dekorování odevzdali. Poté byli šerpováni a obdarováni květinou. Toho se ujaly paní ředitelka Mgr. Jarmila Michálková a paní zástupkyně Mgr. Jaroslava Balášová. Na plátně běžela prezentace fotografií, které tvořily průřez životy jednotlivých žáků, a jejich charakter, schopnosti a úspěchy komentovala naše bývalá žákyně Vendula Šprincová.

Došlo i na společnou fotografii a poté žáci vyzvali k tanci své učitele a rodiče. Oficiální část programu skončila a následovala volná zábava zpestřená bohatou tombolou. 

Děkujeme všem organizátorům z řad SRPD i školy za uskutečnění této akce. Děkujeme všem sponzorům za velmi pěkné věcné dary do tomboly. Děkujeme Obecnímu úřadu za propůjčení sálu a p. Procházkovi a p. Sekyrové za jeho přípravu. Nesmím zapomenout na vtipné vystoupení rodičů žáků, kteří se předvedli pod názvem „Hluboké bezvědomí“ s originálním tancem ve velmi originálním převleku. Děkujeme ochotným fotografům. Děkujeme žákyním 8. ročníku a žákovi ze 7. A za pomoc s organizací. A v neposlední řadě děkujeme deváťákům, kteří vše připravili a zajistili a bezvadně zvládli.

Velký dík patří i tř. učitelce Mgr. I. Šmaterové, která žáky bezpečně vedla po celých pět let, dokázala je perfektně stmelit a připravila s nimi tento bezva pohodový večer. (doplnila Mgr. J. Balášová) 

                                                                 Mgr. I. Šmaterová, tř. učitelka    

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode