Stručně, co se děje ve škole

23.08.2020 01:09

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci!

Nový školní rok ťuká na dveře a já bych ráda všem sdělila, že se o prázdninách ve škole vůbec nezahálelo.

Na velké škole se provádí rekonstrukce žákovské dílny, zvětšení prostoru keramické dílny a buduje se imobilní WC. Také je nově vymalována třída pro šesťáky, chystá se třída pro 5. B, jsou nainstalovány zatemňovací závěsy do zbylých tříd a vylepšuje se přístupová hala. 

Část velké školy, která byla zasažena nejvíce povodní 29. 6. 2020, čeká na novou podlahu. V těchto prostorách stále pracují vysoušeče, aby se snad brzy mohla položit nová dlažba.

Na malé škole začaly 3. 8. 2020 stavební práce, jejichž smyslem je vybudování počítačové učebny pro 1. - 4. třídu, vybudování nových šaten a sborovny a další s tím související vylepšení této budovy. Je nově vymalovaná třída pro prvňáčky a byl do ní zakoupen nový projektor. Na malé škole budou stavební práce probíhat až do 30. 4. 2021. Pevně věřím, že určitá omezení, která budou nezbytná, nebudou nikomu vadit, neboť pro žáky nově vybudované prostory budou velmi přínosné.

V obou budovách školy se uskutečnilo i mnoho dalších prací, velkou část prázdnin zde pracovalo i vedení školy, paní ekonomka, pan školník, školní kuchyně vařila hlavně pro cizí strávníky kromě týdne oprav a úklidu celý červenec a srpen. Za toto prázdninové vaření patří paním kuchařkám velký dík.

                                                                Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode