Testování žáků při návratu do školy - doplnění

07.04.2021 15:41

Vážení rodiče, milí žáci,

dnes jsme obdželi do datové schránky informace k povinnému testování žáků.

První testování našich žáků navštěvujících malou školu bude probíhat před vyučováním v budově malé školy a pro žáky pátých tříd v boční chodbě budovy velké školy od 7 hodin. Žáci budou na výsledek čekat se svou paní učitelkou nebo paní vychovatelkou (panem učitelem) před budovou školy a do svých tříd budou v případě negativního výsledku testu odcházet po skončení testování. 

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek ráno u žáků na prezenční výuce.

Testování se nemusí účastnit žáci, kteří prodělali onemocnění COVID-19 a zároveň neuplynula doba delší než 90 dnů od jejich prvního PCR testu s pozitivním výsledkem. Tuto skutečnost musí žák prokazatelně ve škole doložit. Abychom vám toto co nejvíce zjednodušili, stačí přeposlat potvrzující SMS z Krajské hygienické stanice třídní učitelce (třídnímu učiteli) nebo žák s sebou do školy donese potvrzení o prodělání onemocnění od dětské lékařky.

Zde přikládám užitečné odkazy a materiály objasňující různá fakta o testování.

testovani-prehled-navaznych-postupu-6-4-21.pdf 

testovani-letak-singclean.pdf 

testovani.edu.cz/

testovani.edu.cz/pro-rodice

testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Přeji vám všem hlavně pevné zdraví.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode