Třída ukrajinských žáků v naší škole

23.03.2022 20:43

Vážení zákonní zástupci a přátelé školy, milí žáci!

Dnes jsme přijali do naší školy další skupinu ukrajinských dětí, takže se od pondělí 28. 3. bude v naší škole vzdělávat 13 žáků z Ukrajiny a jedna dívka zde spolu s nimi absolvuje zájmové vzdělávání. 

Zároveň jsme uzavřeli dohodu o provedení práce s paní učitelkou prvního stupně z Ukrajiny, která s námi již při dnešním zápisu výborně spolupracovala. Se třídou ukrajinských žáků bude pracovat kromě paní učitelky z Ukrajiny také náš pan učitel Mgr. Zdeněk Tužil. Ten v roli adaptačního koordinátora bude seznamovat ukrajinské žáky s prostředím, bude je vyučovat český jazyk a postupně seznamovat s třídními kolektivy, kam se po měsíci adaptace mohou žáci podle úrovně znalostí českého jazyka zařadit. Snažíme se, aby děti, které při nuceném odchodu ze své rodné země musely zažít mnoho stresu, se mohly v roveňské škole cítit svobodně a příjemně. 

Někteří z Vás naší škole nabídli pomoc se zajištěním potřeb pro nové žáky z Ukrajiny, velmi za to děkujeme, ukrajinské děti s maminkami si přístupu školy a Vaší pomoci velmi váží. 

Příští týden Vás budu informovat o tom, jak ukrajinská třída zahájila svou činnost, jak a kým pro ně bylo zajištěno všechno potřebné.

Děkuji Vám za sounáležitost s naší školou a jejími novými žáky.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode