DŮLEŽITÉ - Změny ve volbách do školské rady

05.12.2021 02:24

Vážení zákonní zástupci našich žáků,

v úterý 7. 12. 2021 měly online proběhnout volby členů do školské rady. Abychom vyhověli požadavku rady obce Dolní Roveň, která trvá na dodržení volebního řádu školské rady, tj. tajná volba vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, nemůže probíhat volba členů školské rady za zákonné zástupce žáků školy prostřednictvím školního informačního systému ani jiného online hlasovacího systému, jak jsme již 18. 11. 2021 avizovali. Volba se tedy uskuteční vhozením upraveného hlasovacího lístku do volební urny, zapečetěné razítkem školy.

Díky současné nepříznivé epidemiologické situaci se volba členů školské rady za zákonné zástupce žáků uskuteční po domluvě s paní starostkou v prostorách foajé sokolovny v termínu, kdy snad bude již epidemiologická situace lepší.

Volba členů školské rady za zákonné zástupce žáků se tedy uskuteční ve středu 12. 1. 2022 od 15:00 do 18:00 hodin ve foajé sokolovny v Dolní Rovni při dodržení všech v té době aktuálních hygienických opatření. Snad bude volba v té době dostupná všem odpovědným osobám, které o ni projeví zájem.

Volba členů školské rady za pedagogy se uskuteční ve středu 12. 1. 2022 od 12:00 do 14:30 hodin v prostorách knihovny školy v Dolní Rovni.

Výsledky voleb zveřejní volební orgán dne 13. 1. 2022 na webových stránkách školy a na dveřích budovy školy v Dolní Rovni. Nejpozději do 30 dnů od vyhlášení výsledků voleb do školské rady svolá ředitelka školy první zasedání školské rady v novém složení.

Těšíme se na Vaši účast ve volbě členů školské rady za zákonné zástupce žáků a děkujeme předem za sounáležitost s naší školou.

Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode