Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Motto školy:

CHCEME ŠKOLU,
KAM DĚTI BUDOU RÁDY CHODIT,
KDE UČITELÉ BUDOU RÁDI UČIT,
KAM RODIČE BUDOU S POTĚŠENÍM POSÍLAT SVÉ DĚTI
 
Masarykova základní škola Dolní Roveň sídlí uprostřed obce Dolní Roveň, má dvě budovy. Ve starší budově – Horní Roveň 76, která byla postavena v roce 1875, je umístěn 1. až 4. ročník a školní družina. V novější budově – Dolní Roveň 200, postavené v roce 1933, sídlí ředitelství, 5. až 9. ročník, školní kuchyň s jídelnou. Škola je úplnou základní školou a poskytuje základní vzdělání žákům v 1. až 9. ročníku podle vlastního učebního dokumentu ŠVP pro ZV TEREZKA.
 
Ve školním roce 2017 – 2018 je ve škole 200 žáků v 9 třídách. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupce ředitele, 12 učitelů, 3 vychovatelky ŠD a 2 asistentky pedagoga. Zástupce ředitele je zároveň výchovným poradcem. Ve škole pracuje 6 vyškolených pedagogů s dětmi, u kterých byla diagnostikována SVPU, 3 učitelé mají kurz logopedie a pracují s dětmi se špatnou výslovností.
 
Motivační název školního vzdělávacího programu „TEREZKA“ byl utvořen z počátečních písmen oblastí, na které se škola při své práci zaměřuje a kterých se snaží dosáhnout.
    T – tvořivá škola
    E – empatický učitel
    R – rozumní rodiče
    E – efektivní práce
    Z – zdravé prostředí
    K – komunikační dovednosti
    A – aktivní žák
 
Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy upřesněno do podoby těchto vzdělávacích priorit:
  1. Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.
  2. Rozvíjet schopnosti nadaných žáků, umožňovat jim jejich další růst a rozvoj.
  3. Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
  4. Podporovat rozvíjení pohybových a kulturních dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních a kulturních aktivitách.
  5. Rozvíjet komunikační dovedností žáků:

            - v mateřském jazyce, 

            - v cizím jazyce,

            - v informačních a komunikačních technologiích,

            - v sociálních vztazích.

 

 

 

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode