Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice

Motto školy:

CHCEME ŠKOLU,
KAM DĚTI BUDOU RÁDY CHODIT,
KDE UČITELÉ BUDOU RÁDI UČIT,
KAM RODIČE BUDOU S POTĚŠENÍM POSÍLAT SVÉ DĚTI
 
Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice sídlí uprostřed obce Dolní Roveň, má dvě budovy. Ve starší budově – Horní Roveň 76, která byla postavena v roce 1875, je umístěn 1. až 4. ročník a školní družina. Ve školním roce 2020-2021 byla v budově v Horní Rovni vybudována nová moderní PC učebna a dokončena přístavba, ve které mají žáci prostorné šatny a pedagogové novou sborovnu. V novější budově – Dolní Roveň 200, postavené v roce 1933, sídlí ředitelství, 5. až 9. ročník, školní kuchyň s jídelnou. Škola je úplnou základní školou a poskytuje základní vzdělání žákům v 1. až 9. ročníku podle vlastního učebního dokumentu ŠVP pro ZV TEREZKA.
 
Ve školním roce 2021 – 2022 školu navštěvuje k 30. 9. 2021 celkem 225 žáků v 11 třídách. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupkyně ředitelky a zároveň výchovná poradkyně, 15 dalších učitelů, 3 vychovatelky ŠD a 3 asistenti pedagoga. 2 učitelé mají kurz logopedie a pracují s dětmi se špatnou výslovností. Provozních zaměstnanců je 10, z toho zaměstnankyň kuchyně je 5.
 
Motivační název školního vzdělávacího programu „TEREZKA“ byl utvořen z počátečních písmen oblastí, na které se škola při své práci zaměřuje a kterých se snaží dosáhnout.
    T – tvořivá škola
    E – empatický učitel
    R – rozumní rodiče
    E – efektivní práce
    Z – zdravé prostředí
    K – komunikační dovednosti
    A – aktivní žák
 
Po provedené analýze podmínek školy, možností a potřeb žáků a požadavků rodičů bylo zaměření školy upřesněno do podoby těchto vzdělávacích priorit:
  1. Poskytovat kvalitní základní vzdělání zaměřené na „aktivní dovednosti“ žáků.
  2. Rozvíjet schopnosti nadaných žáků, umožňovat jim jejich další růst a rozvoj.
  3. Pomoci žákům se speciálními vzdělávacími potřebami.
  4. Podporovat rozvíjení pohybových a kulturních dovedností žáků ve školních i mimoškolních sportovních a kulturních aktivitách.
  5. Rozvíjet komunikační dovedností žáků:

            - v mateřském jazyce, 

            - v cizím jazyce,

            - v informačních a komunikačních technologiích,

            - v sociálních vztazích.

 

 

 

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode