Plán práce pro školní rok 2019/2020 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy

SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!   SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!

 

Srpen

 

 

Přípravný týden

19.-23. 8.    
Příměstský tábor 2. termín (J. Sevránková)
26. 8. Po 8:00
Úvodní pracovní porada (všichni pedagogičtí zaměstnanci)
27. 8. Út 10:00
Opravné zkoušky
 
27.-28.8.    
Schůzky předmětových komisí - vytvořit plán PK
 
      Schůze Školské rady
 
29. 8.  Čt 8:00-14:00
Školení pro pedagogické zaměstnance
(komunikace, vztahy, asertivita)
 
30. 8.
8:30-11:00
Pedagogická rada
 

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

Září

 
 
 

2. 9.    

Po

8:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 2.- 9.třídu

 

 

10:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.třídu

 

 

16:30

Třídní schůzka 1. třídy (vedení, M. Schejbalová)


3. - 6. 9.
   
Zkrácené vyučování

?? 4. 9.
   
Dopravní výchova (dopravní hřiště Pardubice) - 5. a 6. třída (J.Vocl)
6. 9. 10:15 -13:00 Plavecký výcvik 3. a 4. třída (Vysoké Mýto)

10. 9.

Út

14:50

Pracovní porada

 

 

16:30

 

17:30

 

Třídní schůzky 5.- 9. třída

 

Třídní schůzky 2.- 4. třída

 

13. 9.  10:15-13:00 Plavecký výcvik 3. a 4. třída
???     Zahajovací výlet ŠD (D.Vachová)

19. 9.

Čt

16:30

Zahajovací schůzka vedení se SRPD
20. 9.  10:15-13:00 Plavecký výcvik 3. a 4. třída
20.- 22. 9. Pá-ne   Podzimní výstava zahrádkářů (J.Sevránková)
(tělocvična od 12 h ve čtvrtek obsazená!)
26. 9. Čt
9:15-13:00

Memoriál J. Brože ve skoku dalekém 
Memoriál J.Brože propozice 2019
27. 9.  10:15-13:00 Plavecký výcvik 3. a 4. třída

 

Říjen

 
 
 
4. 10. 10:15-13:00 Plavecký výcvik 3. a 4. třída
???  
 
Program ke Dni jazyků
11. 10.  10:15-13:00 Plavecký výcvik  3. 4. třída
15. 10. Út 14:50
Pracovní porada
 
18. 10. 10:15-13:00 Plavecký výcvik 3. a 4. třída
25. 10. 10:15-13:00 Plavecký výcvik  3. a 4. třída

celoročně

 

 

ŠD-sběr papíru a víček od PET lahví

1.-31.10.     ŠD-sběr papíru, žaludů,...
29. 10., 30. 10. Út, st   Podzimní prázdniny

??

 
 
Výlet ŠD 
 
31. 10.  Čt
 
Halloweenské dopoledne na velké škole (ŽP)

 

Listopad

 
 
 
1. 11. 10:15-13:00 Plavecký výcvik 3. a 4. třída

???

 

8:00- 11:00

 

Schola Bohemia (přehlídka škol, 8.+9.tř.)

 

8. 11. 10:15-13:00 Plavecký výcvik 3. a 4. třída

12. 11.

Út

 

Schůzky předmětových komisí 

   
14:50

Pedagogická rada I. čtvrtletí
 
 
16:30

17:30

Třídní schůzky 5.- 8. třída

Třídní schůzky 1.- 4. třída

15. 11.  
 
Přichází zákon (V.Zezula) - naučný program

(50 Kč za žáka)


19. 11.

Út


16:00
 Třídní schůzka 9. třídy (I.Šmaterová, J.Balášová)   
 
    16:15 Informace k přijímacímu řízení            
       16:30 Burza škol - zástupci stř. školství

21. 11.

Čt

16:30

Schůzka vedení se SRPD

               

26.-27. 11.

 

Út-st

 

 

Porada ředitelů škol (J.Michálková)     

 

Prosinec  

     
    9:00-13:00

IPS ÚP Pardubice

(k volbě povolání) 

5. 12.

Čt

 

Mikuláš ve škole 

???    
9:00-12:00

 

Hrou proti AIDS - 8. a 9. třída, 
Chrudim
 

6. 12.-

8. 12.

Pá-ne  

Vánoční výstava zahrádkářů

(od 13 h ve čtvrtek nelze do tělocvičny)


10. 12.

Út

14:50

Pracovní porada

 
     

 

 
  Vánoční výstava keramického kroužku na velké
škole
 
13. 12. 
15:00-17:00
Vánoční dílny na malé škole

20.12.

 

7:30-12:05

 

 

Vánoce ve škole (koncert na schodech,

besídky, ...)

 

    13:30-15:00 ŠD - společná besídka

20. 12.

 

17:00

 

Vánoční koncert v sokolovně

 

       

23. 12.

-3. 1.

Po-pá

 

Vánoční prázdniny

 

plán je předěláván!!

Leden

 

 

 

6. 1.

Po

 

 

Nástup do školy

 

???   8:30, 9:30 Beseda o drogách - 8., 9. tř.

 

 

 

Út

 

14:45

 

Schůzky předmětových komisí 

 

 

 

16:30

 

Třídní schůzky 2. stupeň

    17:30
Třídní schůzky 1. stupeň
 
???     Dějepisná  olympiáda - okresní kolo

???

 

10:30- 12:05

Divadlo pro 3. a 4. tř. - KD Holice

 

Út

14:45

Pedagogická rada I. pololetí

  Čt 16:45 Schůze SRPD s vedením školy
???   11:30-14:00 Útulek Chrudim - ŽP


???


 
 

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
 

???

30. 1.

 

Čt

 

Prevence s Policií ČR - 3. a 4. tř.

Předání vysvědčení - konec I. pololetí

31. 1.   Pololetní prázdniny

 

Únor

 

 

 


10. - 16. 2.
 
Po - ne   Jarní prázdniny
 
???
 
    Soutěž v angl. jazyce - okresní kolo
 
??? So 13:30 Karneval na malé škole
???   13:00 Roveňský hrníček - recitační soutěž

 

 
14:45
 
Pracovní porada
 
      Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
???     Prevence s Policií ČR - 1. a 2. tř.
      Recitační soutěž - okresní kolo 

 

Březen

 

 

 

???     Prevence s Policií ČR - 5. a 6. tř.
???     Prevence s Policií ČR - 7. a 8. tř.
???     Prevence s Policií ČR - 9. tř.

 

 

14:45

Pracovní porada

 ???  
7:35-9:15
Zdravá pětka - 1. tř.
   
9:30-11:10
Zdravá pětka - 2. tř.
???  
7:35-
9:15
Zdravá pětka - 3. tř.
   
9:30-11:10
Zdravá pětka - 4. tř.
???
 
  Lyžařský výcvik

 

Duben

 

 

 

???    9:00
10:00
Anglické divadlo 1.-3. třída
Anglické divadlo 4.-5. třída
??? St-čt  
Intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky
 
    14:00 Porada k zápisu

 

 

 

13:30-

18:00

Zápis do 1. třídy

     
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo
Přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019
     
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 2. kolo 
 
      Jarní výstava keramického kroužku
    14:15
Pedagogická rada
 

 
  16:30 Třídní schůzky 2.stupeň

 
  17:30
Třídní schůzky 1.stupeň
 
9. 4. Čt   Velikonoční prázdniny

 

 

 

 

 

Školní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2020 (J.Sevránková, M. Mojžíš)

29. 4.

Po

9:00

Soutěž Mladý zahrádkář - okresní kolo (J.Sevránková, M. Mojžíš, Svaz zahrádkářů)

 

Květen

 

 

 

7. 5.
Čt
 
Ředitelské volno
pro žáky školy

7. 5.

Čt
 
DVPP-vzdělávací akce pro všechny pedagogické zaměstnance (J.Michálková)

 

 
 
Náhradní termín přijím. zkoušek na SŠ

???

 

 

 

Dopravní soutěž  mladých cyklistů - okresní kolo Pce (J.Vocl)

 

???  
8:30 - 12:30
 

Roveňské kolečko - cyklistický závod 
 
   
14:45

Pracovní porada (J. Michálková)


 
   

Ročníkové fotografování (J.Balášová)
 

 

 
 

Ročníkové fotografování - náhradní termín
 

 

Červen

 

 

 

???     Na kole dětem 

???

Po-pá

 

Olympiáda Holice (M. Polák)

    14:45

16:00
 

Schůzka předmětových komisí

Schůzka SRPD (J. Michálková, zástupci SRPD)

 

 

 

 

16:30

 

Plenární schůze SRPD (J. Michálková)

    17:15 Třídní schůzky 2. stupeň - velká škola
    17:45
Třídní schůzky 1. stupeň - malá škola
 
      Pasování na čtenáře (M. Schejbalová, 1. třída)


 


Út


14:00


Pedagogická rada (J. Michálková)

???

 

10:00

T-mobile olympijský běh-celá škola (M. Polák)

???

 

17:00

 

Informační schůzka rodičů budoucích žáků 

 

 

30. 6.

 

Út

 

7:35-8:20

 

Předávání vysvědčení

 

 

9:00

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy  a žákům končícím povinnou docházku na základní škole na Obecním úřadu Dolní Roveň

 

 

 

11:00

Závěrečná porada

 

Červenec

     
     
Příměstský tábor 1.termín (J. Sevránková)

 

Srpen

     
     
Příměstský tábor 2.termín (J. Sevránková)

* "?" - Datum bude upřesněno

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode