Plán práce pro školní rok 2019/2020 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy

SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!   SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!

 

Srpen

 

 

Přípravný týden

19.-23. 8.    
Příměstský tábor 2. termín (J. Sevránková)
26. 8. Po 8:00
Úvodní pracovní porada (všichni pedagogičtí zaměstnanci)
27. 8. Út 10:00
Opravné zkoušky
 
27.-30.8.    
Schůzky předmětových komisí - vytvořit plán PK
 
30. 8.
8:30-10:30
Pedagogická rada
 

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

 

Září

 
 
 
 

2. 9.    

Po

8:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 2.- 9.třídu

 

 

 

10:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.třídu

 

 

 

16:30

Třídní schůzka 1. třídy (vedení, M. Schejbalová)

 

3. - 6. 9.
   
Zkrácené vyučování
 

4. 9.
   
Dopravní výchova (dopravní hřiště Pardubice) - 5. a 6. třída (J.Vocl, M. Záplatová)
 
6. 9.
10:15 -13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída (Vysoké Mýto)  
    10:00-11:00 Zebra - dopravní výchova s Policií ČR - 1. a 2. třída  

10. 9.

Út

14:50

Pracovní porada
 

 

 

16:30

 

 

17:30

 

Třídní schůzky 5.- 9. třída

!!7. B bude mít schůzku v náhradním termínu 17.9.!!

 

Třídní schůzky 2.,3. třída

!! 4. třída bude mít schůzku v náhradním termínu.!!

 

 
12. 9. Čt 16:30
Zahajovací schůzka vedení se SRPD

Školská rada
 
         
19. 9. Čt 8:00-12:30 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
20. 9. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
20.- 22. 9.
Pá-ne
 
Podzimní výstava zahrádkářů (J. Sevránková)
(tělocvična od 12 h ve čtvrtek obsazená!)
 
23. 9.  Po   Nohejbal - DDM Holice (M. Polák)  
25. 9.


26. 9.
St


Čt9:15-13:00

Zahajovací výlet ŠD - Kraskov (D. Vachová)


Memoriál J. Brože ve skoku dalekém (M. Polák, M.Mojžíš)
Memoriál J.Brože propozice 2019
 
27. 9. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
    8:00 - 11:10 Fyzikální a chemické pokusy pro 1. - 9. ročník  
    14:00-16:00 ŠD - návštěva ZŠ Komenského Holice v naší škole, divadélko Kozlík  
30. 9. Po   Memoriál B. Michalce - atletika - Holice                  6. - 9. ročník (M. Polák)  

 

Říjen

 
 
 
 
2. 10.  St 9:45-13:00 Servisní prezentační den - SŠA Holice - IX. třída  
3. 10. Čt 8:30
9:15

Program ke Dni jazyků - show America with Neil
2.-5. třída (45 minut), 6.-9. třída (45 minut)
(L. McGrath)
(vybíráme 50 Kč/žáka)
 
 
4. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
7. 10. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
7. - 11. 10. Po-čt   Kontejner na starý papír u malé školy  
8. 10. Út
7:35
 
Cykloturistika - 9. třída + vybraní žáci
(I. Šmaterová)
 
11. 10. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik  3. a 4. třída  
14. 10. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
15. 10. Út 14:50
Pracovní porada
 
 
    8:30-14:00 Prezenční studium Pce (vedení školy)  
16. 10.  St   KD Holice - Čert a Káča/50 Kč - 1. - 4. tř.  
17. 10.  Čt  
Malá kopaná - PAMAKO PCE HŮRKA - 6. - 9. ročník (M. Polák)
 
18. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
21. 10.  Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
22. 10.  Út   Olympiáda v Čj  
24. 10. Čt
8:00-12:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
25. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik  3. a 4. třída  

celoročně

 

 

ŠD - sběr papíru a víček od PET lahví

 
1.- 31.10.     ŠD - sběr papíru, žaludů,...  

29. 10.,
30. 10.

Út, st
  Podzimní prázdniny  
31. 10.  Čt
 
Halloweenské dopoledne na velké škole (ŽP)  
      Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  

 

Listopad

 
 
 
 
1. 11.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  

 

 

 

8:00 - 11:00

 

Schola Bohemia (přehlídka středních škol) - 8.+ 9.tř.(L.McGrath, I. Šmaterová)

 
4. 11. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
    8:30-14:00 Prezenční studium Pce (vedení školy)  
6. 11.  St 6:30-16:15 Stávka všech zaměstnanců MZŠ   
8. 11.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
11. 11. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  

 

12. 11.

 

Út

 

 

Schůzky předmětových komisí 

 
   
14:50

Pedagogická rada I. čtvrtletí
 
 
 
16:30

17:30

Třídní schůzky 5.- 8. třída

Třídní schůzky 1.- 4. třída

 
14. 11.  Čt
8:00-15:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
     
Dějepisná olympiáda - školní kolo
 
18. 11.  Po 7:30-17:00 Konference ŠOL - Pardubice (J. Michálková, J. Balášová)  
      Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
19. 11. Út
8:00-9:30

Memento - preventivní program pro 7. - 9. třídu     (I. Šmaterová)
 
         
19. 11. Út
16:00
 

Třídní schůzka 9. třídy (I.Šmaterová, J.Balášová)   
 
 
    16:15 Informace k přijímacímu řízení              
      
16:30

Burza škol - zástupci stř. školství
 
20. 11. St
7:35-11:10

Zdravá 5 (1., 2. třída po 2 vyučovacích hodinách)
 
21. 11. Čt 
7:35-11:10

Zdravá 5 (3., 4. třída po 2 vyučovacích hodinách)
 
   
9:30-12:30

Projektový den na SPŠE v Pardubicích (vybraní žáci 8. a 9. třídy, J. Michálková, M. Mojžíš)
 

 

 

16:30

Schůzka vedení se SRPD
 

25. 11.

Po
 
Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)
 

             

26.-27. 11.

 

Út-st

 

 

Porada ředitelů škol (J.Michálková)     

 
28. 11. Čt   Minitaneční - prodloužená (J. Sevránková)  

 

Prosinec  

   
 
 

5. 12.

Čt

 

Mikuláš ve škole 

 

6. 12.-

8. 12.

Pá-ne  

Vánoční výstava zahrádkářů

(od 13 h ve čtvrtek nelze do tělocvičny)

 
10. 12. Út   KD Holice Jak se čerti ženili/ 60 Kč - 1. - 3. tř.  

10. 12.

Út

14:50

Pracovní porada
 
   
8:30-14:00
Prezenční studium Pce (vedení školy)  
         

12. 12. 
Čt
8:30-12:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
      Vánoční výstava keramického kroužku  
13. 12. 
15:00-17:00
Vánoční dílny na malé škole  
19. 12.  Čt   Projekt Sám sebou - 4., 6., 7. B (J. Balášová)  

19.12.

 

7:30-12:05

 

 

 

Vánoce ve škole (koncert na schodech,

besídky, ...)

 

 
    13:30-15:00 ŠD - společná besídka  

 

 

17:00

 

Vánoční koncert v sokolovně

 

 

      

23. 12.

-3. 1.

Po-pá

 

Vánoční prázdniny

 

 

 

Leden

 

 

 

 

6. 1.

Po

 

 

Nástup do školy

 

 
9. 1.  Čt 8:30-13:00  IPS Úřad práce Pce
volba povolání  (9. tř. I. Šmaterová)
 
         

13. 1. 

14. 1.

Po

Út

13:00

14:45

Roveňský hrníček - recitační soutěž

Schůzky předmětových komisí 

 

 

 

16:30

Třídní schůzky 2. stupeň

 
    17:30
Třídní schůzky 1. stupeň
 
 
15. 1.  St   Dějepisná olympiáda - okresní kolo  
16. 1. Čt 8:30
10:00
11:30

Přichází zákon (V.Zezula) - naučný program

Přichází zákon

 

 
    8:30-11:00 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  

 

21. 1.

 

Út

 

14:50

 

Pedagogická rada I. pololetí

 
22. 1. St
7:35-9:30
Dopravní výchova-teorie (5. třída)  
23. 1. Čt
7:35-9:30
Dopravní výchova-teorie (4. třída)  
      Zeměpisná olympiáda - školní kolo
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
 

23.1.

Čt

16:45

Schůze SRPD s vedením školy
 
26. - 30. 1. Ne - čt   Lyžařský výcvik - České Petrovice, penzion Na Statku  

 

30. 1.

 

Čt

 

 

Předání vysvědčení - konec I. pololetí

 
31. 1.   Pololetní prázdniny  

 

Únor

 

 

 

 
5. 2.  St 8:15 Loterie života - Holice, velký sál ZUŠ - 6.,7.,8.,9.tř.  
7. 2.  8:30-11:10 Tajúplný ostrov - 2.,3.tř.- preventivní program PPP Ústí nad Orlicí  

10. - 16. 2.
 
Po - ne   Jarní prázdniny
 
 
??? So 13:30 Karneval na malé škole  
18. 2. 
18. 2.
 

Út
 

14:50
 
Olympiáda v anglickém jazyce
Pracovní porada
 
 
20. 2. Čt
8:30-11:00

Aktiv výchovných poradců Pce (J. Balášová)
 
 
26. 2. St   Zeměpisná olympiáda - okresní kolo  
28. 2. 8:30-11:10 Líbí, nelíbí - 4. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí  

29. 2.

So

19:30

Společenský večer
 

 

Březen

 

 

 

 

12. 3.

Čt
 
Anglické divadlo The Onlines
(8., 9. ročník, L. McGrath)
 
13.3. 8:30-11:10 Bolí, nebolí - 5. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí  

 

17. 3.

 

Út

 

14:50

 

Pracovní porada

 
19. 3. Čt 8:30-11:00 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
20. 3. Pá    Matematický klokan  
25. 3. St 7:35-10:15 Do dna? - 7. B - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí   
    10:25-13:00 Romeo, Julie, partnerství - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí  

 

Duben

 

 

 

 
??? St-čt  
Intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky
 
 
     
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo
 
     
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 2. kolo 
 
 
      Jarní výstava keramického kroužku  
7. 4.   14:50
Pedagogická rada
 
 

 
  16:30 Třídní schůzky 2.stupeň  

 
  17:30
Třídní schůzky 1.stupeň
 
 
8. 4. St
8:30-12:00

Dopravní výchova na DH v Pardubicích (4.+5.tř., J. Vocl)
 
    7:35-10:15 Co tam? - 6. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí  
    10:25-13:00 Do dna? - 7. A - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí  

9. 4.

Čt
 

Velikonoční prázdniny
 
 
14.4. Út
8:00-14:00
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ- 1. termín  

 

 

16:30

Schůze SRPD s vedením školy
 

15. 4. 

St
 
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ- 2. termín
 
16. 4. Čt

 

13:30-

18:00


Zápis do 1. třídy
 
   
8:30-11:00
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  

 

14.-17.4.

 

Út-pá

 

 

Školní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2020 (J.Sevránková, M. Mojžíš)

 

 

20. 4.


Po

 

9:00

 

Soutěž Mladý zahrádkář - okresní kolo (J.Sevránková,Svaz zahrádkářů)

 

 

Květen

 

 

 

 
7. 5.
Čt
 
Ředitelské volno
pro žáky školy
 

7. 5.

Čt
 
DVPP-vzdělávací akce pro všechny pedagogické zaměstnance (J.Michálková)
 

12. 5. 

Út
 
Pracovní porada (J. Michálková)
 

13. 5., 14. 5.

St, čt
 
Náhradní termíny přijím. zkoušek na SŠ
 

???

 

 

 

Dopravní soutěž  mladých cyklistů - okresní kolo Pce (J.Vocl)

 

 
14. - 15. 5.  Čt-pá   Aktiv vých. poradců Běleč nad Orlicí (J. Balášová)  
21. 5. Čt
8:30 - 12:30
 

Roveňské kolečko - cyklistický závod 
 
 
26. 5.  St 8:30-11:10 Stonožka - preventivní program pro 1. tř.
Romeo, Julie, partnerství - 9. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí
 


 
   

Ročníkové fotografování (J.Balášová)
 
 

 

 
 

Ročníkové fotografování - náhradní termín
 
 

 

Červen

 

 

 

 
???     Na kole dětem   

???

Po-pá

 

Olympiáda Holice (M. Polák)

 
9. 6. Út
14:45

16:00
 

Schůzka předmětových komisí

Schůzka SRPD 
 
 

 

 

16:30

Plenární schůze SRPD 

 
    17:15 Třídní schůzky 2. stupeň - velká škola  
    17:45
Třídní schůzky 1. stupeň - malá škola
 
 
      Pasování na čtenáře (M. Schejbalová, 1. třída)  


16. 6.


Út


14:00


Pedagogická rada (J. Michálková)
 

???

 

10:00

T-mobile olympijský běh-celá škola (M. Polák)
 

???

 

17:00

 

Informační schůzka rodičů budoucích žáků 

 

 

 

???

 

Út

 

7:35-8:20

 

Předávání vysvědčení

 

 

 

9:00

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy  a žákům končícím povinnou docházku na základní škole na Obecním úřadu Dolní Roveň

 

 

 

 

11:00

Závěrečná porada

 

 

Červenec

       
     
Příměstský tábor 1.termín (J. Sevránková)
 

 

Srpen

       
     
Příměstský tábor 2.termín (J. Sevránková)
 

* "?" - Datum bude upřesněno

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode