Plán práce pro školní rok 2020/2021 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy

SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!   SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!

 

Srpen

 

 

Přípravný týden

24. 8. Po 17:30 Informativní schůzka s rodiči budoucích prvňáčků
(v budově velké školy)
25. 8. Út 8:00
Úvodní pracovní porada (všichni pedagogičtí zaměstnanci)
26. 8.
27. 8.
St, čt 9:00

Opravné zkoušky
Schůzky předmětových komisí - vytvořit plán PK
 
28. 8. 8:00-14:30
Školení ped. sboru - Vlastní hodnocení školy
 
31. 8. Po
8:30
 

Školení BOZP a PO
 
 

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

Září

 
 
 

1. 9.    

Út

8:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 2.-9.třídu 

v sokolovně

 

 

10:00

 

11:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.třídu

 

Pedagogická rada

 

 

16:30

Třídní schůzka 1. třídy (J. Balášová, T. Kaplanová)

2. - 4. 9.
 
   

Zkrácené vyučování (informace přes ŠOL)


 
7. 9.  Po 16:00 Třídní schůzka 6. třída (náhradní termín,
I. Šmaterová)


8. 9.


Út


14:50


Pracovní porada

 

 

16:30

 

17:30

 

Třídní schůzky 5.A, 5.B, 7., 8.A, 8.B 

a 9. třída

 

Třídní schůzky 2., 3. a 4. třída

 

16. 9.  St 8:45
9:45
 T - Mobile Olympijský běh - 1. a 2. stupeň
(M. Polák)
    13:00-17:00 Zahajovací výlet ŠD- ranč Bítovany (D. Vachová)
17. 9.   16:30
Zahajovací schůzka vedení se SRPD
Školská rada
 
19.- 20.9.
Pá-ne
 
Podzimní výstava zahrádkářů (J. Sevránková)
-ZRUŠENO !!

23. 9.

St

9-13 h

Projektový den na SPŠE v Pardubicích - LEGO 
ODLOŽENO!! (J.Michálková, M.Kašpar)
23. 9.  St
13:30-16:45

Školení pedagogů - distanční výuka
24. 9.  Čt
14:00-17:00
 
Školení pedagogů - distanční výuka
(pokračování)
25. 9.
 

 
  Mimořádné ředitelské volno dle apelu ministra
 zdravotnictví
 
30. 9.  St 9:00 Květinový den - charitativní sbírka ve škole
(L. Louženská,Z. Tužil, K. Jelínková)

 

Říjen

 
 
 
12. 10. Po 14:50
Pracovní porada
 
14. 10.     

Škola pro žáky uzavřena 

- mimořádné opatření vlády

celoročně

 

 

ŠD - sběr papíru a víček od PET lahví

1.- 31.10.     ŠD - sběr papíru, žaludů,...


22. 10. 


Čt
 

Projektový den na SPŠE v Pardubicích - 3D tisk
(J.Michálková, M.Kašpar) - ZRUŠENO

23. 10.

 
Matematický klokan (I. Sedláčková)
Přesunutý na listopad

26.,27.10.

Po,út
 
Covid prázdniny

29.,30.10.

Čt,pá
 
Podzimní prázdniny

 

Listopad

 
 
 
2.11. - 20. 11.     SCIO testy pro žáky 9. ročníku -  Čj, M , Aj, OSP
- PŘESUNUTO
4. 11.
 
St
 
9-13 
Projektový den na SPŠE v Pardubicích - 3D tisk
(J.Michálková, M.Kašpar) - PŘESUNUTO
 
11. 11. St   Přírodovědný klokan 8. a 9. ročník
12. - 13.11. Čt, Pá   Matematický klokan 3. - 9. ročník

19. 11.

Čt

14:45

 

Pedagogická rada I. čtvrtletí 

VIDEOKONFERENCE

 

23.-27.11.

  


Třídní schůzky 1. - 9. třída
VIDEOKONFERENCE
 
30. 11.     Postupný návrat žáků do školy
(viz aktuální informace)
       

 

Prosinec  

   
 

17. 12.

Čt

14:00

Pracovní porada
   
 
 
14.-18.12.     Vánoční výstava keramického kroužku               
(D. Vachová)
       

18.12.

 

 

 

 

Vánoce ve škole - třídní besídky v omezeném režimu

 

21.,22.12. Po,út   Volné dny vyhlášené MŠMT 

 

23. 12.-3.1.

 

Po-pá

 

 

Vánoční prázdniny

 

Leden

 

 

 

4. 1.

Po

 

 

Nástup do školy pro 1. a 2. ročník 

Pro 3.-9. ročník distanční výuka

 

11.-15.1.     Třídní schůzky - videokonference

18.-25.1.
   
Karanténa 2. třídy, nástup s čestným
 prohlášením v úterý 26.1.
20. 1. St ! 14:00
Pedagogická rada I. pololetí
- videokonference
 

28. 1.

Čt

 

Předání výpisů z vysvědčení 

- pouze 1. a 2. třída


29. 1.

 
Pololetní prázdniny

 

Únor

 

 

 

9. 2. Út 14:00 Pracovní porada
- videokonference


15. - 19.2.
 

Po - pá
 

Jarní prázdniny
 

27. 2.

 

 

Společenský večer
-přesunut na květen

 

Březen

 

 

 

 

16. 3.

 

 

Út

 

13:30

Pracovní porada - videokonference 

 

Duben

 

 

 

1. 4. Čt   Velikonoční prázdniny
6. 4.  Út 8:30
Dopravní výchova-jízdy pro 5.A, 5.B a 6. třídu
J. Vocl + třídní učitelé - přesunuto
7. 4.  St 8.30
Dopravní výchova-jízdy + teorie pro 4. třídu
J. Vocl + I. Šímová - přesunuto
 
7.4.-21.4.
 
St-st
 
  Zápis do 1. třídy 
 
8. 4. Čt 9:30 Návštěva elektrárny Dukovany - online
(projekt ČEZ) - 9. třída + J. Michálková

12. 4. 

Po

7:35

Návrat žáků žáků 1. stupně rotačně

13. 4.

Út

14:00

Pedagogická rada - videokonference
15. 4.  Čt 9:30
Návštěva elektrárny Hučák - online
(projekt ČEZ) - 9. třída + J. Michálková
16. 4.
8:30 9:30

Abeceda peněz - 2. třída + M. Schejbalová
- projekt České spořitelny


19.4.-23.4.

 
 

Třídní schůzky 2.stupeň-videokonference

 
   
Třídní schůzky 1.stupeň-videokonference
 

22. 4.

 
 
Den Země - vyhlášení fotografické soutěže
 

 

Květen

 

 

 

3. 5. Po
7:35

8:00

Nástup 2. stupně - rotační výuka

1. řádný termín přijímací zkoušky na SŠ
4. 5. Út 8:00
2. řádný termín přijímací zkoušky na SŠ
 
    17:00 Schůze SRPD s vedením školy-videokonference

12. 5. 

St

13:30

Pracovní porada (J. Michálková)

 

Červen

 

 

 

2. 6. St   1. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky
3. 6.  Čt   2. náhradní termín jednotné přijímací zkoušky

4. 6.

8. 6. Út
8:00
Focení - 1. stupeň      (Mgr. L. Louženská)
             
             2. stupeň + zaměstnanci

7. - 11.6.

Po-pá
 
Třídní schůzky - dle domluvy s tř. učiteli
9. 6. St
13:30 
 

Pracovní porada
 
10. 6. Čt
8:00-13:00
Exkurze 1. třídy do Ekocentra Pasíčka
15. 6.  Út 6:41-18:13 Školní výlet 9. třída
16. 6. St
7:30-18:00

9:00
 

Školní výlet 5.A+5.B - ZOO Praha


Pasování na čtenáře - 1. třída
knihovna v Horní Rovni (Mgr. Kaplanová, tř. uč.)
17. 6. Čt
17:00 17:15

 

 

 Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 

22. 6.
 
Út
 
7:30-12:30

14:45

Turistický výlet 3. a 4. třídy - Boršov

Pedagogická rada

23. 6. 

St
7:30-16:00


Školní výlet 1. a 2. třída - Fajnpark Chlumec

Školní výlet 8.A - Praha a její památky

 
24. 6.  Čt 7:30-19-20:00
6:40-18:15
Školní výlet 7. třída - Karlštejn, Lom Velká
a Malá Amerika

Školní výlet 8.B - Údolí Doubravy
25. 6.  7:30-16:30
Školní výlet 6. třída - ZOO Jihlava

Nocování ve škole - 1. třída (ŠD1 - D. Vachová)

26. 6.

So

19:00

Slavnostní rozloučení s žáky 9. třídy
29. 6.  Út 7:30-16:00 Výlet ŠD1, ŠD2, ŠD3 - ZOO Jihlava

30.6.

St

7:35-8:20

Předávání vysvědčení žákům 1. - 8. tř.

30. 6.

 

9:30

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 

odcházejícím na SŠ 

 

 

 

11:00

Závěrečná porada

 

Červenec

     
       

 

Srpen

     
       

* "?" - Datum bude upřesněno

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode