Plán práce pro školní rok 2019/2020 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy

SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!   SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!

 

Srpen

 

 

Přípravný týden

19.-23. 8.    
Příměstský tábor 2. termín (J. Sevránková)
26. 8. Po 8:00
Úvodní pracovní porada (všichni pedagogičtí zaměstnanci)
27. 8. Út 10:00
Opravné zkoušky
 
27.-30.8.    
Schůzky předmětových komisí - vytvořit plán PK
 
30. 8.
8:30-10:30
Pedagogická rada
 

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

 

Září

 
 
 
 

2. 9.    

Po

8:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 2.- 9.třídu

 

 

 

10:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.třídu

 

 

 

16:30

Třídní schůzka 1. třídy (vedení, M. Schejbalová)

 

3. - 6. 9.
   
Zkrácené vyučování
 

4. 9.
   
Dopravní výchova (dopravní hřiště Pardubice) - 5. a 6. třída (J.Vocl, M. Záplatová)
 
6. 9.
10:15 -13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída (Vysoké Mýto)  
    10:00-11:00 Zebra - dopravní výchova s Policií ČR - 1. a 2. třída  

10. 9.

Út

14:50

Pracovní porada
 

 

 

16:30

 

 

17:30

 

Třídní schůzky 5.- 9. třída

!!7. B bude mít schůzku v náhradním termínu 17.9.!!

 

Třídní schůzky 2.,3. třída

!! 4. třída bude mít schůzku v náhradním termínu.!!

 

 
12. 9. Čt 16:30
Zahajovací schůzka vedení se SRPD

Školská rada
 
19. 9. Čt 8:00-12:30 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
20. 9. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
20.- 22. 9.
Pá-ne
 
Podzimní výstava zahrádkářů (J. Sevránková)
(tělocvična od 12 h ve čtvrtek obsazená!)
 
23. 9.  Po   Nohejbal - DDM Holice (M. Polák)  
25. 9.


26. 9.
St


Čt9:15-13:00

Zahajovací výlet ŠD - Kraskov (D. Vachová)


Memoriál J. Brože ve skoku dalekém (M. Polák, M.Mojžíš)
Memoriál J.Brože propozice 2019
 
27. 9. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
    8:00 - 11:10 Fyzikální a chemické pokusy pro 1. - 9. ročník  
    14:00-16:00 ŠD - návštěva ZŠ Komenského Holice v naší škole, divadélko Kozlík  
30. 9. Po   Memoriál B. Michalce - atletika - Holice                  6. - 9. ročník (M. Polák)  

 

Říjen

 
 
 
 
2. 10.  St 9:45-13:00 Servisní prezentační den - SŠA Holice - IX. třída  
3. 10. Čt 8:30
9:15

Program ke Dni jazyků - show America with Neil
2.-5. třída (45 minut), 6.-9. třída (45 minut)
(L. McGrath)
(vybíráme 50 Kč/žáka)
 
 
4. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
7. 10. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
7. - 11. 10. Po-čt   Kontejner na starý papír u malé školy  
8. 10. Út
7:35
 
Cykloturistika - 9. třída + vybraní žáci
(I. Šmaterová)
 
11. 10. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik  3. a 4. třída  
14. 10. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
15. 10. Út 14:50
Pracovní porada
 
 
    8:30-14:00 Prezenční studium Pce (vedení školy)  
16. 10.  St   KD Holice - Čert a Káča/50 Kč - 1. - 4. tř.  
17. 10.  Čt  
Malá kopaná - PAMAKO PCE HŮRKA - 6. - 9. ročník (M. Polák)
 
18. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
21. 10.  Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
22. 10.  Út   Olympiáda v Čj  
24. 10. Čt
8:00-12:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
25. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik  3. a 4. třída  

celoročně

 

 

ŠD - sběr papíru a víček od PET lahví

 
1.- 31.10.     ŠD - sběr papíru, žaludů,...  

29. 10.,
30. 10.

Út, st
  Podzimní prázdniny  
31. 10.  Čt
 
Halloweenské dopoledne na velké škole (ŽP)  
      Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  

 

Listopad

 
 
 
 
1. 11.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  

 

 

 

8:00 - 11:00

 

Schola Bohemia (přehlídka středních škol) - 8.+ 9.tř.(L.McGrath, I. Šmaterová)

 
4. 11. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
    8:30-14:00 Prezenční studium Pce (vedení školy)  
6. 11.  St 6:30-16:15 Stávka všech zaměstnanců MZŠ   
8. 11.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
11. 11. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  

 

12. 11.

 

Út

 

 

Schůzky předmětových komisí 

 
   
14:50

Pedagogická rada I. čtvrtletí
 
 
 
16:30

17:30

Třídní schůzky 5.- 8. třída

Třídní schůzky 1.- 4. třída

 
14. 11.  Čt
8:00-15:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
     
Dějepisná olympiáda - školní kolo
 
18. 11.  Po 8:00-16:00 Konference ŠOL - Pardubice (J. Michálková, J. Balášová)  
      Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
19. 11. Út
8:00-9:30

Memento - preventivní program pro 7. - 9. třídu     (I. Šmaterová)
 
19. 11. Út
16:00
 

Třídní schůzka 9. třídy (I.Šmaterová, J.Balášová)   
 
 
    16:15 Informace k přijímacímu řízení              
      
16:30

Burza škol - zástupci stř. školství
 
20. 11. St
7:35-11:10

Zdravá 5 (1., 2. třída po 2 vyučovacích hodinách)
 
21. 11. Čt 
7:35-11:10

Zdravá 5 (3., 4. třída po 2 vyučovacích hodinách)
 
   
9:30-12:30

Projektový den na SPŠE v Pardubicích (vybraní žáci 8. a 9. třídy, J. Michálková, M. Mojžíš)
 
      Olympiáda z českého jazyka - školní kolo (M. Mojžíš, I. Šmaterová)  

 

 

16:30

Schůzka vedení se SRPD
 

25. 11.

Po
 
Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)
 

             

26.-27. 11.

 

Út-st

 

 

Porada ředitelů škol (J.Michálková)     

 
27. 11. St 7:35-12:30 Technická Vysoké Mýto - návštěva SŠ - žáci 8. a 9. r. (l. McGrath, I. Šmaterová)  
28. 11. Čt   Minitaneční - prodloužená (J. Sevránková)  

 

Prosinec  

   
 
 
4. 12.  St 7:15-13:00 Futsal - turnaj v Moravanech - vybraní chlapci
7.- 9. r. (S. Polák)
 

5. 12.

Čt

 

Mikuláš ve škole 

 
6. 12.    Florbal dívky 6. - 9. r. - okresní kolo Pce
(I. Vojtková)
 

6. 12.-

8. 12.

Pá-ne  

Vánoční výstava zahrádkářů

(od 13 h ve čtvrtek nelze do tělocvičny)

 

9. 12.
 
Po   Pracovní skupiny MAS (J. Michálková, J. Balášová)  
10. 12. Út 8:30-10:30 KD Holice Jak se čerti ženili/ 60 Kč - 1. - 4. tř.  

10. 12.

Út

14:50

Pracovní porada
 
   
8:30-14:00
 
Prezenční studium Pce (vedení školy)  
11. 12. St 8:00 Veřejnosprávní kontrola (ředitelka, ekonomka)  

12. 12. 
Čt
8:30-12:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
13. 12. 
13:00-18:00
 
 
Řepařská dráha Kolín - vánoční výlet ŠD 
(D. Vachová)
 
 
16. - 18. 12 Po - st   Vánoční výstava keramického kroužku               (D. Vachová)  
17. 12.  Út 15:00-17:00 Vánoční dílny na malé škole  
18. 12. St 8:00 - 13:00 Vánoční turnaj ve stolním tenisu - zájemci z 5.-9.r. (M. Mojžíš, E. Hrochová, Š. Johanová)  
19. 12.  Čt   Projekt Sám sebou - 4., 6., 7. B (J. Balášová)  
    13:30-15:00 ŠD - společná besídka  
    18:00 Vánoční koncert v sokolovně  

20.12.

 

7:30-12:05

 

 

 

Vánoce ve škole (koncert na schodech,

besídky, ...)

 

 

      

23. 12.

-3. 1.

Po-pá

 

Vánoční prázdniny

 

 

 

Leden

 

 

 

 

6. 1.

Po

 

 

Nástup do školy

 

 
9. 1.  Čt 7:00-15:00 Florbal dívky 6. - 9. r. - krajské kolo Svitavy
(I. Vojtková)
 
    8:30-11:30 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)
 
 
    8:30-13:00
IPS Úřad práce Pce
volba povolání  (9. tř. I. Šmaterová)
 
 
14. 1.  Út 14:50 Pracovní porada (třídní knihy, docházka, LV)
Schůzky předmětových komisí
 

 

 

16:30

Třídní schůzky 2. stupeň

 
    17:30
Třídní schůzky 1. stupeň
 
 
16. 1. Čt
8:30

10:00

11:30
Přichází zákon (V.Zezula) - naučný program

Přichází zákon

(50 Kč/ 1 žák)

 
   
8:30-11:00

Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)
 
 
    16:30 Schůze SRPD - příprava spol. večera (J. Herbst)  

17. 1.
 
13:00

ŠD - plavání Všestary (D. Vachová)
 
20. 1. Po 8:30 Vitamínový den - 1. - 4. ročník (J. Balášová)  

21. 1.

Út

14:50

Pedagogická rada I. pololetí

 
22. 1. St
7:35-9:30
Dopravní výchova - teorie (5. třída)  
23. 1. Čt
7:35-9:30
Dopravní výchova - teorie (4. třída)  
      Zeměpisná olympiáda - školní kolo
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
 
22. - 24. 1.     Pythagoriáda - školní kolo - 5. - 8. tř. (učitelé matematiky)  
26. - 30. 1. Ne - čt   Lyžařský výcvik - České Petrovice, penzion Na Statku  
30. 1. Čt 9:30-10:15 Abeceda peněz - 4. tř. (M. Pekárková)  

 

 

 

Předání vysvědčení - konec I. pololetí

 
31. 1.   Pololetní prázdniny  

 

Únor

 

 

 

 
3. 2.  Po 13:00 Roveňský hrníček - recitační soutěž  
4. 2.  Út 8:00 -10:00 Abeceda peněz - návštěva České spořitelny Holice 4. tř. (M. Pekárková)  
5. 2.  St 8:15 Loterie života - Holice, velký sál ZUŠ - 6.,7.,8.,9.tř. - 30 Kč/ 1 žák + doprava  
6. 2. Čt 7:30-13:00 Turnaj v přehazované 5. tř. (vybraní žáci) - Moravany (M. Polák)  
7. 2.  8:30-11:10 Tajuplný ostrov - 2.,3.tř.- preventivní program PPP Ústí nad Orlicí  

10. - 16. 2.
 
Po - ne   Jarní prázdniny
 
 
18. 2. 

 

Út
 
14:50

14:00
Olympiáda v anglickém jazyce (L. McGrath)
Pracovní porada

ŠD - divadlo Duojaking - kouzelnická a bublinková šou (D. Vachová)
 
19. 2.  St
7:30 - ???


Divadelní představení Lakomá Barka - Divadlo ABC Praha - vybraní žáci 5. - 7. tř. (M. Záplatová, I. Šmaterová)
 
         
22. 2.  So 13:30 Karneval na malé škole  
25. 2. Út 7:30-13:00 Turnaj v basketu - DDM Holice, chlapci 8. a 9. ročník (M. Polák)  
26. 2.  St 8:30-12:00 Návštěva útulku Psí domov Lukavice - ŽP (J. Balášová)  
    9:30
Abeceda peněz pro 2. třídu (60 minut, tělocvična)
 
 
28. 2. 8:30-11:10 Líbí, nelíbí - 4. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí  
    13:00-17:00 ŠD - plavání Všestary (D. Vachová)  

29. 2.

So

19:30

Společenský večer
 

 

Březen

 

 

 

 
3. 3.  Út   9:00-14:00 Manažerské dovednosti - studium vedení školy - Pce  
5. 3.  Čt
8:30-11:30
Aktiv výchovných poradců (J. Balášová)  
      Hravě o pohlavních chorobách - 8.,9. tř. (I. Šmaterová)
 
 
11. 3.  
 

Zákaz přítomnosti žáků ve škole - 
do odvolání - vyhlášeno vládou ČR
 

12. 3.

Čt
9:30-12:05

Anglické divadlo The Onlines
(8., 9. ročník, L. McGrath) - zrušeno kvůli koronaviru
- ZRUŠENO
 
???  
8:30-11:10


Bolí, nebolí - 5. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí - uskuteční se v jiném termínu
- ZRUŠENO
 
 
13. 3.  7:35
13:00

Turnaj ve vybíjené - Holice, 5. tř. (M. Polák, J. Vocl) - zrušen kvůli koronaviru
- ZRUŠENO
 

 

17. 3.

 

 

Út

 

 

9:00-14:00

14:50

 

Manažerské dovednosti - studium vedení školy - Pce - ZRUŠENO

Pracovní porada - ZRUŠENO

 
18. 3.  St
9:00-13:00
 

Projektový den na SPŠE Pardubice (J. Michálková, M. Kašpar)
- ZRUŠENO
 
19. 3. Čt
8:00-13:00


Finanční gramotnost pro učitele (Dašice, vybraní učitele) - ZRUŠENO
 
 

20. 3.

Pá 
 
Matematický klokan
- ZRUŠENO
 
24. 3. Út
10:00-12:00

Čtenářská dílna HK - 3. tř. (I. Šímová)
 - ZRUŠENO
 
25. 3. St
7:35-10:15

Do dna? - 7. B - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí 
- ZRUŠENO
 
    10:25-13:00

Romeo, Julie, partnerství - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí
- ZRUŠENO
 
 
27. 3. 
13:00-18:00

ŠD - Tongo Hradec Králové
- ZRUŠENO
 

 

Duben

 

 

 

 
2. 4. Čt   Abeceda peněz - Jarmark - 4. tř. (M. Pekárková)
- ZRUŠENO
 
     

Jarní výstava keramického kroužku - ZRUŠENO
 
    8:30 - 11:10
Stonožka - preventivní program pro 1. tř.
Romeo, Julie, partnerství - 9. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí - ZRUŠENO
 
7. 4.   14:50
Pedagogická rada - ZRUŠENO
 
 

 
  16:30 Třídní schůzky 2.stupeň - ZRUŠENO  

 
  17:30
Třídní schůzky 1.stupeň - ZRUŠENO
 
 
     
 
 

8. 4.

St


8:30-12:00Dopravní výchova na DH v Pardubicích (4.+5.tř., J. Vocl) - ZRUŠENO

 
         
    7:35-10:15 Co tam? - 6. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí - ZRUŠENO   
         
    10:25-13:00 Do dna? - 7. A - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí - ZRUŠENO  

7.-8. 4.


Út, st
 
Intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky - 
 

9. 4.

Čt
  ZRUŠENO

Velikonoční prázdniny
 
 
14.4. Út
8:00-14:00
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ- 1. termín - ZRUŠENO  

15. 4. 

St
 
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ- 2. termín - ZRUŠENO
 
     
Setkání žákovských parlamentů-Holice
(J.Balášová + 5 vybraných žáků) - ZRUŠENO
 

14. - 16. 4.

Út-Čt

 


Zápis do 1. třídy - bez přítomnosti žáků
 
   
8:30-11:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová) - ZRUŠENO  

 

14.-17.4.

 

Út-pá

 

 

Školní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2020 - (J.Sevránková, M. Kašpar) - ZRUŠENO

 

 

20. 4.


Po

 

9:00

 

Soutěž Mladý zahrádkář - okresní kolo (J.Sevránková,Svaz zahrádkářů)- ZRUŠENO

 

21. 4.

Út

16:30

Schůze SRPD s vedením školy - ZRUŠENO
 

23. 4.

Čt
 
Den Země 
Mobilní planetárium 8:00 - 13:00 - ZRUŠENO
 
28. 4. Út 11:00 KD Dubina - anglické divadlo - 5., 6. tř. (L. McGrath) - ZRUŠENO  

 

Květen

 

 

 

 
6. 5.  St   Setkání koordinátorů ŽP (J.Balášová) - ZRUŠENO  

7. 5.

Čt
 
DVPP-vzdělávací akce pro všechny pedagogické zaměstnance (J.Michálková) - přesunuto na 27. 8. 2020
 

12. 5. 

Út
 
Pracovní porada (J. Michálková) - komunikace přes ICT
 

???

 

 

 

Dopravní soutěž  mladých cyklistů - okresní kolo Pce (J.Vocl)-ZRUŠENO

 

 
14. - 15. 5.  Čt-pá  
Aktiv vých. poradců Běleč nad Orlicí (J. Balášová) -  ZRUŠENO
 
 
21. 5. Čt

8:30 - 12:30
 

Roveňské kolečko - cyklistický závod -ZRUŠENO
 
 
27. 5.      Setkání koordinátorů ŽP (J.Balášová) -  ZRUŠENO  


?
   


Ročníkové fotografování (J.Balášová)
 
 

 

 
 

Ročníkové fotografování - náhradní termín
 
 

 

Červen

 

 

 

 

???

Po-pá

 

Olympiáda Holice (M. Polák) - ZRUŠENO

 
9. 6. Út
13:00 

16:00
 

Pedagogická rada

Schůzka SRPD - ZRUŠENO
 
 

 

 

16:30

Plenární schůze SRPD - ZRUŠENO

 
    17:15 Třídní schůzky 2. stupeň - velká škola - ZRUŠENO  
    17:45
Třídní schůzky 1. stupeň - malá škola - ZRUŠENO
 
 
      Pasování na čtenáře (M. Schejbalová, 1. třída) -   

 

 
10:00

T-mobile olympijský běh-celá škola (M. Polák)- ZRUŠENO

 
 
16. 6.
 
Út 16:30 Schůzka SRPD s vedením školy  
22. 6.  Po 13:00 Pedagogická rada  

23. 6.

Út

17:30

 

Informační schůzka rodičů budoucích žáků 1. třídy - Horní Roveň

 

 

26.6.

7:35-9:00

Předávání vysvědčení žákům

 

 

 

9:30

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy  a žákům končícím povinnou docházku na základní škole - ještě je řešeno místo konání

 

 

 

 

11:00

Závěrečná porada

 
29.6.     Ředitelské volno (pro žáky)  
30.6.     Ředitelské volno (pro žáky)  

 

Červenec

       
      Příměstský tábor 1.termín (J. Sevránková) - ZRUŠENO  

 

Srpen

       
      Příměstský tábor 2.termín (J. Sevránková) - ZRUŠENO  

* "?" - Datum bude upřesněno

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode