Plán práce pro školní rok 2019/2020 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy

SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!   SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!

 

Srpen

 

 

Přípravný týden

19.-23. 8.    
Příměstský tábor 2. termín (J. Sevránková)
26. 8. Po 8:00
Úvodní pracovní porada (všichni pedagogičtí zaměstnanci)
27. 8. Út 10:00
Opravné zkoušky
 
27.-30.8.    
Schůzky předmětových komisí - vytvořit plán PK
 
30. 8.
8:30-10:30
Pedagogická rada
 

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

 

Září

 
 
 
 

2. 9.    

Po

8:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 2.- 9.třídu

 

 

 

10:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.třídu

 

 

 

16:30

Třídní schůzka 1. třídy (vedení, M. Schejbalová)

 

3. - 6. 9.
   
Zkrácené vyučování
 

4. 9.
   
Dopravní výchova (dopravní hřiště Pardubice) - 5. a 6. třída (J.Vocl, M. Záplatová)
 
6. 9.
10:15 -13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída (Vysoké Mýto)  
    10:00-11:00 Zebra - dopravní výchova s Policií ČR - 1. a 2. třída  

10. 9.

Út

14:50

Pracovní porada
 

 

 

16:30

 

 

17:30

 

Třídní schůzky 5.- 9. třída

!!7. B bude mít schůzku v náhradním termínu 17.9.!!

 

Třídní schůzky 2.,3. třída

!! 4. třída bude mít schůzku v náhradním termínu.!!

 

 
12. 9. Čt 16:30
Zahajovací schůzka vedení se SRPD

Školská rada
 
19. 9. Čt 8:00-12:30 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
20. 9. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
20.- 22. 9.
Pá-ne
 
Podzimní výstava zahrádkářů (J. Sevránková)
(tělocvična od 12 h ve čtvrtek obsazená!)
 
23. 9.  Po   Nohejbal - DDM Holice (M. Polák)  
25. 9.


26. 9.
St


Čt9:15-13:00

Zahajovací výlet ŠD - Kraskov (D. Vachová)


Memoriál J. Brože ve skoku dalekém (M. Polák, M.Mojžíš)
Memoriál J.Brože propozice 2019
 
27. 9. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
    8:00 - 11:10 Fyzikální a chemické pokusy pro 1. - 9. ročník  
    14:00-16:00 ŠD - návštěva ZŠ Komenského Holice v naší škole, divadélko Kozlík  
30. 9. Po   Memoriál B. Michalce - atletika - Holice                  6. - 9. ročník (M. Polák)  

 

Říjen

 
 
 
 
2. 10.  St 9:45-13:00 Servisní prezentační den - SŠA Holice - IX. třída  
3. 10. Čt 8:30
9:15

Program ke Dni jazyků - show America with Neil
2.-5. třída (45 minut), 6.-9. třída (45 minut)
(L. McGrath)
(vybíráme 50 Kč/žáka)
 
 
4. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
7. 10. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
7. - 11. 10. Po-čt   Kontejner na starý papír u malé školy  
8. 10. Út
7:35
 
Cykloturistika - 9. třída + vybraní žáci
(I. Šmaterová)
 
11. 10. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik  3. a 4. třída  
14. 10. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
15. 10. Út 14:50
Pracovní porada
 
 
    8:30-14:00 Prezenční studium Pce (vedení školy)  
16. 10.  St   KD Holice - Čert a Káča/50 Kč - 1. - 4. tř.  
17. 10.  Čt  
Malá kopaná - PAMAKO PCE HŮRKA - 6. - 9. ročník (M. Polák)
 
18. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
21. 10.  Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
22. 10.  Út   Olympiáda v Čj  
24. 10. Čt
8:00-12:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
25. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik  3. a 4. třída  

celoročně

 

 

ŠD - sběr papíru a víček od PET lahví

 
1.- 31.10.     ŠD - sběr papíru, žaludů,...  

29. 10.,
30. 10.

Út, st
  Podzimní prázdniny  
31. 10.  Čt
 
Halloweenské dopoledne na velké škole (ŽP)  
      Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  

 

Listopad

 
 
 
 
1. 11.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  

 

 

 

8:00 - 11:00

 

Schola Bohemia (přehlídka středních škol) - 8.+ 9.tř.(L.McGrath, I. Šmaterová)

 
4. 11. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
    8:30-14:00 Prezenční studium Pce (vedení školy)  
6. 11.  St 6:30-16:15 Stávka všech zaměstnanců MZŠ   
8. 11.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída  
11. 11. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  

 

12. 11.

 

Út

 

 

Schůzky předmětových komisí 

 
   
14:50

Pedagogická rada I. čtvrtletí
 
 
 
16:30

17:30

Třídní schůzky 5.- 8. třída

Třídní schůzky 1.- 4. třída

 
14. 11.  Čt
8:00-15:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
     
Dějepisná olympiáda - školní kolo
 
18. 11.  Po 8:00-16:00 Konference ŠOL - Pardubice (J. Michálková, J. Balášová)  
      Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)  
19. 11. Út
8:00-9:30

Memento - preventivní program pro 7. - 9. třídu     (I. Šmaterová)
 
19. 11. Út
16:00
 

Třídní schůzka 9. třídy (I.Šmaterová, J.Balášová)   
 
 
    16:15 Informace k přijímacímu řízení              
      
16:30

Burza škol - zástupci stř. školství
 
20. 11. St
7:35-11:10

Zdravá 5 (1., 2. třída po 2 vyučovacích hodinách)
 
21. 11. Čt 
7:35-11:10

Zdravá 5 (3., 4. třída po 2 vyučovacích hodinách)
 
   
9:30-12:30

Projektový den na SPŠE v Pardubicích (vybraní žáci 8. a 9. třídy, J. Michálková, M. Mojžíš)
 
      Olympiáda z českého jazyka - školní kolo (M. Mojžíš, I. Šmaterová)  

 

 

16:30

Schůzka vedení se SRPD
 

25. 11.

Po
 
Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)
 

             

26.-27. 11.

 

Út-st

 

 

Porada ředitelů škol (J.Michálková)     

 
27. 11. St 7:35-12:30 Technická Vysoké Mýto - návštěva SŠ - žáci 8. a 9. r. (l. McGrath, I. Šmaterová)  
28. 11. Čt   Minitaneční - prodloužená (J. Sevránková)  

 

Prosinec  

   
 
 
4. 12.  St 7:15-13:00 Futsal - turnaj v Moravanech - vybraní chlapci
7.- 9. r. (S. Polák)
 

5. 12.

Čt

 

Mikuláš ve škole 

 
6. 12.    Florbal dívky 6. - 9. r. - okresní kolo Pce
(I. Vojtková)
 

6. 12.-

8. 12.

Pá-ne  

Vánoční výstava zahrádkářů

(od 13 h ve čtvrtek nelze do tělocvičny)

 

9. 12.
 
Po   Pracovní skupiny MAS (J. Michálková, J. Balášová)  
10. 12. Út 8:30-10:30 KD Holice Jak se čerti ženili/ 60 Kč - 1. - 4. tř.  

10. 12.

Út

14:50

Pracovní porada
 
   
8:30-14:00
 
Prezenční studium Pce (vedení školy)  
11. 12. St 8:00 Veřejnosprávní kontrola (ředitelka, ekonomka)  

12. 12. 
Čt
8:30-12:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)  
13. 12. 
13:00-18:00
 
 
Řepařská dráha Kolín - vánoční výlet ŠD 
(D. Vachová)
 
 
16. - 18. 12 Po - st   Vánoční výstava keramického kroužku               (D. Vachová)  
17. 12.  Út 15:00-17:00 Vánoční dílny na malé škole  
18. 12. St 8:00 - 13:00 Vánoční turnaj ve stolním tenisu - zájemci z 5.-9.r. (M. Mojžíš, E. Hrochová, Š. Johanová)  
19. 12.  Čt   Projekt Sám sebou - 4., 6., 7. B (J. Balášová)  
    13:30-15:00 ŠD - společná besídka  
    18:00 Vánoční koncert v sokolovně  

20.12.

 

7:30-12:05

 

 

 

Vánoce ve škole (koncert na schodech,

besídky, ...)

 

 

      

23. 12.

-3. 1.

Po-pá

 

Vánoční prázdniny

 

 

 

Leden

 

 

 

 

6. 1.

Po

 

 

Nástup do školy

 

 
9. 1.  Čt 7:00-15:00 Florbal dívky 6. - 9. r. - krajské kolo Svitavy
(I. Vojtková)
 
    8:30-11:30 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)
 
 
    8:30-13:00
IPS Úřad práce Pce
volba povolání  (9. tř. I. Šmaterová)
 
 
14. 1.  Út 14:50 Pracovní porada (třídní knihy, docházka, LV)
Schůzky předmětových komisí
 

 

 

16:30

Třídní schůzky 2. stupeň

 
    17:30
Třídní schůzky 1. stupeň
 
 
16. 1. Čt
8:30

10:00

11:30
Přichází zákon (V.Zezula) - naučný program

Přichází zákon

(50 Kč/ 1 žák)

 
   
8:30-11:00

Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)
 
 
    16:30 Schůze SRPD - příprava spol. večera (J. Herbst)  

17. 1.
 
13:00

ŠD - plavání Všestary (D. Vachová)
 
20. 1. Po 8:30 Vitamínový den - 1. - 4. ročník (J. Balášová)  

21. 1.

Út

14:50

Pedagogická rada I. pololetí

 
22. 1. St
7:35-9:30
Dopravní výchova - teorie (5. třída)  
23. 1. Čt
7:35-9:30
Dopravní výchova - teorie (4. třída)  
      Zeměpisná olympiáda - školní kolo
Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
 
22. - 24. 1.     Pythagoriáda - školní kolo - 5. - 8. tř. (učitelé matematiky)  
26. - 30. 1. Ne - čt   Lyžařský výcvik - České Petrovice, penzion Na Statku  
30. 1. Čt 9:30-10:15 Abeceda peněz - 4. tř. (M. Pekárková)  

 

 

 

Předání vysvědčení - konec I. pololetí

 
31. 1.   Pololetní prázdniny  

 

Únor

 

 

 

 
3. 2.  Po 13:00 Roveňský hrníček - recitační soutěž  
4. 2.  Út 8:00 -10:00 Abeceda peněz - návštěva České spořitelny Holice 4. tř. (M. Pekárková)  
5. 2.  St 8:15 Loterie života - Holice, velký sál ZUŠ - 6.,7.,8.,9.tř. - 30 Kč/ 1 žák + doprava  
6. 2. Čt 7:30-13:00 Turnaj v přehazované 5. tř. (vybraní žáci) - Moravany (M. Polák)  
7. 2.  8:30-11:10 Tajuplný ostrov - 2.,3.tř.- preventivní program PPP Ústí nad Orlicí  

10. - 16. 2.
 
Po - ne   Jarní prázdniny
 
 
18. 2. 

 

Út
 
14:50

14:00
Olympiáda v anglickém jazyce (L. McGrath)
Pracovní porada

ŠD - divadlo Duojaking - kouzelnická a bublinková šou (D. Vachová)
 
19. 2.  St
7:30 - ???


Divadelní představení Lakomá Barka - Divadlo ABC Praha - vybraní žáci 5. - 7. tř. (M. Záplatová, I. Šmaterová)
 
         
22. 2.  So 13:30 Karneval na malé škole  
25. 2. Út 7:30-13:00 Turnaj v basketu - DDM Holice, chlapci 8. a 9. ročník (M. Polák)  
26. 2.  St 8:30-12:00 Návštěva útulku Psí domov Lukavice - ŽP (J. Balášová)  
    9:30
Abeceda peněz pro 2. třídu (60 minut, tělocvična)
 
 
28. 2. 8:30-11:10 Líbí, nelíbí - 4. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí  
    13:00-17:00 ŠD - plavání Všestary (D. Vachová)  

29. 2.

So

19:30

Společenský večer
 

 

Březen

 

 

 

 
3. 3.  Út   9:00-14:00 Manažerské dovednosti - studium vedení školy - Pce  
5. 3.  Čt
8:30-11:30
Aktiv výchovných poradců (J. Balášová)  
      Hravě o pohlavních chorobách - 8.,9. tř. (I. Šmaterová)
 
 
11. 3.  
 

Zákaz přítomnosti žáků ve škole - 
do odvolání - vyhlášeno vládou ČR
 

12. 3.

Čt
9:30-12:05

Anglické divadlo The Onlines
(8., 9. ročník, L. McGrath) - zrušeno kvůli koronaviru
- ZRUŠENO
 
???  
8:30-11:10


Bolí, nebolí - 5. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí - uskuteční se v jiném termínu
- ZRUŠENO
 
 
13. 3.  7:35
13:00

Turnaj ve vybíjené - Holice, 5. tř. (M. Polák, J. Vocl) - zrušen kvůli koronaviru
- ZRUŠENO
 

 

17. 3.

 

 

Út

 

 

9:00-14:00

14:50

 

Manažerské dovednosti - studium vedení školy - Pce - ZRUŠENO

Pracovní porada - ZRUŠENO

 
18. 3.  St
9:00-13:00
 

Projektový den na SPŠE Pardubice (J. Michálková, M. Kašpar)
- ZRUŠENO
 
19. 3. Čt
8:00-13:00


Finanční gramotnost pro učitele (Dašice, vybraní učitele) - ZRUŠENO
 
 

20. 3.

Pá 
 
Matematický klokan
- ZRUŠENO
 
24. 3. Út
10:00-12:00

Čtenářská dílna HK - 3. tř. (I. Šímová)
 - ZRUŠENO
 
25. 3. St
7:35-10:15

Do dna? - 7. B - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí 
- ZRUŠENO
 
    10:25-13:00

Romeo, Julie, partnerství - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí
- ZRUŠENO
 
 
27. 3. 
13:00-18:00

ŠD - Tongo Hradec Králové
- ZRUŠENO
 

 

Duben

 

 

 

 
2. 4. Čt   Abeceda peněz - Jarmark - 4. tř. (M. Pekárková)
- ZRUŠENO
 
     

Jarní výstava keramického kroužku - ZRUŠENO
 
    8:30 - 11:10
Stonožka - preventivní program pro 1. tř.
Romeo, Julie, partnerství - 9. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí - ZRUŠENO
 
7. 4.   14:50
Pedagogická rada - ZRUŠENO
 
 

 
  16:30 Třídní schůzky 2.stupeň - ZRUŠENO  

 
  17:30
Třídní schůzky 1.stupeň - ZRUŠENO
 
 
     
 
 

8. 4.

St


8:30-12:00Dopravní výchova na DH v Pardubicích (4.+5.tř., J. Vocl) - ZRUŠENO

 
         
    7:35-10:15 Co tam? - 6. tř. - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí - ZRUŠENO   
         
    10:25-13:00 Do dna? - 7. A - preventivní program PPP Ústí nad Orlicí - ZRUŠENO  

7.-8. 4.


Út, st
 
Intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky - 
 

9. 4.

Čt
  ZRUŠENO

Velikonoční prázdniny
 
 
14.4. Út
8:00-14:00
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ- 1. termín - ZRUŠENO  

15. 4. 

St
 
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ- 2. termín - ZRUŠENO
 
     
Setkání žákovských parlamentů-Holice
(J.Balášová + 5 vybraných žáků) - ZRUŠENO
 

14. - 16. 4.

Út-Čt

 


Zápis do 1. třídy - bez přítomnosti žáků
 
   
8:30-11:30
Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová) - ZRUŠENO  

 

14.-17.4.

 

Út-pá

 

 

Školní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2020 - (J.Sevránková, M. Kašpar) - ZRUŠENO

 

 

20. 4.


Po

 

9:00

 

Soutěž Mladý zahrádkář - okresní kolo (J.Sevránková,Svaz zahrádkářů)- ZRUŠENO

 

21. 4.

Út

16:30

Schůze SRPD s vedením školy - ZRUŠENO
 

23. 4.

Čt
 
Den Země 
Mobilní planetárium 8:00 - 13:00 - ZRUŠENO
 
28. 4. Út 11:00 KD Dubina - anglické divadlo - 5., 6. tř. (L. McGrath) - ZRUŠENO  

 

Květen

 

 

 

 
6. 5.  St   Setkání koordinátorů ŽP (J.Balášová) - ZRUŠENO  
7. 5.
Čt
 

Ředitelské volno
pro žáky školy

 
 
     
O REALIZACI DALŠÍCH AKCÍ BUDE POSTUPNĚ ROZHODOVÁNO DLE AKTUÁLNÍ SITUACE
 

7. 5.

Čt
 
DVPP-vzdělávací akce pro všechny pedagogické zaměstnance (J.Michálková) 
 

12. 5. 

Út
 
Pracovní porada (J. Michálková)
 

13. 5., 14. 5.

St, čt
 
Náhradní termíny přijím. zkoušek na SŠ
 

???

 

 

 

Dopravní soutěž  mladých cyklistů - okresní kolo Pce (J.Vocl)

 

 
14. - 15. 5.  Čt-pá   Aktiv vých. poradců Běleč nad Orlicí (J. Balášová)
 
 
     
 
 
21. 5. Čt
8:30 - 12:30
 

Roveňské kolečko - cyklistický závod 
 
 
27. 5.      Setkání koordinátorů ŽP (J.Balášová)  


?
   


Ročníkové fotografování (J.Balášová)
 
 

 

 
 

Ročníkové fotografování - náhradní termín
 
 

 

Červen

 

 

 

 
5. 6.   Na kole dětem   

???

Po-pá

 

Olympiáda Holice (M. Polák)

 
9. 6. Út
14:45

16:00
 

Schůzka předmětových komisí

Schůzka SRPD 
 
 

 

 

16:30

Plenární schůze SRPD 

 
    17:15 Třídní schůzky 2. stupeň - velká škola  
    17:45
Třídní schůzky 1. stupeň - malá škola
 
 
      Pasování na čtenáře (M. Schejbalová, 1. třída)  


16. 6.


Út


14:00


Pedagogická rada (J. Michálková)
 

???

 

10:00

T-mobile olympijský běh-celá škola (M. Polák)
 

???

 

17:00

 

Informační schůzka rodičů budoucích žáků 

 

 

 

???

 

Út

 

7:35-8:20

 

Předávání vysvědčení

 

 

 

9:00

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy  a žákům končícím povinnou docházku na základní škole na Obecním úřadu Dolní Roveň

 

 

 

 

11:00

Závěrečná porada

 

 

Červenec

       
     
Příměstský tábor 1.termín (J. Sevránková)
 

 

Srpen

       
     
Příměstský tábor 2.termín (J. Sevránková)
 

* "?" - Datum bude upřesněno

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode