Plán práce pro školní rok 2021/2022 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy

SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!   SLEDUJTE ZMĚNY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU!

 

Srpen

 

 

Přípravný týden


25. 8.

St

8:00

Úvodní pedagogická rada (všichni pedagogičtí zaměstnanci)

26. 8.
27. 8.

Čt, pá
 
Schůzky předmětových komisí - vytvořit plán PK
 
31. 8. Út
 
8:00
10:00
 


Kontrola tříd (vedení školy)
Pracovní porada
 
 

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

Září

 
 
 

1. 9.    

St

7:35

Zahájení školního roku pro 2.-9.ročník ve třídách, testování 2.-9. ročníku

 

 

9:00

 

 

10:00

 

 

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.A

(ve třídě 1.A, přítomni žáci i zák. zástupci, nutná ochrana dýchacích cest)

 

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.B

(ve třídě 1.B, přítomni žáci i zák. zástupci, nutná ochrana dýchacích cest)

 

 

 

16:30

 

 

17:30

Třídní schůzka 1.A třídy (J.Balášová, L.Louženská)

 

Třídní schůzka 1.B třídy (J.Balášová, I.Šímová)

(čas je možné ještě upravit)


2. - 3. 9.
 
Čt, pá  

Zkrácené vyučování (informace přes ŠOL)

 
2. 9. Čt 13:30
Školení BOZP a PO pro zaměstnance (mimo kuchyň)

3. 9.

 
T - Mobile Olympijský běh - 1. a 2. stupeň
(M. Polák)

6. 9.

Po

16:30

Třídní schůzka 7. třídy

7. 9.

Út

14:50

Pracovní porada

 

 

16:30

 

17:30

 

Třídní schůzky 5.,6.,8.,9.A a 9.B třídy

 

Třídní schůzky 2. a 3. třídy

 

      Třídní schůzka 4. třídy se uskuteční v náhradním termínu. Děkujeme za pochopení.
15. 9.  St
13:00-17:30
Turistický výlet ŠD 
16. 9. Čt 16:30

Zahajovací schůzka vedení se SRPD
Školská rada
 
18.-20.9.
So-po
 

Podzimní výstava zahrádkářů (J. Sevránková+učitelé VV)
 
23. 9.  Čt 8:30-9:00-- Aktiv vých. poradců Pce - J. Balášová
29.9. Út dopoledne
Květinový den - Český den proti rakovině
(L. Louženská)
27.9. Po
9:00-12:00

Planétarium Hradec Králové-exkurze
8., 9.A, 9.B (M. Kopová, I. Šmaterová)
29. 9.  St 8:00-14:00 Technohrátky - SŠZ Chrudim - vybraní žáci 8. tř.
(M. Záplatová)

 

Říjen

 
 
 
5. 10.  Út 9:00-12:30 Východočeské divadlo Pardubice - div. představení Kytice - 8., 9. ročník
(I. Šmaterová, M. Záplatová)
6. 10.  St 10:00-13:00 Dopravně-servisní a prezentační den
SŠA Holice - vybraní žáci 9. tříd (J. Balášová, 
Z. Tužil)
14. 10. Čt 8:30-11:00 Aktiv vých. poradců  Pce - J. Balášová
15. 10.   Odpolední turistický výlet ŠD (D. Vachová)
 
19. 10. Út 14:50
Pracovní porada
 

18. - 22. 10.

Po - Pá

 

Sběr starého papíru - kontejner u malé školy

Dýňový týden - soutěž pro děti i rodiče - vyhlašuje ŠD

22. 10. 
7:35-11:00

Ekocentrum Paleta - 2. tř.(T. Kaplanová,
L. Kurková)

27., 29.10.

St, pá
 
Podzimní prázdniny
27. 10. St  
Prázdninový výlet ŠD (D. Vachová,
L. Kurková, M. Sirová)
celoročně     ŠD - sběr papíru a žaludů 

 

Listopad

 
 
 
3. 11.  St 11:20-13:00 Orientace ve studiu a povoláních - beseda se
zástupci Úřadu práce - 9. třídy (J. Balášová)
5. 11. 8:30-11:30 Schola Bohemia - burza škol Ideon Pce - 8. a 9. třídy (M. Kašpar, J. Sevránková, M. Záplatová)
10. 11. St   Technohrátky - SPŠ potravinářství a služeb Pce
vybraní zájemci z 9. tříd
16.11. Út 14:50
Pedagogická rada v 1. čtvrtletí
 
    16:30 Třídní schůzky velká škola
   
17:30

Třídní schůzky malá škola
 
19. 11.    ŠD - Zábavný park Tongo
22. 11.  Po 8:30-10:00 VČD Pce - Obušku z pytle ven - 1.A,1.B,2.tř.
(L. Louženská)
??    
Schůze vedení s třídními důvěrníky SRPD
 
25. 11. Čt 10:30 - 13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
    8:30-9:00 Aktiv vých. poradců Pce - J. Balášová
    16:30 Schůze vedení se SRPD
???    
Matematický klokan 3. - 9. ročník

 

Prosinec  

 
 
 
2. 12. Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
9. 12.  Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
    14:00 ŠD - Divadélko Kozlík v ŠD

14. 12.

Út

14:50

Pracovní porada
16. 12.  Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
    13:00 ŠD1,2 - vánoční výlet Muzeum Švýcárna Slatiňany
13.-17.12.     Vánoční výstava keramického kroužku               
(D. Vachová)

21.12.

Út

 

 

 

 

Vánoce ve škole - třídní besídky 

 

22.12. St   Ředitelské volno - provozní důvody

 

23.12.-3.1.

 

Po, pá

 

 

Vánoční prázdniny

 

Leden

 

 

 

3.1.

Po

 

 

Nástup do školy po vánočních prázdninách

 

6. 1.  Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
11.1. Út 14:50 Pracovní porada
   
16:30

Třídní schůzky velká škola
   
17:30

Třídní schůzky malá škola
13. 1.  Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce

20.1.

Čt
10:30-13:15

16:30
Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce

Schůzka důvěrníků SRPD s vedením školy
25.1. Út 14:50
Pedagogická rada I. pololetí
 
27. 1. Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce

31.1.

Po

 

Předání výpisů z vysvědčení žákům

 

Únor

 

 

 

3. 2. Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
4.2.  
Pololetní prázdniny
 
10. 2. Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
(závěrečná lekce)
15.2. Út 14:50
Pracovní porada
 


28.2.- 6.3.
 

Po-ne
 

Jarní prázdniny
 

 

Březen

 

 

 

 

15.3.

 

 

Út

 

14:50

Pracovní porada

 

Duben

 

 

 

1.4. 9:00-11:30 Dopravní výchova pro 4. třídu (A. Poláková)
4.4. Po 9:00-11:30 Dopravní výchova pro 5. třídu (J. Vocl)
5.4. Út 9:00-11:30 Dopravní výchova pro 6. třídu 

12.4.

Út

14:50

Pedagogická rada 
 
 

16:30

Třídní schůzky velká škola

 
  17:30
Třídní schůzky malá škola
 
12.4. Út   1. řádný termín přijímací zkoušky na SŠ
13.4. St   2. řádný termín přijímací zkoušky na SŠ
14.4. Čt  
Velikonoční prázdniny
 

21.4.

Čt

13:00-18:00

Zápis do 1. třídy 

22.4.

 

Den Země 
 

 

Květen

 

 

 

??      
??    

 
10.5. Út 14:50
Pracovní porada
 
    16:30 Schůze SRPD s vedením školy

10.5.
   
1. Náhradní termín přijímací zkoušky na SŠ
11.5.     2. Náhradní termín přijímací zkoušky na SŠ

 

Červen

 

 

 


??
   
Focení 
7.6. Út

14:50

16:30

17:30


Pracovní porada

Třídní schůzky velká škola

Třídní schůzky malá škola
??  
 

 

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků

 


21. 6.
 

Út
 
14:50 Pedagogická rada

30.6.

St

 

7:35-8:20

 

Předávání vysvědčení žákům 1. - 8. tř.

 

 

9:30

 

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 

odcházejícím na SŠ 

 

 

 

11:00

Závěrečná porada

 

Červenec

     
       

 

Srpen

     
       

* "?" - Datum bude upřesněno

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode