Plán práce pro školní rok 2021/2022 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy

SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!   SLEDUJTE ZMĚNY V PRŮBĚHU ŠKOLNÍHO ROKU!

 

Srpen

 

 

Přípravný týden


25. 8.

St

8:00

Úvodní pedagogická rada (všichni pedagogičtí zaměstnanci)

26. 8.
27. 8.

Čt, pá
 
Schůzky předmětových komisí - vytvořit plán PK
 
31. 8. Út
 
8:00
10:00
 


Kontrola tříd (vedení školy)
Pracovní porada
 
 

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

Září

 
 
 

1. 9.    

St

7:35

Zahájení školního roku pro 2.-9.ročník 

ve třídách, testování 2.-9. ročníku

 

 

9:00

 

 

10:00

 

 

 

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.A

(ve třídě 1.A, přítomni žáci i zák. zástupci, nutná ochrana dýchacích cest)

 

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.B

(ve třídě 1.B, přítomni žáci i zák. zástupci, nutná ochrana dýchacích cest)

 

 

 

16:30

 

 

17:30

Třídní schůzka 1.A třídy (J.Balášová, L.Louženská)

 

Třídní schůzka 1.B třídy (J.Balášová, I.Šímová)

(čas je možné ještě upravit)


2. - 3. 9.
 
Čt, pá  

Zkrácené vyučování (informace přes ŠOL)

 
2. 9. Čt 13:30
Školení BOZP a PO pro zaměstnance
(mimo kuchyň)

3. 9.

 
T - Mobile Olympijský běh - 1. a 2. st.
(M. Polák)

6. 9.

Po

16:30

Třídní schůzka 7. třídy

7. 9.

Út

14:50

Pracovní porada

 

 

16:30

 

17:30

 

Třídní schůzky 5.,6.,8.,9.A a 9.B třídy

 

Třídní schůzky 2. a 3. třídy

 

15. 9.  St
13:00-17:30
Turistický výlet ŠD 
16. 9. Čt 16:30

Zahajovací schůzka vedení se SRPD
Školská rada
 
18.-20.9.
So-po
 

Podzimní výstava zahrádkářů (J. Sevránková+učitelé VV)
 
23. 9.  Čt 8:30-9:00 Aktiv vých. poradců Pce - J. Balášová
29.9. Út dopoledne
Květinový den-Český den proti rakovině
(L. Louženská)
27.9. Po
9:00-12:00

Planétarium Hradec Králové-exkurze
8., 9.A, 9.B (M. Kopová, I. Šmaterová)
29. 9.  St 8:00-14:00 Technohrátky - SŠZ Chrudim
 - vybraní žáci 8. tř. (M. Záplatová)

 

Říjen

 
 
 
5. 10.  Út 9:00-12:30 Východočeské divadlo Pardubice - div. představení Kytice - 8., 9. ročník
(I. Šmaterová, M. Záplatová)
6. 10.  St 10:00-13:00 Dopravně-servisní a prezentační den
SŠA Holice - vybraní žáci 9. tříd
(J. Balášová, Z. Tužil)
14. 10. Čt 8:30-11:00 Aktiv vých. poradců  Pce - J. Balášová
15. 10.   Odpolední turistický výlet ŠD (D.Vachová)
 
19. 10. Út 14:50
Pracovní porada
 

18. - 22.10.

Po - Pá

 

Sběr starého papíru-kontejner u malé školy

Dýňový týden - soutěž pro děti i rodiče - vyhlašuje ŠD

22. 10. 
7:35-11:00

Ekocentrum Paleta - 2. tř.(T. Kaplanová,
L. Kurková)

27., 29.10.

St, pá
 
Podzimní prázdniny
27. 10. St  
Prázdninový výlet ŠD (D. Vachová,
L. Kurková, M. Sirová)
celoročně     ŠD - sběr papíru a žaludů 

 

Listopad

 
 
 
3. 11.  St 11:20-13:00 Orientace ve studiu a povoláních
- beseda se zástupci Úřadu práce
- 9. třídy (J. Balášová)
5. 11. 8:30-11:30 Schola Bohemia - burza škol Ideon Pce
 -8. a 9. třídy (M. Kašpar, J. Sevránková,
M. Záplatová)
10. 11. St   Technohrátky - SPŠ potravinářství
a služeb Pce, vybraní zájemci z 9. tříd
    13:00-15:00 Drakiáda ŠD, draka a buřt s sebou
- hřiště za sokolovnou
16.11. Út 14:50
Pedagogická rada v 1. čtvrtletí
 
    16:30 Třídní schůzky velká škola
   
17:30

Třídní schůzky malá škola
 
18. 11.  Čt 7:35-10:15 Slavnost Slabikáře - 1.A+1.B
(L. Louženská+I. Šímová)
19. 11.   
ŠD - Zábavný park Tongo
 
22. 11.  Po 8:30-10:00
VČD Pce - Obušku z pytle ven
- 1.A,1.B,2.tř.(L. Louženská)
25. 11. Čt
10:30 - 13:15
Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
   
8:30-11:00

Aktiv vých. poradců Pce  (J. Balášová)
25. 11.  Čt
18:00-21:30

Minitaneční - prodloužená
- 8., 9.A, 9.B, KD Horní Roveň
30. 11.
Út
 

11:20 - 14:45

První pomoc - přednáška
pro 8. a 9. ročník(M. Kopová)

 

Prosinec  

 
 
 
2. 12. Čt
10:30-13:15
 
Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
7. 12. Út

 
Volby do školské rady přes ŠOL
-přeloženo na leden!!
9. 12.  Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
   
14:00

ŠD - Divadélko Kozlík v ŠD
13. 12. Po
13:00-16:00


Setkání pracovních skupin MAP II
 

14. 12. 

Út
 
Exkurze na letiště v Pce - 8. r. + 9. r. - zrušena z důvodu karantén a nemocnosti, přesunuta na únor
    10:45 - cca 15:00
Vánoční program pro děti
na zámku Potštejn - 6. třída (L.McGrath)

15. 12.

St


14:00
 

Pracovní porada
16. 12.  Čt
dopoledne


10:30-13:15
Projekt Sám sebou - 4., 8. ročník
preventivní programy


Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
   
13:00

ŠD1,2 - vánoční výlet Třebechovice-Betlém
13.-17.12.    
Vánoční výstava keramického kroužku               
(D. Vachová)

17. 12. 


13:00-15:00

Besídka školní družiny

21.12.

Út

 

 

 

 

Vánoční výlet 2. a 3. třídy - vánoční Potštejn

Vánoce ve škole - třídní besídky 

 

22.12. St   Ředitelské volno - provozní důvody

 

23.12.-2.1.

 

 

 

 

Vánoční prázdniny

 

Leden

 

 

 

3.1.

Po

 

 

Nástup do školy po vánočních prázdninách

 

6. 1.  Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce

11.1.

Út

14:50

Pracovní porada
   
16:30

Třídní schůzky velká škola
   
17:30

Třídní schůzky malá škola
12.1. St
15:00-18:00

Volba členů školské rady
-sokolovna DR

13. 1. 

Čt

10:30-13:15

Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce

20.1.

Čt

10:30-13:15

Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce

25.1.

Út

14:50


Pedagogická rada I. pololetí
 
27. 1. Čt 10:30-13:15 Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
   
15:30

Zasedání školské rady

28.1.


12:00-17:00

ŠD - kino Hradec Králové
       

 

31.1.

 

Po

 

 

Předání výpisů z vysvědčení žákům

 

Únor

 

 

 

3. 2. Čt  
Ředitelské volno z důvodu situace
ve škole (karantény, covid)
4.2.  
Pololetní prázdniny
 
7. 2. Po 7:35 - 13:00 Projekt Sám sebou pro 6. třídu (J. Balášová)
9. 2. St 13:30
Schůzka předmětové komise 1. stupně
s učiteli ČJ 2. stupně 

10. 2.

Čt

10:30-13:15


Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
 
   
16:30

Schůzka důvěrníků SRPD s vedením školy
PŘELOŽENO z důvodu karantén
15.2. Út dopoledne
Začátek? - 1.A
Bolí, nebolí - 5. třída
 - preventivní programy
15.2. Út 14:50
Pracovní porada
 
17. 2.  Čt 10:30-13:15
Plavecký výcvik 3. a 4. r. - Pce
(náhradní lekce za čtvrtek 3. 2. - ředitelské volno)


28.2.- 6.3.
 

Po-ne
 

Jarní prázdniny
 

 

Březen

 

 

 

9.3. St 13:15-16:00 Práce s nadanými žáky-seminář
14.3. Po 9:00-12:00 Divadelní představení Showtime -7. a 8. ročník (I. Šmaterová)
15.3. Út
7:35-10:15
10:25
-13:00

Začátek? - 1.B
Romeo, Julie, partnerství- 8. ročník
- preventivní programy 

17.3.

Čt

16:30

Setkání vedení s třídními důvěrníky SRPD
18.3. 8:30-11:00
Návštěva farmy U veselýho psa - akce ŽP
(Balášová)
    13:30-16:00 Karneval v ŠD
21.3. Po 9:00-13:00
Setkání ŽP na Holicku - vybraní žáci ŽP (J. Balášová)
22. 3.
 
Út 14:50 Pracovní porada
24.3. Čt po obědě Exkurze do kravína na H. Rovni - ŠD 1

25.3.

 
Jeden svět-projekt, 8. třída

29.3.

Čt

13:00_17:00

Planetárium HK - akce ŠD
31.3. Čt dopoledne
Stonožka - 2., 3. ročník
Krok za krokem - 6. ročník
Ne návykovým látkám - 7. ročník
- preventivní programy

 

Duben

 

 

 

15. 3. - 22. 4.     Konzultace - učitel+rodič+žák
1.4. 9:00-11:30 Dopravní výchova pro 4. třídu (A. Poláková)
4.4. Po 9:00-11:30 Dopravní výchova pro 5. třídu (J. Vocl)
    8:00-9:15 SEIFEROS - dravci - představení
5.4. Út 9:00-11:30 Dopravní výchova pro 6. třídu-ZRUŠENO
6.4. St 7:00-13:30 Turnaj v minikopané v Pce - PAMAKO-okrskové kolo - chlapci 8.,9.r. (M. Polák)
6.-7.4. St,čt 7:35-13:00 Přípravný kurz na přijímací zkoušky - 9.A
7.-8.4. Čt,pá 7:35-13:00 Přípravný kurz na přijímací zkoušky - 9.B
8.4. 9:30-11:10 Roveňáčci uklízejí - 1.- 4. r. (M. Schejbalová)
11.4.-13.4. Po-st   Výstava keramického kroužku ve vestibulu velké školy (D. Vachová)

12.4.

Út

14:50

Pedagogická rada 
12.4. Út   1. řádný termín přijímací zkoušky na SŠ
13.4. St   2. řádný termín přijímací zkoušky na SŠ
    9:30-12:05 Ukliďme Česko (M. Kopová)
14.4. Čt
6:30-15:00

Velikonoční prázdniny
Kočičí hrádek, Slatiňany - akce ŠD
 
20.4. St 7:35-13:00 Den Země (M. Kopová)
21.4. Čt 7:00-13:30 Turnaj v minikopané v Pce-okresní kolo PAMAKO- postupují z 2. místa (M.Polák)
    7:30-11:00 McDonalds  Cup - vybraní žáci 4. -5. třídy (Vachová)
21.4.   7:35-10:15
10:25-13:00
Romeo, Julie a sex
- preventivní program 9.A, 9.B

21.4.

 

13:30-18:00

Zápis do 1. třídy (A. Poláková)
    13:00-16:30 Zoo Stěžery - akce ŠD
26.4.   14:00-15:00 Dodatečný zápis do 1.ročníku
25.4.-29.4. Po-pá   Sběr starého papíru - přistavené 2 kontejnery u malé školy (D. Vachová)
27.4. St 8:30-10:00 Návštěva Vědecké knihovny v HK
8. + 9. ročník
28.4. Čt 7:35-10:15
10:25-12:05
Výtvarná dílna 1.A, 1.B, 2.
                       5., 6.

29.4.


13:30-16:00

Čarodějnice s Inkou Rybářovou - akce ŠD

 

Květen

 

 

 

5.5. Čt   Exkurze IQ park Liberec
5., 6. třída (L. McGrath, J. Vocl)

6.5.


9:30-12:00


Exkurze na letiště Pce-8., 9.A, 9.B
(M.Záplatová, J.Sevránková, M.Kašpar)
10.5. Út 14:50
Pracovní porada
 
    16:30 Schůze SRPD s vedením školy

10.5.

Út
 
1. Náhradní termín přijímací zkoušky na SŠ

11.5.

St
 
2. Náhradní termín přijímací zkoušky na SŠ

11.5.

St
 
Květinový den (L. Louženská)
17.5. Út 9:00-15:00 Návštěva Českého rozhlasu Pce - exkurze 7. třídy (I. Šmaterová)
18.5. St 8:30-10:15
Pasování prvňáčků na čtenáře 
(L.Louženská, I.Šímová)

24.5.

Út
 
Fotografování tříd

25.5.

St
 
Den zdraví (+ mobilní planetárium 2.st)

26.5.

Čt
 
Naučná stezka K.J.Erbena - 8.,9.A, 9.B 
(M. Záplatová, I. Šmaterová, M.Kopová)
27.5. 8:00-11:30 Hravé dopoledne s dětmi z mateřské školky - 7. třída (I. Šmaterová)
30.5.-3.6. Po-Pá   Olympiáda Holicka - sportovní soutěže pro žáky 2. stupně (M. Kopová, M. Polák)

31.5.

Út
 
Dopravní výchova pro 6. tř. (Vysoké Mýto)

 

Červen

 

 

 

1.6. St   Třídní výlet 2. třídy 
30.5.-3.6. Po-Pá   Olympiáda Holicka - sportovní soutěže pro žáky 2. stupně (M. Kopová, M. Polák)

7.6.

Út
 
Třídní výlet 1.B, 4. tř.

8.6.

St

8:00


Chemické pokusy-Ing.Jakub Návesník
(7., 8.,9. třída)

9.6.

Čt

14:50

Pracovní porada
    16:30 Třídní schůzky velká škola
    17:30 Třídní schůzky malá škola
10.6. dopoledne
Líbí, nelíbí - 4. ročník
- preventivní program

11.6.

So
 
Loučení s 9. třídami

16.6.

Čt

14:00-16:00

Zápis ukrajinských dětí do 1. ročníku
16.6. Čt 16:30

 

Informační schůzka rodičů budoucích prvňáčků


17.6.

 
Třídní výlet 1.A a 3. třídy

21.6.
Út 8:30 Mobilní planetárium-projekce
(6. - 9. třída)

21. 6.
 

Út
 
14:50 Pedagogická rada
22. 6. St 8:00-12:00 Projektový den na SPŠE v Pardubicích
24. 6.  
Nocování ve škole - 1. oddělení ŠD (D. Vachová)
28.6. Po   Tř. výlet - 7. třída (I. Šmaterová)

29. 6.

St
 
Celodenní výlet ŠD - všechna 3 oddělení

30.6.

Čt

 

7:35-8:20

 

Předávání vysvědčení žákům 1. - 8. tř.

 

 

9:30

 

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 

odcházejícím na SŠ 

 

 

 

11:00

Závěrečná porada

 

Červenec

     
       

 

Srpen

     
       

* "?" - Datum bude upřesněno

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode