Plán práce pro školní rok 2019/2020 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy

SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!   SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!

 

Srpen

 

 

Přípravný týden

19.-23. 8.    
Příměstský tábor 2. termín (J. Sevránková)
26. 8. Po 8:00
Úvodní pracovní porada (všichni pedagogičtí zaměstnanci)
27. 8. Út 10:00
Opravné zkoušky
 
27.-30.8.    
Schůzky předmětových komisí - vytvořit plán PK
 
30. 8.
8:30-10:30
Pedagogická rada
 

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

Září

 
 
 

2. 9.    

Po

8:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 2.- 9.třídu

 

 

10:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.třídu

 

 

16:30

Třídní schůzka 1. třídy (vedení, M. Schejbalová)


3. - 6. 9.
   
Zkrácené vyučování

4. 9.
   
Dopravní výchova (dopravní hřiště Pardubice) - 5. a 6. třída (J.Vocl, M. Záplatová)
6. 9.
10:15 -13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída (Vysoké Mýto)
    10:00-11:00 Zebra - dopravní výchova s Policií ČR - 1. a 2. třída

10. 9.

Út

14:50

Pracovní porada

 

 

16:30

 

 

17:30

 

Třídní schůzky 5.- 9. třída

!!7. B bude mít schůzku v náhradním termínu 17.9.!!

 

Třídní schůzky 2.,3. třída

!! 4. třída bude mít schůzku v náhradním termínu.!!

 

???? St   Abeceda peněz (4. třída + M. Pekárková jedou do České spořitelny v Holicích)
12. 9. Čt 16:30
Zahajovací schůzka vedení se SRPD

Školská rada
       
19. 9. Čt 8:00-12:30 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)
20. 9. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída
20.- 22. 9.
Pá-ne
 
Podzimní výstava zahrádkářů (J. Sevránková)
(tělocvična od 12 h ve čtvrtek obsazená!)
23. 9.  Po   Nohejbal - DDM Holice (M. Polák)
25. 9.


26. 9.
St


Čt9:15-13:00

Zahajovací výlet ŠD - Kraskov (D. Vachová)


Memoriál J. Brože ve skoku dalekém (M. Polák, M.Mojžíš)
Memoriál J.Brože propozice 2019
27. 9. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída
    8:00 - 11:10 Fyzikální a chemické pokusy pro 1. - 9. ročník
    14:00-16:00 ŠD - návštěva ZŠ Komenského Holice v naší škole, divadélko Kozlík
30. 9. Po   Memoriál B. Michalce - atletika - Holice                  6. - 9. ročník (M. Polák)

 

Říjen

 
 
 
3. 10. Čt 8:30
9:15

Program ke Dni jazyků - show America with Neil
1.-5. třída (45 minut), 6.-9. třída (45 minut)
(L. McGrath)
 
4. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída
7. 10. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)
7. - 11. 10 Po-čt   Kontejner na starý papír u malé školy
8. 10. Út 7:35
 
Cykloturistika - 9. třída + vybraní žáci (I. Šmaterová)
11. 10. 
10:15-13:00
Plavecký výcvik  3. a 4. třída
14. 10. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)
15. 10. Út 14:50
Pracovní porada
 
    8:30-14:00 Prezenční studium Pce (vedení školy)
17. 10.  Čt   Malá kopaná - PAMAKO PCE HŮRKA - 6. - 9. ročník (M. Polák)
18. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída
21. 10.  Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)
24. 10. Čt 8:00-12:30 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)
25. 10.
10:15-13:00
Plavecký výcvik  3. a 4. třída

celoročně

 

 

ŠD - sběr papíru a víček od PET lahví

1.- 31.10.     ŠD - sběr papíru, žaludů,...
29. 10., 30. 10.
Út, st
  Podzimní prázdniny

??

 
 
Výlet ŠD 
 
31. 10.  Čt
 
Halloweenské dopoledne na velké škole (ŽP)
      Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)

 

Listopad

 
 
 
1. 11. 10:15-13:00 Plavecký výcvik 3. a 4. třída

 

 

8:00 - 11:00

 

Schola Bohemia (přehlídka středních škol) - 8.+ 9.tř.(L.McGrath, I. Šmaterová)

4. 11. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)
8. 11.
10:15-13:00
Plavecký výcvik 3. a 4. třída
11. 11. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)

12. 11.

Út

 

Schůzky předmětových komisí 

   
14:50

Pedagogická rada I. čtvrtletí
 
 
16:30

17:30

Třídní schůzky 5.- 8. třída

Třídní schůzky 1.- 4. třída

14. 11.  Čt 8:00-15:30 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)
18. 11. Po 8:00-9:30 Memento - preventivní program pro 7. - 9. třídu     (I. Šmaterová)
      Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)
19. 11. Út
16:00
 

Třídní schůzka 9. třídy (I.Šmaterová, J.Balášová)   
 
    16:15 Informace k přijímacímu řízení            
      
16:30

Burza škol - zástupci stř. školství
20. 11. St
7:35-11:10

Zdravá 5 (1., 2. třída po 2 vyučovacích hodinách)
21. 11. Čt 
7:35-11:10

Zdravá 5 (3., 4. třída po 2 vyučovacích hodinách)

 

 

16:30

Schůzka vedení se SRPD
25. 11. Po   Minitaneční - 8. a 9. třída (J. Sevránková)

             

26.-27. 11.

 

Út-st

 

 

Porada ředitelů škol (J.Michálková)     

28. 11. Čt   Minitaneční - prodloužená (J. Sevránková)

 

Prosinec  

   
 
    9:00-13:00

IPS ÚP Pardubice

(k volbě povolání) 

5. 12.

Čt

 

Mikuláš ve škole 

???    

9:00-12:00

 

Hrou proti AIDS - 8. a 9. třída, 
Chrudim
 

6. 12.-

8. 12.

Pá-ne  

Vánoční výstava zahrádkářů

(od 13 h ve čtvrtek nelze do tělocvičny)


10. 12.

Út

14:50

Pracovní porada
    8:30-14:00 Prezenční studium Pce (vedení školy)
       

12. 12. 
Čt 8:30-12:30 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)

 

 
  Vánoční výstava keramického kroužku na velké
škole
 
13. 12. 
15:00-17:00
Vánoční dílny na malé škole

20.12.

 

 

7:30-12:05

 

 

 

Vánoce ve škole (koncert na schodech,

besídky, ...)

 

    13:30-15:00 ŠD - společná besídka

20. 12.

 

17:00

 

Vánoční koncert v sokolovně

 

      

23. 12.

-3. 1.

Po-pá

 

Vánoční prázdniny

 

 

Leden

 

 

 

6. 1.

Po

 

 

Nástup do školy

 

???   8:30, 9:30 Beseda o drogách - 8., 9. tř.

 

14. 1.

 

Út

 

14:45

 

Schůzky předmětových komisí 

 

 

16:30

Třídní schůzky 2. stupeň

    17:30
Třídní schůzky 1. stupeň
 
16. 1. Čt 8:30
10:00
11:30

Přichází zákon (V.Zezula) - naučný program

Přichází zákon

 

    8:30-11:00 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)
???    
Dějepisná  olympiáda - okresní kolo

 

21. 1.

 

Út

 

14:50

 

Pedagogická rada I. pololetí

22. 1. St
7:35-9:30
Dopravní výchova-teorie (5. třída)
23. 1. Čt
7:35-9:30
Dopravní výchova-teorie (4. třída)

23.1.

Čt

16:45

Schůze SRPD s vedením školy


???


 
 

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
 
26. - 30. 1. Ne - čt   Lyžařský výcvik - České Petrovice, penzion Na Statku

 

30. 1.

 

Čt

 

 

Předání vysvědčení - konec I. pololetí

31. 1.   Pololetní prázdniny

 

Únor

 

 

 


10. - 16. 2.
 
Po - ne   Jarní prázdniny
 
???
 
    Soutěž v angl. jazyce - okresní kolo
 
??? So 13:30 Karneval na malé škole
???  
13:00

Roveňský hrníček - recitační soutěž

18. 2.
 

Út
 

14:50
 

Pracovní porada
 
      Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
20. 2. Čt 8:30-11:00 Aktiv výchovných poradců Pce (J. Balášová)
 
     
Recitační soutěž - okresní kolo 

22. 2. nebo 29. 2.

So

19:30

Společenský večer

 

Březen

 

 

 


12. 3.

Čt
 
Anglické divadlo The Onlines
(8., 9. ročník, L. McGrath)

 

17. 3.

 

Út

 

14:50

 

Pracovní porada

19. 3. Čt 8:30-11:00 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)

 

Duben

 

 

 

??? St-čt  
Intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky
 
     
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo
     
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 2. kolo 
 
      Jarní výstava keramického kroužku
7. 4.   14:50
Pedagogická rada
 

 
  16:30 Třídní schůzky 2.stupeň

 
  17:30
Třídní schůzky 1.stupeň
 
8. 4. St
8:30-12:00

Dopravní výchova na DH v Pardubicích (4.+5.tř., J. Vocl)

9. 4.

Čt
 
Velikonoční prázdniny

14.4.

Út

16:30

Schůze SRPD s vedením školy
16. 4. Čt

 

13:30-

18:00


Zápis do 1. třídy
    8:30-11:00 Aktiv vých. poradců Pce (J. Balášová)

 

 

 

 

 

Školní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2020 (J.Sevránková, M. Mojžíš)

???

Po

9:00

Soutěž Mladý zahrádkář - okresní kolo (J.Sevránková, M. Mojžíš, Svaz zahrádkářů)

 

Květen

 

 

 

7. 5.
Čt
 
Ředitelské volno
pro žáky školy

7. 5.

Čt
 
DVPP-vzdělávací akce pro všechny pedagogické zaměstnance (J.Michálková)

12. 5. 

Út
 
Pracovní porada (J. Michálková)

 

 
 
Náhradní termín přijím. zkoušek na SŠ

???

 

 

 

Dopravní soutěž  mladých cyklistů - okresní kolo Pce (J.Vocl)

 

14. - 15. 5.  Čt-pá   Aktiv vých. poradců Běleč nad Orlicí (J. Balášová)
21. 5. Čt
8:30 - 12:30
 

Roveňské kolečko - cyklistický závod 
 


 
   

Ročníkové fotografování (J.Balášová)
 

 

 
 

Ročníkové fotografování - náhradní termín
 

 

Červen

 

 

 

???     Na kole dětem 

???

Po-pá

 

Olympiáda Holice (M. Polák)

9. 6. Út
14:45

16:00
 

Schůzka předmětových komisí

Schůzka SRPD 
 

 

 

16:30

Plenární schůze SRPD 

    17:15 Třídní schůzky 2. stupeň - velká škola
    17:45
Třídní schůzky 1. stupeň - malá škola
 
      Pasování na čtenáře (M. Schejbalová, 1. třída)


16. 6.


Út


14:00


Pedagogická rada (J. Michálková)

???

 

10:00

T-mobile olympijský běh-celá škola (M. Polák)

???

 

17:00

 

Informační schůzka rodičů budoucích žáků 

 

 

???

 

Út

 

7:35-8:20

 

Předávání vysvědčení

 

 

9:00

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy  a žákům končícím povinnou docházku na základní škole na Obecním úřadu Dolní Roveň

 

 

 

11:00

Závěrečná porada

 

Červenec

     
     
Příměstský tábor 1.termín (J. Sevránková)

 

Srpen

     
     
Příměstský tábor 2.termín (J. Sevránková)

* "?" - Datum bude upřesněno

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode