Plán práce pro školní rok 2018/2019 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy, SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!!

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

 

Srpen

 

 

 

27.8.

Po

9.00

Úvodní pracovní porada

28.8.

Út

10.00

 

Školení BOZP - Ing. A. Jančaříková

28.8. 

 

Út

 

 

9.00

 

Opravné zkoušky z M

29.8. St   Schůzky předmětových komisí
Vytvořit plán PK

29.8.

St

16.30

Schůze Školské rady

30.8.

Čt
 
Školení GDPR (ředitelka školy)

31.8.


9.00

Úvodní pedagogická rada

 

Září

 
 
 

3.9.    

Po

8.00

Slavnostní zahájení školního roku pro 2.-9.třídu

 

 

10.00

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.třídu

 

 

16.30

Třídní schůzka 1. třídy


4. - 7.9.
   
Zkrácené vyučování

8.9.

So

8:45

 

Nominační cyklistický závod „Hledá se vítěz“

 


11.9.

Út

14.45

Pracovní porada

 

 

16.30

 

17.30

 

Třídní schůzky 2.stupeň

 

Třídní schůzky 1.stupeň

 

20.9.

Čt

 

Minikopaná  pro 6.a 7.třídu

O pohár DDM Alfa

   

16:30


Zahajovací schůzka SRPD

22.9.

So

10.00-17.00


Den otevřených dveří
Pozvánka na Den otevřených dveří

22.-

24.9.

So-Po

9.00

 

 

 

Podzimní výstava zahrádkářů

(tělocvična pro TV nebude k dispozici od 20. do 24.9.)

 

 

 

27.9. Čt 9.15-12.00 Memoriál J. Brože ve skoku dalekém 
Memoriál J.Brože propozice 2018

 

Říjen

 
 
 
5.10.
7.35-8.15

8.30-9.15
PROGRAM KE DNI JAZYKŮ

Němčina nekouše - 7., 8. třída 

 

 

 
 

9.30-10.15

 

 

10.25-12.05

Angličtina jinak-Music  Stars

(vybíráme 50 Kč/žáka)

2.-5.třída

 

 

6.-9.třída

 

9. 10.

Út

14.45

 

Pracovní porada

 

15.10.
 
Po 9:30
Pernštejni - Řím
5.-9. třída (40 Kč/žáka)
 

?

 

 

 

Sběr papíru a víček od PET lahví

 

?

 

 

 

Sběr žaludů a kaštanů 

 

29.10.

30.10

Po-út

 

Podzimní prázdniny

 

Listopad

 
 
 

2.11.

8 -18h

 

Schola Bohemia (přehlídka škol, 8.+9.tř.)

 

7.11.

-23.11.

 

 

 

Konzultace rodič + žák + učitel

 

 

 

 

 

 

Drakiáda školní družiny

 

 

6.11. Út


 16:30


17:30

Schůzky předmětových komisí 

 

Třídní schůzky 2. stupeň

 

Třídní schůzky 1. stupeň

       
       

13.11.

Út

14.45

Pedagogická rada I. čtvrtletí


15.,16.11.
   
3D svět

 

20.11.

 

Út

 

16.00

 

Třídní schůzka 9. třídy


 

 

16.15

Informace k přijímacímu řízení

 

 

16.30

 

Volba povolání pro 9. třídu

Přehlídka SŠ a SOU

 

 

22.11.

 

 

Čt

 

 

16.30

 

 

Schůzka SRPD

 

 

27.-28.11.

 

Út-st

 

 

Porada ředitelů škol (ředitelka školy)

 

 

??

 

 

 

 

 

 

Prevence AIDS pro 9. třídu (SZŠ Pardubice)

 

Prosinec

     

1.12.

-2.12.

So-ne

 

 

Vánoční výstava zahrádkářů

 

11.12.

Út

14.45

 

Pracovní porada

 

5.12.

St

 

 

Mikuláš ve škole 

 

??

 

 

 

IPS ÚP Pardubice

(k volbě povolání) 

 

??     Fyzikální divadlo pro MŠ a pro 1. stupeň

??

 

 

 

 

Preventivní program "Sám sebou"- Kašparovi

 

13.12. Čt 15.00

 

Vánoční dílny na malé škole

??
 
 

Trestní odpovědnost - Policie ČR
??    
Vánoční soutěže pro MŠ
19.12. St 8.30

Vánoční turnaj ve stolním tenisu
 

20.12.

Čt

 

 

 

 

Vánoce ve škole (koncert na schodech,

besídky, ...)

??

 

17.00

 

 

Vánoční koncert v sokolovně

 

 

21.12.

 

 

 

Ředitelské volno

       

22.12.

-2.1.

 

 

Vánoční prázdniny

 

 

Leden

 

 

 

3.1. 

St

 

Nástup do školy

??
 

13.00
 

Recitační soutěž
 

15.1.

Út

14.45

Schůzky předmětových komisí 

 

 

16.30

Třídní schůzky 2. stupeň

    17.30
Třídní schůzky 1. stupeň
 

??
 
9.30
-11.10

Dopravní výchova
teoretická část

 

 

 

 

22.1.

Út

14.45

Pedagogická rada I. pololetí

 

24.1.

 

Čt

 

16.30

 

Schůzka SRPD


??
   

Olympiáda v českém jazyce

 

31.1.

 

Čt

 

 

Předání vysvědčení - konec I. pololetí

Únor

 

 

 

1.2.

 

 

Pololetní prázdniny

 

4.-8.2.     Jarní prázdniny
??    
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

12.2.

Út

14.45


Pracovní porada
 

??

So

13.30


Karneval
 

 

Březen

 

 

 

??  

8.00

Recitační soutěž - okresní kolo

 

19.3. 

 

Út

 

14.45

 

Pracovní porada

 

Duben

 

 

 

??    
Tonda obal na cestách
www.tonda-obal.cz/
??    
Intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky
 
    16.30 Třídní schůzka

9.4.

Út

14.00

Porada k zápisu
??    
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
 

11.4.

Čt

13.30-

18.00

Zápis do 1. třídy

??    
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 2. kolo 
 
14. - 28. 4. Po - Čt   Sběr starého papíru a elektroodpadu do připraveného kontejneru

16.4.

Út

14.45

 

Pedagogická rada III. čtvrtletí


 
 
16.30

Třídní schůzky 1.stupeň

 
 
17.30

Třídní schůzky 2.stupeň

18.4.
    Velikonoční prázdniny

 

??

 
 

Den Země - projektový den

 

23.4.

 

Čt

 

16.30

 

Schůzka SRPD

 

??

Po-Pá

 

Školní kolo soutěže "Mladý zahrádkář 2018"

 

 

9.00

Soutěž "Mladý zahrádkář 2019" - okresní kolo

 

Květen

 

 

 


??
   
Dopravní soutěž
??    
Projektový den
Společnou cestou pro 6. a 7. ročník

 

14.5.

 

Út

 

14.45

 

Pracovní porada

21.5. Út
 


Roveňské kolečko - cyklistický závod
 

23. 5.
 
Čt  


Ročníkové fotografování
Třídní fotografie - ceník.docx (13179)
www.fotostipkova.cz/

 

Červen

 

 

 

3.-7.6.

Po-pá

 

Olympiáda Holice


??
 
7.35

První pomoc v praxi

11.6.

Út

14.45

Schůzka předmětových komisí 

 
 
16:00

Schůzka SRPD

 

 

16.30

Plenární schůze SRPD

 

 

 

??

Třídní schůzky 

 

13.-14.6.     Obhajoby ročníkových prací
 

18.6

Út
 
Pedagogická rada

20.6.

Čt

16.30

 

Informační schůzka rodičů budoucích žáků 

1. třídy 


??
   
Výlet žákovského parlamentu

??
   

Závěrečný výlet školní družiny

 

28.6.

 

 

7.35-8.20

 

Předávání vysvědčení

 

 

9.00

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy 

 

 

 

11.00

Závěrečná porada

* "?" - Datum bude upřesněno

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode