Plán práce pro školní rok 2018/2019 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy, SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!!

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

 

Srpen

 

 

 

27. 8.

Po

9:00

Úvodní pracovní porada

28. 8.

Út

10:00

 

Školení BOZP - Ing. A. Jančaříková

28. 8. 

 

Út

 

 

9:00

 

Opravné zkoušky z M

29. 8. St   Schůzky předmětových komisí
Vytvořit plán PK

29. 8.

St

16:30

Schůze Školské rady

30. 8.

Čt
 
Školení GDPR (ředitelka školy)

31. 8.


9:00

Úvodní pedagogická rada

 

Září

 
 
 

3. 9.    

Po

8:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 2.-9.třídu

 

 

10:00

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.třídu

 

 

16:30

Třídní schůzka 1. třídy


4. - 7. 9.
   
Zkrácené vyučování

8. 9.

So

8:45

 

Nominační cyklistický závod „Hledá se vítěz“

 


11. 9.

Út

14:45

Pracovní porada

 

 

16:30

 

17:30

 

Třídní schůzky 2.stupeň

 

Třídní schůzky 1.stupeň

 

20. 9.

Čt

 

Minikopaná  pro 6.a 7.třídu

O pohár DDM Alfa

20. 9. Čt   Zahajovací výlet ŠD - Hradecké lesy

20. 9.

Čt

16:30

Zahajovací schůzka SRPD

22. 9.

So

10:00-17:00


Den otevřených dveří
Pozvánka na Den otevřených dveří
27. 9. Čt 9:15-13:00 Memoriál J. Brože ve skoku dalekém 
Memoriál J.Brože propozice 2018

 

Říjen

 
 
 
5. 10.
7:35-8:15

8:30-9:15
Program ke Dni jazyků

Němčina nekouše - 7., 8. třída 

 

 

 
 

9:30

10:15

 

 

10:25-11:10

Angličtina jinak-Music  Stars

(vybíráme 50 Kč/žáka)

2.-5.třída

 

 

6.-9.třída

 

9. 10. Út 14:50
Pracovní porada
 
10. 10. St 7:30 - 13:00 Turnaj ve stolním tenise v Holicích
vybraní žáci 8. a 9. třídy

15. 10.
 
Po 9:30

Pernštejni - Řím
5.-9. třída (50 Kč/žáka)
 

celoročně

 

 

ŠD-Sběr papíru a víček od PET lahví

říjen

 

22. - 26. 10.

 

 

 

ŠD - Sběr žaludů a kaštanů 

ŠD - Sběr papíru a kartonu na malé škole, můžou se zapojit i žáci velké školy!

ŠD - Dýňohraní 

 

23. 10. 
Út
 
 
Přednáška o T.G.Masarykovi - PhDr. J. Kotyk
8. a 9. třída
 

 

 
 
Výlet ŠD - Dýňový ráj- Leština
26. 10. 
8:30-12:05

Dopravní výchova
4. a 5. třída

 

 

29. 10.

30. 10.

 

Po-út

 

 

Podzimní prázdniny

Výlet ŠD - Národní hřebčín Kladruby nad Labem

31. 10.  St 7:30 -
14:00
Halloweenské dopoledne na velké škole

 

Listopad

 
 
 

2. 11.

8:00- 11:00

 

Schola Bohemia (přehlídka škol, 8.+9.tř.)

 

6. 11.

Út

 

Schůzky předmětových komisí 

 
 
16:30
17:30

Třídní schůzky 2. stupeň

 

 

Třídní schůzky 1. stupeň

7. 11.  St 7:30 - 13:30 Turnaj ve futsale v Moravanech, chlapci 
8. a 9. třídy
7. 11.   St 13:00 - 15:30 Turnaj v minikopané žáků 5. - 9. třídy

7. 11.

-23. 11.

13. 11.

 

 

Út

 

 

14:45

Konzultace rodič + žák + učitel

 

Pedagogická rada I. čtvrtletí

14. 11. St 7:30 - 12:30 Turnaj ve florbalu v Holicích, dívky
8. a 9. tř.
15. 11. Čt
 8:00-10:00
10:00-12:00
3D Svět - 1., 2. tř. (60 Kč/žák)

3D Svět - 3., 4. tř.
16.  11.
 8:30-10:30
10:30-12:30
3D Svět - 5., 6. tř. (60 Kč/žák)

3D Svět - 7.,8.,9. tř.       


16. 11. 
13:00 - 18:00


ŠD -Tongo Hradec Králové

20. 11.

Út


16:00
 


Třídní schůzka 9. třídy      
 
    16:15 Informace k přijímacímu řízení            
       16:30 Burza škol - zástupci stř. školství

               

27.-28. 11.

 

Út-st

 

 

Porada ředitelů škol (ředitelka školy)     


27. 11.

Út


13:00 - 16:00

ŠD - plavání Všestary

29. 11.

Čt

16:30

Schůzka SRPD (přeložena z 22.11.)

 

Prosinec  

     
3. 12. Po 9:00-13:00

IPS ÚP Pardubice

(k volbě povolání) 


4. 12.

Út
 
Basketbal - chlapci 6., 7. a 9. třída

5. 12.

St

 

 

Mikuláš ve škole 

 

5. 12.  St   Kouzelnický den ve školní družině
6. 12. Čt   Florbal - dívky 8. - 9. třída - okr. kolo PCE
   
 9:00-12:00


13:00- 16:00

Hrou proti AIDS - 8. a 9. třída, 
Chrudim


ŠD - Muzeum Slatiňany

 

7. 12.-

9. 12.


Pá-ne
 

 

Vánoční výstava zahrádkářů

(od 13 h ve čtvrtek nelze do tělocvičny)


11. 12.

Út

14:45

Pracovní porada

 
     
12.12.-
19.12
 
Po - pá
 
  Vánoční výstava keramického kroužku na velké
škole
 
13. 12. Čt 9:00 Divadlo pro 1. a 2. třídu - KD Holice


 


 


13:00-
17:00
 


ŠD - Peklo Čertovina Hlinsko
 
14. 12. 
15:00-17:00
Vánoční dílny na malé škole

17. 12.    
Po 


 

 

 

 

Preventivní program "Sám sebou"- Kašparovi

5. a 7. třída

 

Děti dětem - 8. třída předvede program pro 1. třídu

18. 12. Út
7:30-15:00
Výlet 8. třídy do Pardubic

19.12. 

St

8:30


Vánoční turnaj ve stolním tenisu
 

20.12.

Čt

 

 

 

 

Vánoce ve škole (koncert na schodech,

besídky, ...)

  Čt 13:30-15:00 ŠD - společná besídka

20. 12.

 

17:00

 

Vánoční koncert v sokolovně

 

 

21.12.

 

 

 

Ředitelské volno

       

22. 12.

-2. 1.

 

 

Vánoční prázdniny

 

 

Leden

 

 

 

3. 1. 

Čt

 

 

Nástup do školy

 

4. 1.   ŠVP-koordinátor Praha - ředitelka školy
       
10. 1. Čt 8:30, 9:30 Beseda o drogách - 8., 9. tř.

 

15.1.

 

Út

 

14:45

 

Schůzky předmětových komisí 

 

 

 

16:30

 

Třídní schůzky 2. stupeň

    17:30
Třídní schůzky 1. stupeň
 
16. 1.  St   Dějepisná  olympiáda - okresní kolo

18. 1. 

10:30- 12:05

Divadlo pro 3. a 4. tř. - KD Holice

22. 1.

Út

14:45

Pedagogická rada I. pololetí

24. 1. Čt 16:45 Schůze SRPD s vedením školy
25. 1.  13:00- 17:00 ŠD - plavání Všestary
28. 1. Po 11:30-14:00 Útulek Chrudim - ŽP


29. 1.


Út
 

Olympiáda v českém jazyce - okresní kolo
Přehazovaná Moravany - 5. třída
30. 1. St
14:00-17:30

 

 

ŠD - Futurum HK - Moje tělo

 

31. 1. 

31. 1.

Čt

 

 

Prevence s Policií ČR - 3. a 4. tř.

Předání vysvědčení - konec I. pololetí

 

Únor

 

 

 

1. 2.

 

 

Pololetní prázdniny

 

4.-8. 2.
 
    Jarní prázdniny
 
11. 2.  Po 7:15-
12:05

Domov pro osoby se zdravotním postižením - Slatiňany - exkurze - členové šk. časopisu
 

13., 20., 27.2.
 
St
 

11:00-12:30
 

Plavání 
3. a 4. třída
 
14. 2.
 
    Soutěž v angl. jazyce - okresní kolo
 
16. 2. So 13:30 Karneval na malé škole
18. 2.
 
Po
 
9:00- 13:00
 
Div. představení VČD Pce - 6. - 9. tř.
 
19.2. Út 13:00 Roveňský hrníček - recitační soutěž

 

 
14:45
 
Pracovní porada
 
20. 2.  St   Zeměpisná olympiáda - okresní kolo
21. 2. Čt 13:30-17:30 Výlet ŠD - Planetárium HK
27. 2.  St   Prevence s Policií ČR - 1. a 2. tř.
28. 2.  Čt   Recitační soutěž - okresní kolo - 5. a 8. tř.

 

Březen

 

 

 

1. 3. 

 

Recitační soutěž - okresní kolo - 6. a 7. tř.
7. 3. Čt   Prevence s Policií ČR - 5. a 6. tř.
11. 3. Po   Školení ředitelů škol -J. Michálková
12. 3. Út  

Školení administrátorů systému Škola OnLine - Praha - J. Michálková, J. Balášová

13. 3. St   Prevence s Policií ČR - 7. a 8. tř.
15. 3.   Prevence s Policií ČR - 9. tř.

6.,13., 20., 27. 3.
St
11:00-12:30

Plavání
3. a 4. třída
19. 3.  Út 7:35 Tvořivá dílna s p. Třískovou - dopoledne

21. 3. 

Čt

14:45

Pracovní porada

    16:45 Schůze SRPD s vedením školy - příprava spol. večera 
22. 3.   
Přednášky spol. e- DUHA:
Kamarádi online - 1. - 5. tř.
Závislosti online - 6. - 9. tř.
   
13:00-18:00
ŠD - Tongo Hradec Králové
28. 3.  Čt 
7:35-9:15
Zdravá pětka - 1. tř.
   
9:30-11:10
Zdravá pětka - 2. tř.
29. 3. 
7:35-
9:15
Zdravá pětka - 3. tř.
   
9:30-11:10
Zdravá pětka - 4. tř.
24.-29. 3.
Ne-pá
  Lyžařský výcvik

 

Duben

 

 

 

2. 4.  Út 8:30 - 13:30 Projektový den na SPŠE
3., 10., 17. St 11:00-12:30 Plavání 
3. a 4. třída
8. - 12. 4.    
Sběr starého papíru a elektroodpadu
do připraveného kontejneru u malé školy
(sběrné místo pro papír
 i elektroodpad jen do 12. 4.!)
 
8. - 25. 4.    
Sběr elektroodpadu a baterií
na velké škole
(sběrné místo jen pro elektroodpad
 a baterie do 25. 4.)

 
9.4. Út  9:00
10:00
Anglické divadlo 1.-3. třída
Anglické divadlo 4.-5. třída
10.-11.4. St-čt  
Intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky
 
9. 4. Út 14:00 Porada k zápisu

11. 4.

Čt

 

13:30-

18:00

Zápis do 1. třídy

    13:00-17:00 ŠD - ZOO Stěžery
12. 4.  
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo
Přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019
15. 4. Po  
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 2. kolo 
 
15. 4. - 17. 4. Po -st   Jarní výstava keramického kroužku
16. 4.  Út
7:00-13:00

 

Exkurze Leonardo da Vinci - Žďár nad Sázavou, 5. a 8. r.

    14:15
Pedagogická rada
 

 
  16:30 Třídní schůzky 2.stupeň

 
  17:30
Třídní schůzky 1.stupeň
 
18. 4. Čt   Velikonoční prázdniny
    7:00 - 15:30 Prázdninový den ve ŠD - výlet do záchranné stanice Pasíčka

 

25. 4.

 
 

Člověk na planetě Zemi- projektový den (I.Vojtková)

 

23.-26. 4.

 

Út-Pá

 

 

Školní kolo soutěže Mladý zahrádkář 2019 (J.Sevránková, M.Mojžíš)

27. 4. So 19:00
Společenský večer (J. Sevránková, J. Balášová)
 

29. 4.

Po

9:00

Soutěž Mladý zahrádkář - okresní kolo (J.Sevránková, M.Mojžíš, Svaz zahrádkářů)

 

Květen

 

 

 

2. 5. Čt
8:30-11:10
Preventivní program Stonožka pro 5. třídu
6., 7. 5.
Po, út
 
Ředitelské volno
pro žáky školy

7. 5.

Út
 
DVPP-vzdělávací akce pro všechny pedagogické zaměstnance (J.Michálková)
9. 5.  Čt   16:30 Schůzka hl . výboru SRPD s vedením školy

13. 5.

Po
 
Náhradní termín přijím. zkoušek na SŠ
     
Projekt Společnou cestou - 6. a 7. ročník (J.Balášová)
 

14. 5.

Út

 

Dopravní soutěž  mladých cyklistů - okresní kolo Pce (J.Vocl)

 

16. 5. Čt   Školení administrátorů systému Škola OnLine - Praha  (J.Michálková, J.Balášová)
21. 5. Út
8:30 - 12:30
 

Roveňské kolečko - cyklistický závod (J. Michálková, M.Mojžíš, P.Žierik, Z.Tužil, J. Sevránková)
 
    9:00 - 13:00 Krajská konference Žákovských parlamentů Pce (J.Balášová)
   
14:45

Pracovní porada (J. Michálková)

23. 5.
 
Čt  

Ročníkové fotografování (J.Balášová)
 

28. 5.

Út
 

Ročníkové fotografování - náhradní termín
 
29. 5.  St 8:30-11:10 Dětský den - 8. třída připraví program pro 1. stupeň (I. Šmaterová)
30. 5.  Čt
7:35 - 14:00

Výlet ŽP - ZŠ Všestary, archeopark, plav. bazén (J.Balášová)
   
12:00-16:00

ŠD - přírodní divadlo na Kuňce - Jak se peče písnička (D. Vachová)
31. 5. 
7:30-11:10
Aviatická pouť - 1. a 2. třída (I. Šímová)
    13:30 -16:00 ŠD1, 2 - návštěva ZŠ Komenského Holice (Vachová)

 

Červen

 

 

 

3. 6. Po   Na kole dětem (M. Záplatová, P. Žierik + vybraní žáci)

3.-7. 6.

Po-pá

 

Olympiáda Holice (M. Polák, M. Mojžíš, I.Vojtková, I. Soukupová)

       

11. 6.
Út

9:00

11:20 -13:00


Divadlo pro MŠ D. Roveň a Slatiňany

Preventivní program pro 8. a 9. třídu - Holky z Venuše, kluci z Marsu (I. Šmaterová)

 
  14:45

16:00
 

Schůzka předmětových komisí

Schůzka SRPD (J. Michálková, zástupci SRPD)

Třídní schůzka 8. třídy (náhradní termín)

 

 

 

16:30

 

Plenární schůze SRPD (J. Michálková)

    17:15 Třídní schůzky 2. stupeň - velká škola
    17:45
Třídní schůzky 1. stupeň - malá škola
 
12. 6. St 9:00 Pasování na čtenáře (A. Poláková, 1. třída)


18. 6.


Út


14:00


Pedagogická rada (J. Michálková)

19. 6.

St

10:00

T-mobile olympijský běh-celá škola (M. Polák)
    7:30 Cyklovýlet, turistika - 8. tř. + vybraní žáci dalších tříd (I. Šmaterová, Kaplanová, Mojžíš)
    7:30 Školní výlet 3., 4. třída - zámek Loučeň (M. Pekárková, J. Vol)

20. 6.

Čt

7:30

Školní výlet 7. třída - Praha (L. McGrath)
    7: 30 Školní výlet 1., 2. třída - Zoo Dvůr Králové
nad Labem (A. Poláková, I. Šímová, Kurková)
21. 6.  
Školní výlet 8. třída - Pardubice (I. Šmaterová)

ŠD 1, ŠD 3 - nocování ve škole (Vachová, Kaštánková)

25. 6.

Út

17:00

 

Informační schůzka rodičů budoucích žáků 

1. třídy (J.Michálková, J.Balášová, M.Schejbalová, M. Pekárková, A. Poláková??, p. Pamánková)

25. 6.  Út 9:00 - 17: 00 Třídní výlet VI. třídy - kino + Fly Zone, Hradec Králové (M. Mojžíš, I. Vojtková, Kaštánková)
26. 6. St  
Prohlídka Senátu Praha (Z. Tužil, M. Mojžíš, M. Záplatová + vybraní žáci z velké školy)

27. 6.

Čt
 
Třídní výlet V. třídy - Hradec Králové (M. Záplatová, I. Vojtková)

Závěrečný výlet ŠD - Park Mirakulum Milovice (D. Vachová)
 

 

28.6.

 

 

7:35-8:20

 

Předávání vysvědčení

 

 

9:00

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy  a žákům končícím povinnou docházku na základní škole na Obecním úřadu Dolní Roveň

 

 

 

11:00

Závěrečná porada

 

Červenec

     
8.-12. 7.    
Příměstský tábor 1.termín (J. Sevránková)

 

Srpen

     
19.-23. 8.    
Příměstský tábor 2.termín (J. Sevránková)

26.-30. 8.
   
Přípravný týden
26. 8. Po 8:00
Úvodní pracovní porada (vsichni pedagogičtí zaměstnanci)
29. 8.  Čt 8:00-14:00
Školení pro pedagogické zaměstnance
(komunikace, vztahy, asertivita)
 
30. 8.
8:30-11:00
Pedagogická rada

* "?" - Datum bude upřesněno

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode