Plán práce pro školní rok 2018/2019 - plán je měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy, SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!! SLEDUJTE PŘÍPADNÉ ZMĚNY!!

Datum

Den  

Od - do

Akce - popis

 

Srpen

 

 

 

27.8.

Po

9.00

Úvodní pracovní porada

28.8.

Út

10.00

 

Školení BOZP - Ing. A. Jančaříková

28.8. 

 

Út

 

 

9.00

 

Opravné zkoušky z M

29.8. St   Schůzky předmětových komisí
Vytvořit plán PK

29.8.

St

16.30

Schůze Školské rady

30.8.

Čt
 
Školení GDPR (ředitelka školy)

31.8.


9.00

Úvodní pedagogická rada

 

Září

 
 
 

3.9.    

Po

8.00

Slavnostní zahájení školního roku pro 2.-9.třídu

 

 

10.00

Slavnostní zahájení školního roku pro 1.třídu

 

 

16.30

Třídní schůzka 1. třídy


4. - 7.9.
   
Zkrácené vyučování

8.9.

So

8:45

 

Nominační cyklistický závod „Hledá se vítěz“

 


11.9.

Út

14.45

Pracovní porada

 

 

16.30

 

17.30

 

Třídní schůzky 2.stupeň

 

Třídní schůzky 1.stupeň

 

20.9.

Čt

 

Minikopaná  pro 6.a 7.třídu

O pohár DDM Alfa

20.9. Čt   Zahajovací výlet ŠD - Hradecké lesy

20. 9.

Čt

16:30

Zahajovací schůzka SRPD

22.9.

So

10.00-17.00


Den otevřených dveří
Pozvánka na Den otevřených dveří
27.9. Čt 9.15-13.00 Memoriál J. Brože ve skoku dalekém 
Memoriál J.Brože propozice 2018

 

Říjen

 
 
 
5.10.
7.35-8.15

8.30-9.15
Program ke Dni jazyků

Němčina nekouše - 7., 8. třída 

 

 

 
 

9.30-10.15

 

 

10.25-11.10

Angličtina jinak-Music  Stars

(vybíráme 50 Kč/žáka)

2.-5.třída

 

 

6.-9.třída

 

9.10. Út 14:50
Pracovní porada
 
10.10 St 7.30 - 13.00 Turnaj ve stolním tenise v Holicích
vybraní žáci 8. a 9. třídy

15.10.
 
Po 9.30

Pernštejni - Řím
5.-9. třída (50 Kč/žáka)
 

celoročně

 

 

ŠD-Sběr papíru a víček od PET lahví

říjen

 

22. - 26. 10.

 

 

 

ŠD - Sběr žaludů a kaštanů 

ŠD - Sběr papíru a kartonu na malé škole, můžou se zapojit i žáci velké školy!

ŠD - Dýňohraní 

 

23.10. 
Út
 
 
Přednáška o T.G.Masarykovi - PhDr. J. Kotyk
8. a 9. třída
 

 

 
 
Výlet ŠD - Dýňový ráj- Leština
26. 10. 
8. 30 - 12.05

Dopravní výchova
4. a 5. třída

 

 

29.10.

30.10

 

Po-út

 

 

Podzimní prázdniny

Výlet ŠD - Národní hřebčín Kladruby nad Labem

31. 10.  St 7:30 -
14:00
Halloweenské dopoledne na velké škole

 

Listopad

 
 
 

2.11.

8 -11:00

 

Schola Bohemia (přehlídka škol, 8.+9.tř.)

 

6.11.

Út

 

Schůzky předmětových komisí 

 
 
16:30
17:30

Třídní schůzky 2. stupeň

 

 

Třídní schůzky 1. stupeň

7. 11.   St 13:00 -cca 15:00 Turnaj v minikopané žáků 5. - 9. třídy

7.11.

-23.11.

 

 

13.11.

 

 

 

 

Út

 

 

 

 

14:45

Konzultace rodič + žák + učitel

 

 

 

Pedagogická rada I. čtvrtletí

15. 11. Čt
8:00-10:00
10:00-12:00
3D Svět - 1., 2. tř. (60 Kč/žák)

3D Svět - 3., 4. tř.
16.11.
8:30-10:30
10:30-12:30
3D Svět - 5., 6. tř. (60 Kč/žák)

3D Svět - 7.,8.,9. tř. 


16.11. 
13:00 - 18 :00


ŠD -Tongo Hradec Králové

20.11.

Út


16:00
 


Třídní schůzka 9. třídy 
 
    16:15 Informace k přijímacímu řízení

 

27.-28.11.

 

Út-st

 

 

Porada ředitelů škol (ředitelka školy)


27. 11.

Út


13:00 - 16:00

ŠD - plavání Všestary

29. 11.

Čt

16:30

Schůzka SRPD (přeložena z 22.11.)

 

Prosinec       

     
3. 12. Po  

IPS ÚP Pardubice

(k volbě povolání) 

5.12.

St

 

 

Mikuláš ve škole 

 

5. 12.  St   Kouzelnický den ve školní družině
6. 12.  Čt


9:00-12:00


13:00- 16:00Hrou proti AIDS - 8. a 9. třída, I. Vojtková
Chrudim


ŠD - Muzeum Slatiňany

 

7.12.

-9.12.


Pá-ne
 

 

Vánoční výstava zahrádkářů

(od 13 h ve čtvrtek nelze do tělocvičny)


11. 12.

Út

14:45

Pracovní porada

??
   
Fyzikální divadlo pro MŠ a pro 1. stupeň

13. 12. 

Čt


13:00-
17:00

ŠD - Peklo Čertovina Hlinsko
14. 12. 
15:00-17:00
Vánoční dílny na malé škole

17. 12.    
Po 


 

 

 

Preventivní program "Sám sebou"- Kašparovi

5. a 7. třída

??
 
 
Trestní odpovědnost - Policie ČR
??    
Vánoční soutěže pro MŠ

19.12.

St

8:30


Vánoční turnaj ve stolním tenisu
 

20.12.

Čt

 

 

 

 

Vánoce ve škole (koncert na schodech,

besídky, ...)

??

 

17:00

 

Vánoční koncert v sokolovně

 

 

21.12.

 

 

 

Ředitelské volno

       

22.12.

-2.1.

 

 

Vánoční prázdniny

 

 

Leden

 

 

 

 

3.1. 

St

 

Nástup do školy

??
 

13:00
 

Recitační soutěž
 

15.1.

Út

14:45

Schůzky předmětových komisí 

 

 

16:30

Třídní schůzky 2. stupeň

    17:30
Třídní schůzky 1. stupeň
 

 

 

 

 

22.1.

Út

14:45

Pedagogická rada I. pololetí


23., 24. 1.

St, čt
 

Zdravá pětka
1. - 4. třída

 

24.1.

 

Čt

 

16:30

 

Schůzka SRPD


??
   

Olympiáda v českém jazyce

 

31.1.

 

Čt

 

 

Předání vysvědčení - konec I. pololetí

 

Únor

 

 

 

1.2.

 

 

Pololetní prázdniny

 

4.-8.2.     Jarní prázdniny
??    
Zeměpisná olympiáda - okresní kolo

12.2.

Út

14:45


Pracovní porada
 
13.,20.,27. St 11:00-12.30 Plavání 
3. a 4. třída

??

So

13:30


Karneval
 

 

Březen

 

 

 

??  

8.00

Recitační soutěž - okresní kolo

6.,13., 20., 27.
St
11.00-12.30

Plavání
3. a 4. třída

 

19.3. 

 

Út

 

14.45

 

Pracovní porada

24.-29.3.
Ne-pá
  Lyžařský výcvik

 

Duben

 

 

 

3., 10., 17. St 11.00-12.30 Plavání 
3. a 4. třída
??    
Tonda obal na cestách
www.tonda-obal.cz/
??    
Intenzivní přípravný kurz na přijímací zkoušky
 
       

9.4.

Út

14.00

Porada k zápisu

11.4.

Čt

13.30-

18.00

Zápis do 1. třídy

12. 4.   Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 1. kolo
Přijímací řízení_termíny jednotné zkoušky_2019
15. 4. Po  
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 2. kolo 
 
14. - 28. 4. Po - Čt   Sběr starého papíru a elektroodpadu do připraveného kontejneru

 

16.4.

 

Út

 

14.45

 

Pedagogická rada III. čtvrtletí


 
 
16.30

Třídní schůzky 1.stupeň

 
 
17.30

Třídní schůzky 2.stupeň

18.4.

Čt
 
Velikonoční prázdniny

 

25.4.

 
 

Den Země - projektový den

 

25.4.

 

Čt

 

16.30

 

Schůzka SRPD

 

23.-26.4.

 

 

Út-Pá

 

 

Školní kolo soutěže "Mladý zahrádkář 2018"

 

29.4.


Po

 

9.00

 

Soutěž "Mladý zahrádkář 2019" - okresní kolo

 

Květen

 

 

 


??
   
Dopravní soutěž
??    
Projektový den
Společnou cestou pro 6. a 7. ročník

13.5.

Po
 
Náhradní termín přijím. zkoušek na SŠ

 

14.5.

 

Út

 

14.45

 

Pracovní porada

21.5. Út
 

Roveňské kolečko - cyklistický závod
 

23. 5.
 
Čt  

Ročníkové fotografování
Třídní fotografie - ceník.docx (13179)
www.fotostipkova.cz/

 

Červen

 

 

 

3.-7.6.

Po-pá

 

Olympiáda Holice


??
 
7.35

První pomoc v praxi

11.6.

Út

14.45

Schůzka předmětových komisí 

 
 
16:00

Schůzka SRPD

 

 

16.30

Plenární schůze SRPD

 

 

 

??

Třídní schůzky 

 

13.-14.6.     Obhajoby ročníkových prací
 

18.6

Út
 
Pedagogická rada

20.6.

Čt

16.30

 

Informační schůzka rodičů budoucích žáků 

1. třídy 


??
   
Výlet žákovského parlamentu

??
   

Závěrečný výlet školní družiny

 

28.6.

 

 

7.35-8.20

 

Předávání vysvědčení

 

 

9.00

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy 

 

 

 

11.00

Závěrečná porada

* "?" - Datum bude upřesněno

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode