Ekologie - projekty

Recyklohraní:

Recyklohraní je školní recyklační program pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola se do tohoto projektu zapojila před několika lety. V rámci tohoto projektu žáci třídí odpad ve škole a pravidelně probíhá sběr elektroodpadu a použitých baterií.
Další informace můžete získat na:  www.recyklohrani.cz/cs/
 

Sbírej - toner:

Jedná se o ekologicko - charitativně zaměřený projekt, který organizuje občanské sdružení AKTIPO. Tento projekt, do kterého je také zapojena naše škola, probíhá již od roku 2009. Výtěžek odevzdaných tonerů naší školou jde do denního stacionáře Slunečnice v Pardubicích.
Bližší informace najdete zde: www.sbirej-toner.cz/cs/

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode