Projekt Modernizace vybavení Masarykovy ZŠ Dolní Roveň

Projekt Modernizace vybavení Masarykovy ZŠ Dolní Roveň

V roce 2010 byl ukončen projekt „Modernizace vybavení Masarykovy ZŠ Dolní Roveň“. V rámci projektu došlo k modernizaci čtyř učeben na 2. stupně. Jedná se o učebny – počítačovou, jazykovou, fyziky a chemie, multifunkční, nové šatní skříňky, keramická pec. Na 1. stupně byla vybavena učebna PC interaktivní tabulí a kmenové třídy keramickými tabulemi.

Nové vybavení posunulo kvalitu výuky ve škole a lepší využití moderních pomůcek přiblížilo žákům názornost vedoucí k lepšímu pochopení a osvojení si nového učiva.

  1. Učebna PC – nově vybaveny 20 PC – každý žák nyní pracuje sám na svém počítači s trvalým připojením k internetu v hodinách informatiky, učebna je hodně využívána žáky k vyhledávání informací v dalších předmětech – ČJ, AJ, D, Z, F, VkO, VkZ, Pč – Vo Po. Učitelé využívají k lepší názornosti nový dataprojektor (obrazová a zvuková produkce). Učebna je hojně využívána žáky ke studijním účelům a přípravě úkolů – referátů, projektů dílčích i třídních.
  2. Učebna jazyková – vybavena 24 sluchátkovými soupravami pro individuální práci žáků – zejména pro poslechová cvičení, párovou práci při procvičování konverzace. Žáci se neruší navzájem a velmi se zvýšila efektivita práce (oproti dřívějšímu skupinovému poslechu z radiomagnetofonu s CD mechanikou). Učitel má možnost využívat PC s připojením k internetu, může informace či učivo ukázat žákům pomocí dataprojektoru, Využití v povinných předmětech – AJ, NJ, v povinně volitelných – Základy AJ, Základy NJ, Konverzace v  AJ, Konverzace v NJ.
  3. Učebna F – Ch je vybavena nábytkem s elektrorozvody pro žáky, učitel má k dispozici NB s trvalým připojením k internetu a může učivo, zápisy, pokusy a další výukové materiály žákům předvést na velkém plátnu pomocí dataprojektoru obrazem i zvukem. Učebna je využívána převážně učiteli F, Ch, Př, Hv, Pč, muzikálového kroužku.
  4. Učebna multifunkční (dříve Vv a Hv) je vybavena novým nábytkem s naklápěcí pracovní deskou. Učitel má k dispozici NB s trvalým připojením k internetu a novou interaktivní tabuli, na které může žákům předvádět výukové materiály s ovládáním pomocí NB nebo dotakem na tabuli. K dalšímu vybavení patří videorekordér, DVD rekordér s obrazovou a zvukovou produkcí. DVD rekordér slouží k ukládání na kameru natočených akcí školy a uložení na DVD nosiče k archivaci. Hlavním účelem je využívání učebny pro výuku s využíváním interaktivní tabule s programy ze serverů určených k výuce nebo učiteli zhotovenými tak, aby se mohli zapojit aktivně žáci.. Je to hlavně v M, ČJ, AJ, D, Z, Vv, Hv a dalších. V současné době budeme shánět cenově dostupné interaktivní učebnice.

  5. Učebna multifunkční na 1.st. byla vybavena novou interaktivní tabulí, která je využívána ve spojení s novým NB s trvalým připojením k internetu k aktivní výuce žáků prakticky ve všech  předmětech. Nevýhodou této učebny je její menší velikost pro vícepočetné třídy, protože okolo učebny podél zdí jsou stoly s PC. Proto mají učitelé možnost využít mobilní dataprojektor na pojízném stolku s přenosným skládacím plátnem ve všech třídách.  

  6. Školní šatny na 2.st. – nové šatní skříňky přispěly ke kulturnějšímu a esteticky lepšímu prostředí pro převlékání a ukládání obuvi a svršků žáků ve dvou šatnách – dívčí a chlapecké. Ještě bude třeba v budoucnu vylepšit podlahy, které nejsou pěkné a trochu kazídojem z nových skříněk.

  7. Keramická pec – přispěla k možnosti zahájení práce keramického kroužku na naší škole, o který je velký zájem. Žáci mají možnost realizovat svoje výtvarné náměty a nápady při práci s keramickou hlínou – od prvotních návrhů až po konečnou finalizace výrobku vypálením v peci. 

  8. Keramické tabule ve třídách – přispěly vzhledem k bezprašnému provozu ke zlepšení klima třídy (hlavně pro děti s dýchacími potížemi, alergiemi, astmatem).

Závěr

 

Klady: zlepšení kvality výuky, lepší názornost při výuce, participace žáků na výuce a přípravě, individuální přístup k žákům, vzbuzování zájmu o školní práci žáků, pomoc žákům s SVPU a zároveň kladení větších nároků na talentované žáky (přiměřená pomoc žákům)

 

Rizika: obavy některých učitelů používat nové přístroje (poničení, složitost obsluhy…), dále úmyslné poškozování majetku školy a jejího vybavení některými žáky – poškozený nábytek – stolky, židličky, ztracené záslepky trubkových částí, poškozené dveře šatních skříněk hlavně v chlapeckých šatnách

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode