Projekt „S knihou a cizím jazykem do budoucnosti“ (výzva č. 56)

Na jaře 2015 vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky výzvu č. 56 s těmito šablonami klíčových aktivit:

1. Čtenářské dílny jako prostředek ke zkvalitnění čtenářství a čtenářské gramotnosti.

2. Zahraniční jazykový kurz pro učitele.

3. Stínování (shadowing) pro pedagogy cizích jazyků, matematiky, přírodovědných a technických předmětů v zahraničí.

4. Zahraniční jazykově-vzdělávací pobyt pro žáky.

Na tuto výzvu si každá škola mohla vybrat libovolný počet šablon tak, aby se podpora pohybovala v rozmezí minimálně 200.000 Kč po maximum 1 milion Kč.

Naše Masarykova základní škola podala projekt s názvem „S knihou a jazykem do budoucnosti“. Vybrali jsme si klíčové aktivity číslo 1 (3 šablony), číslo 2 (2 šablony) a číslo 4 (1 šablona) s podporou ve výši 435 736 Kč. Pojďme se seznámit blíže s jednotlivými šablonami.

Šablony klíčové aktivity č.1

Podmínkou pro realizaci klíčové aktivity je nákup nejméně 100 kusů knih v papírové podobě (nikoliv učebnice; jednotlivé tituly lze nakoupit vícekrát), které svým charakterem budou odpovídat čtenářskému zájmu a věku žáků podpořených formou Čtenářských dílen, ve kterých budou žáky číst knihy dle vlastního výběru (nebudou všichni číst stejnou knihu) a poté diskutovat s učiteli a ostatními žáky o knihách. Tuto diskuzi budou moderovat a vést učitelé. Další materiální vybavení pro úspěšnou realizaci aktivity si škola zvolí podle vlastních potřeb, např. elektronické čtečky.  Pro elektronické čtečky bude možné využívat pouze volně dostupné e-knihy (doba trvání majetkových práv k tomuto dílu již uplynula, případně bylo dílo poskytnuto autorem k volnému neomezenému užití). Naše škola si vybrala 3 šablony, takže nakoupíme minimálně 300 knih, proběhne 60 čtenářských dílen podle ročního plánu během dvou let a budeme moci zajistit odbornou přípravu pedagogů na výuku formou čtenářských dílen.

Šablony klíčové aktivity č.2

Podmínkou pro realizaci této klíčové aktivity je krátkodobý intenzivní kurz v zahraničí v trvání min. 10 pracovních dnů (bez cesty) pro učitele ZŠ. Kurz může být zaměřen na zlepšování jazykových kompetencí obecně nebo na „Teacher Training“ (speciální příprava pro učitele cizích jazyků). Naše škola zvolila 2 šablony, proto jazykový kurz anglického jazyka v zahraničí absolvují 2 učitelé, kteří tento jazyk vyučují.

Výuka bude v Anglii, v Londýně.

Šablony klíčové aktivity č.3

Tuto šablonu nerealizujeme.

Šablony klíčové aktivity č.4

Podmínkou pro realizaci klíčové aktivity je krátkodobý jazykově-vzdělávací pobyt v zahraničí pro žáky v délce trvání minimálně 5 kalendářních dní včetně cesty. Žáci absolvují jazykovou výuku libovolnou formou v rozsahu nejméně 9 vyučovacích hodin za celý pobyt a seznámí se s významnými reáliemi příslušného místa. Naše škola má k dispozici 1 šablonu a díky ní  se 10 žáků se 2 pedagogy zúčastní jazykově-vzdělávacího pobytu v Anglii, v Londýně.

Podle metodiky jsme museli vypsat výběrové řízení na zájezdy, které nakonec vyhrála ostravská firma Educa24 Agency s.r.o. a pobyty budou realizovány v průběhu měsíce října. Projekt musí být uzavřen do 31. 12. 2015, finančně vyúčtován a ukončen podáním závěrečné zprávy. Všichni si přejeme,  aby díky tomuto projektu žáci i učitelé získali nové vědomosti, dovednosti a poznatky, které uplatní ve škole i v dalším životě a které jim umožní další kvalitativní posun ve vzdělávání.

                                                                                                                                           Mgr. Zdeněk Tužil

                                                                                             

                                                                                                                     

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode