Projekt TEREZKA

Projekt TEREZKA

V roce 2010 jsme zahájili práce na projektu MŠMT ČR „Peníze do škol“. Smyslem tohoto projektu je zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách. Pro tento projekt byla využita nabidka společnosti SCIO k vypracování projektu v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“. Náš projekt nese název TEREZKA a byl schválen pod registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/21.2187 v dubnu 2011 se začátkem realizace od 1. 9. 2011.

Hlavním smyslem projektu je zlepšení podmínek vzdělávání na základních školách, to znamená zlepšení úrovně výuky a materiálního vybavení škol.  

V oblasti výuky učitelé vypracovali 564 DUMů (DUM = digitální učební materiál) v několika šablonách. Byly to tyto šablony:

I/2 čtenářská gramotnost 72 DUMů

III/2 ICT 420 DUMů

V/2 přírodní vědy 72 DUMů

VII/1 inkluze 32 hodin programu primární prevence

Nové DUMy vyráběli učitelé sami pro potřeby výuky v naší škole. Všechny museli ověřit ve výuce. Poté byly uloženy na digitálním úložišti a mohou je využívat i učitelé z jiných škol. V oblasti materiálního vybavení šlo o dovybavení technikou, na kterou se nedostali finance v minulých projektech. Nakoupili jsme 10 notebooků pro přípravu učitelů s potřebným softwarem, 10 USB flash disků. V počítačové učebně mají učitelé k dispozici nové  programy pro kontrolu práce žáků na žákovských stanicích. Dále jsme 10 počítači obměnili vybavení v multifunkční učebně na 1. stupeň („malá škola“). Pro potřeby výuky máme nový digitální fotoaparát a novou digitální kameru, která nám pomůže zadokumentovat všechny akce školy i výkony žáků při výuce. No a konečně pro potřeby školy slouží nová černobílá laserová kopírka.

Všechny DUMy vytvořené v Masarykově základní škole Dolní Roveň, okres Pardubice jsou uloženy ve škole a jsou přístupné na vyžádání.

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode