Škola podporující zdraví

Osvědčení o příjetí do sítě programu "Škola podporující zdraví"
 
Projekt „Škola podporující zdraví “
Program Škola podporující zdraví (dříve Zdravá škola) je program Světové zdravotnické organizace, který je od roku 1991 k dispozici také školám v ČR. V současnosti je do tohoto projektu v ČR zapojeno přibližně 100 mateřských škol, stejný počet základních škol a jedna škola střední, které vytvářejí dohromady tzv. Národní síť škol podporujících zdraví.  Dne 29. 5. 2006 proběhlo v prostorách Krajské hygienické stanice Pardubického kraje setkání zástupců 15 škol Pardubického kraje, které jsou členy sítě škol podporujících zdraví, a byla ustavena Krajská síť škol podporujících zdraví Pardubického kraje.

Záměrem programu Škola podporující zdraví (dále jen ŠPZ) je aplikovat strategii podpory zdraví na podmínky školy a přispět k její účasti na vlastní proměně a rozvoji. V praxi školy to znamená, že všechno, co se ve škole dělá záměrně (vyučovací kurikulum, školou organizované činnosti), a rovněž všechno, co se v ní děje živelně (skryté kurikulum, kultura či ethos školy), se pedagogové učí promýšlet a ovlivňovat pod zorným úhlem obou pólů možných důsledků, jaké má působení školy na zdraví svých lidí – žáků, pedagogů, zaměstnanců, rodičů, spoluobčanů v obci – důsledků pozitivních (protektivních, podporujících zdraví) a negativních (rizikových, ohrožujících zdraví).

 

K programu škola přispívá např. podporou pitného režimu, tělovýchovnými chvilkami v hodinách. Žáci mají možnost si jít o velké přestávce krátce zasportovat, koupit dotované mléko přímo v budově školy.

K pravidelným akcím v této oblasti patřilo připomenutí „Týdne duševního zdraví“ (září) spojeného se soutěží a beseda o škodlivosti alkoholu. Účast žáků 8. a 9. ročníku interaktivní soutěže na SZŠ v Pardubicích pod názvem „ Hrou proti AIDS“. Toto smrtelné onemocnění připomínají také žáci 7. ročníku hranými scénkami na schodech v rámci „Dne boje proti AIDS“

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode