Aktuální informace pro zákonné zástupce našich žáků na školní rok 2021-2022

Zákonní zástupci nových žáků (prvňáčků a žáků po přestupu do naší školy),
vyplněnou přihlášku ke stravování odevzdejte prosím nejpozději 1. 9. 2021. 
Zároveň s odevzdáním přihlášky je nutné také zakoupit čip, který bude sloužit vašim dětem pro výdej obědů a také jako otvírací médium pro vstup do budovy školy po dobu školní docházky. 
 
Důležité dokumenty:
 
 
Úhradu stravného je nutné uskutečnit vždy nejpozději k  25. dni v předchozím měsíci s použitím správného variabilního symbolu, který je důležitý pro identifikaci strávníka a správné přiřazení platby za obědy.

 

Číslo účtu zůstává stejné              199 455 060/0600

Variabilní symbol                          zůstává stejný (individuální pro každého žáka)

Výše stravného:

  1.  Žáci, kteří dovrší do 31.8.2022  věk 7 – 10 let                540 Kč/měsíc, cena jednoho oběda 27 Kč
  2.  Žáci, kteří dovrší do 31.8.2022  věk 11 – 14 let              620 Kč/měsíc, cena jednoho oběda 31 Kč
  3.  Žáci, kteří dovrší do 31.8.2022  věk 15 let a více           660 Kč/měsíc, cena jednoho oběda 33 Kč

 

Školní jídelna

Co rodiče nevědí o školním stravování


Školní stravování je služba organizovaná a dotovaná státem a stát proto pro něho stanovuje poměrně přesná pravidla.

Obecné zmínky o školním stravování najdeme ve školském zákoně 561/2004, ovšem skutečnou alfou a omegou je vyhláška 107/2005 o školním stravování, která určuje, jak mají školní obědy vypadat v praxi. Tato vyhláška stanovuje dva základní požadavky:
a) Finanční limit na nákup potravin, z nichž bude oběd připraven, respektive jeho rozmezí.
b) Průměrnou měsíční spotřebu určitých druhů potravin na jeden oběd. (tzv. spotřební koš)

Dotované školní stravování je možno poskytovat pouze tehdy, jestliže splňuje požadavky stanovené touto vyhláškou. Dodržování spotřebního koše bývá také předmětem kontroly ČŠI, žádná jídelna si ho nedovolí ignorovat a nemůže přitom brát ohled na individuální požadavky jednotlivých strávníků.


Dalším předpisem, který výrazně koriguje provoz školních jídelen, je vyhláška 137/2004, obsahující hygienická pravidla, kterými se školní jídelna musí řídit. A ta jsou často tak přísná, že prakticky omezují přípravu určitých jídel, u některých ji dokonce vylučují.


Poskytování školních obědů je služba poskytovaná hromadně, kde bohužel není prostor pro uspokojení různých individuálních potřeb, a proto se rodiče bohužel musí smířit se stanovenými pravidly.


V jídelnách přibývá dětských strávníků, kteří potřebují dietní stravu, nebo vyžadují stravu vegetariánskou, veganskou apod. Na přípravu těchto druhů jídel není podle legislativy právní nárok, záleží čistě na možnostech a pochopení kuchařek, zvýšené finanční náklady musí hradit strávník. Rodiče by však měli vědět, že příprava dietních jídel vyžaduje odborné znalosti a proškolenou pracovní sílu, která v jídelnách obvykle není. Kuchařky, které svolí vařit taková jídla, podstupují riziko. Mnohem častější jsou případy, kdy rodiče dietní stravu připravují doma, do jídelny ji jen donesou a personál ji pouze ohřeje a naservíruje.
 

Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli se získáváním  dětí pro zdravější stravovací návyky a zdravý životní styl, učili je vážit si lidské práce a hodnoty jídla.

Doporučujeme, aby se děti podílely na přípravě jídla (včetně nákupu potravin a následného úklidu), zařazovat méně obvyklé potraviny – zeleniny, obiloviny, luštěniny (bulgur, kuskus, vločky, jáhly, pohanka, fazole mungo naklíčené), jíst pestrou stravu, sestavovat jídelníček s větším podílem zeleniny a výše jmenovaných potravin. Děti by si měly vyhledat na internetu, k čemu jsou tyto potraviny prospěšné, co obsahují a v kterém ročním období ve zvýšené míře co jíst.    

Náš jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.

Značení alergenů je na jídelním a nápojovém lístku v prostorách jídelny.

Provoz školní jídelny:

Pracovní doba                                             6:00 - 14:30 hod.

Výdejní doba pro žáky a zaměstnance         11:00 - 13:15 hod.

 

Školní jídelna provozuje doplňkovou hospodářskou činnost - stravování pro veřejnost. Výdej obědů pro tyto strávníky je oddělen od stravování dětí a to do jednorázových krabiček přes výdejní okénko umístěné v zadním vchodu do školní kuchyně.  Provozní doba stravování pro veřejnost je od 10:30 do 11:00 hodin.

 

Synková Michaela

vedoucí školní jídelny

tel.: 607 040 652

e-mail: synkova.michaela@zsdolniroven.cz 

      

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode