Školní jídelna

    

Zajímá Vás, co se děje ve školní jídelně? Víte, že školní oběd je dotován ze státních prostředků – proč tedy stát určuje to, co se ve školní jídelně bude vařit?

Mnoho dalších informací a odpovědí na vaše případné dotazy můžete najít na portálu www.rodiceaskolnijidelny.cz.

Byli bychom rádi, kdybyste nám pomohli se získáváním  dětí pro zdravější stravovací návyky a zdravý životní styl, učili je vážit si lidské práce a hodnoty jídla.

Doporučujeme, aby se děti podílely na přípravě jídla (včetně nákupu potravin a následného úklidu), zařazovat méně obvyklé potraviny – zeleniny, obiloviny, luštěniny (bulgur, kuskus, vločky, jáhly, pohanka, fazole mungo naklíčené), jíst pestrou stravu, sestavovat jídelníček s větším podílem zeleniny a výše jmenovaných potravin. Děti by si měly vyhledat na internetu, k čemu jsou tyto potraviny prospěšné, co obsahují a v kterém ročním období ve zvýšené míře co jíst.    

 

Zásady provozu

Provoz se řídí:   

 • směrnicí 1169/2011 EU o označování alergenů, platnost od 13. 12. 2014
 • vyhláškou 113/2005 Sb.ČR o způsobu označování potravin
 • vyhláškou č. 107 z roku 2005 o školním stravování novelou z roku 2008 a vyhláškou č. 17/2015 Sb.
 • vyhláškou 463/2011 Sb. 
 • vyhláškou č. 107/2005 Sb. o školní stravování a její novelou č. 17/ 2015 platnou od 1.2.2015 Sb.
 • vyhláškou č. 137 z roku 2004 o hygienických požadavcích a nařízením ES č. 852 z roku 2004
 • vyhláškou MZ 602/2006 Sb.
 • nařízením EP a Rady ES č. 178/2002 Sb.
 • obecné zásady a požadavky potravinového práva
 • zákonem č. 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví
 • vyhláškou 84/2005Sb. o nákladech na závodní stravování a jejich úhradě
 • nařízením vlády č. 410/2005Sb., zákonem č. 379/2005 Sb.
 • nutričním doporučením Ministerstva zdravotnictví ČR

 

Jídelníček je sestavován na základě zásad zdravé výživy a dodržování spotřebního koše vybraných surovin.

Značení alergenů je na jídelním a nápojovém lístku v prostorách jídelny.

Provoz školní jídelny:

Pracovní doba                                             6.00 - 14.30 hod.

Výdejní doba pro děti a zaměstnance         11.15 - 13.15 hod.

Odběr obědů do jídlonosičů pro děti           11.15 - 11.30 hod.

Jídlo nebude vydáváno do skleněných nádob.

Placení stravného:

 • pro žáky školy bezhotovostně na účet školy

 • pro ostatní strávníky dohodou

Odběr obědů je prováděn identifikačními médii - čip

 
Odhlašování obědů:

V kanceláři vedoucí školní jídelny osobně nebo na tel. čísle 607 040 652, nebo na e-mailové adrese semberova.jaroslava@zsdolniroven.cz  každý pracovní den nejpozději však do 13.00 hod. pro následující den, vyjímečně při náhlem onemocnění ten den do 7.00 hodin.

V případě nepřítomnosti vedoucí školní jídelny  na tel. 466 688 177 nebo přímo v kuchyni.

Odhlášení obědů provádí žáci nebo zákonný zástupce (nikoli učitel).

Strávníci jsou povinni oběd odebrat a v případě nepřítomnosti odhlásit.

V době prázdnin nebo uzavření školy jsou obědy žákům odhlášeny automaticky.

V době nemoci nemají nárok na dotovaný oběd, první den nemoci si ho mohou odnést v jídlonosiči domů a na další dny jsou zákonní zástupci zodpovědni za odhlášení.

 

Vyúčtování na konci školního roku:

Bude provedeno u každého strávníka (týká se žáků), rodiče písemně obdrží pokyny, jakým způsobem bude vyúčtování provedeno. Všechny závazky či pohledávky musí být vyřešeny do 30.června.

 

Jídelní lístek na týden je vyvěšen u vchodu do školní jídelny.

 

Šemberová Jaroslava

vedoucí školní jídelny

tel.: 607040652

e-mail: semberova.jaroslava@zsdolniroven.cz            

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode