Školní metodik prevence

Kdo:           Mgr. Ivana Šmaterová                       
Kde:          sborovna 2. stupně                  
Konzultační hodiny:    po domluvě 
 
 
 
 
 

 

Vážení rodiče,

naše škola je příznivě hodnocena jak rodičovskou veřejností, tak i Českou školní inspekcí. Velmi si toho vážíme. Nicméně i ta nejlepší škola není zcela imunní proti výskytu šikanování. Proto chceme být připraveni zachytit případné ubližování silnějších slabším hned v počátku a účinně takové bezpráví zastavit. S tímto záměrem jsme vytvořili program proti šikanování. Jeho důležitou součástí je spolupráce nás pedagogů s Vámi - rodiči. Prosíme Vás proto o pomoc. Kdybyste měli podezření či dokonce jistotu, že je Vašemu dítěti ubližováno, bezprostředně se na nás obraťte (na třídního učitele, školního metodika prevence a ředitelku školy). Využít lze také naši e-schránku důvěry, která je k dispozici. Vaši informaci budeme brát velmi vážně a situaci budeme odborně a bezpečně řešit.

 

 

Oblasti činnosti školního metodika prevence

1. Metodické a koordinační činnosti

 • Tvorba a realizace preventivního programu školy
 • Koordinace a účast na aktivitách školy zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů
 • Koordinace vzdělávání pedagogických pracovníků školy
 • Koordinace spolupráce školy s orgány státní správy a samosprávy a s odbornými pracovišti
 • Spolupráce s výchovným poradcem školy
 • Shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči, vedení písemných záznamů o činnosti ŠMP

2. Informační činnosti

 • Zajišťování a předávání odborných informací ostatním pedagogickým pracovníkům školy
 • Získávání nových odborných informací a zkušeností
 • Vedení a aktualizování databáze spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů
 • Tvorba a aktualizace školní nástěnky

3. Poradenské činnosti

 • Ve spolupráci s třídními učiteli vyhledávání a orientační šetření žáků s rizikem či projevy sociálně patologického chování.
 • Poskytování poradenských služeb žákům a jejich rodičům, zajišťování péče odpovídajícího odborného pracoviště.
 
 

Minimální preventivní program 2020 - 2021

Minimální preventivní program 2019 - 2020

Minimální preventivní program 2018-2019

Minimální preventivní program 2017-2018
 

Příloha č. 1-Předměty prevence

Krizový plán školy

Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode