Školská rada

 

Školská rada je zřízena dle §167 zákona č. 561/2004 a její úloha je popsána v § 168 tohoto zákona.

Školská rada

 1. vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
 2. schvaluje výroční zprávu o činnosti školy,
 3. schvaluje školní řád, ve středních a vyšších odborných školách stipendijní řád, a navrhuje jejich změny,
 4. schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách,
 5. podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,
 6. projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, vyjadřuje se k rozboru hospodaření a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
 7. projednává inspekční zprávy České školní inspekce,
 8. podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy.

Školská rada je šestičlenná. Nyní funguje v této podobě:

Zástupce školy:

 • Mgr. Jaroslava Balášová 
 • Jaroslav Vocl

Zástupce rodičů:

 • pan Jiří Herbst - místopředseda, zapisovatel
 • paní Aneta Kašparová

Zástupce zřizovatele:

Funkční období zvolených zástupců trvá 3 roky.

Zápis ze schůzek ŠR - školní rok 2020/21

Zápis ze schůzek ŠR - školní rok 2019/20

Zápis z 1. schůzky Školské rady

 

 

 

Z minulých let:

Zápis ze schůzek ŠR - školní rok 2018/2019

 

Zápis ze schůzek ŠR - školní rok 2017/2018

 
 

Zápis ze schůzek ŠR - školní rok 2016/2017

 
 
 
 

Zápis ze schůzek ŠR - školní rok 2015/2016

Zpráva z 1. schůzky ŠR.pdf

Závěrečná zpráva ze schůzky ŠR.pdf

Zápisy ze schůzí ŠR - školní rok 2014/2015

Zpráva z 1. schůze školské rady

Zpráva z 2. schůze ŠR

Zpráva z 3. schůze ŠR 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode