Spolek rodičů a přátel dětí
při Masarykově základní škole Dolní Roveň, okres Pardubice

Zajímá Vás, jaká je škola, kam chodí Vaše dítě? Chcete vědět, co a proč se v ní děje? Máte nápady, jak pobyt dětí ve škole zpříjemnit? Stojíte o informace i o kontakt s ostatními rodiči, pedagogy, vedením školy? Chcete, aby Vaše dítě čerpalo výhody ve financování různých akcí?

Staňte se členem Spolku rodičů a přátel dětí!

V roce 1990 bylo založeno občanské sdružení s názvem Spolek rodičů a přátel dětí (dále jen SRPD) při Masarykově základní škole Dolní Roveň, okres Pardubice. Zákonní zástupci jednotlivých tříd si volí svého zástupce, a z těchto zástupců tříd vzniká hlavní výbor SRPD, který potom jedná s vedením školy na schůzkách 5 - 6x ročně. Hlavní výbor SRPD si také volí svého předsedu, místopředsedu a zapisovatele.

Členy SRPD se mohou stát všichni rodiče na základě individuální přihlášky (obdržíte od třídních učitelů) a zaplacením členského příspěvku,který je v současné době stanoven na minimální výši 150 Kč žáka na školní rok (chodí-li do školy více dětí člena, výše příspěvku se násobí počtem dětí).

Rodič (člen) pak může využívat spolu se svými dětmi práva a výhody, jež plynou ze stanov a charakteru činnosti Spolku. Každý člen má možnost znát stanovy SRPD, účastnit se jeho aktivit, předkládat návrhy a samozřejmě také volit a být volen do orgánů Spolku.

 

Zde otevřít: Čerpání SRPD-výhody.pdf

Máte-li zájem o aktivity SRPD, chcete nám sdělit své podněty, nápady či připomínky, můžete se na nás obrátit:

Předseda: Jiří Herbst

tel.: 777 479 257

e-mail:  herbstj@jhv.cz

Místopředseda: 

tel.: 

e-mail: 

Pokladní SRPD: Jana Schmeiserová

e-mail: jana.schmeiserova@seznam.cz

Revizní: Aneta Kašparová

Zapisovatelka: Pavlína Jedličková                        

tel.:  605 120 753 

e-mail: jedlickovapavla@seznam.cz 

Plán schůzek pro školní rok 2021/2022

16. 9. 2021       17. 3. 2022     10. 5. 2022

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2021/22

I.A třída          Miloš Horák

I.B třída          Tomáš Kučera

II. třída           Tereza Pištorová

III. třída           Radek Tomášek

IV. třída           Aneta Kašparová

V . třída           Pavel Herbst   

VI. třída           Pavlína Jedličková

VII. třída          Petra Schmeiserová

VIII. třída         Jana Štorková

IX.A třída         Iva Gregorová

IX.B třída         Andrea Švandová

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2021/22

Zápis 1. schůze SRPD 16.9.2021.pdf 

Zápis 2. schůze SRPD 17.3.2022.pdf 

Zápis 3. schůze SRPD 10.5.2022.pdf 

 
 
 
 

Plán schůzek pro školní rok 2020/2021

17.9.        4.5.

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2020/21

I. třída          Tereza Pištorová

II. třída          Radek Tomášek

III. třída         Aneta Kašparová

IV. třída          Pavel Herbst   

V. A třída        Lenka Tomášková

V. B třída        Pavlína Jedličková

VI. třída          Petra Schmeiserová

VII. třída         Jana Štorková

VIII.A třída       Iva Gregorová

VIII.B třída       Andrea Švandová

IX. třída           Eva Drábková 

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2020/21

 

 
 
 

Plán schůzek pro školní rok 2019/2020

12. 9., 21. 11., 16. 1. (připrava spol. večera), 21. 4., 9. 6.

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2019/20

I. třída           David Šišán

II. třída          Aneta Kašparová

III. třída         Pavel Herbst

IV. třída          Pavlína Jedličková

V.  třída          Petra Schmeiserová

VI. třída         Jana Štorková

VII.A třída       Iva Gregorová

VII.B třída       Andrea Švandová

VIII. třída        Eva Drábková, Jiří Herbst 

IX. třída          Šárka Johanová

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2019/20

Zápis z 1. schůze SRPD.pdf 

Zápis z 2. schůze SRPD .pdf 

Zápis z 3. schůze SRPD .pdf 

 

 

Z PŘEDCHOZÍCH ŠKOLNÍCH ROKŮ:

Plán schůzek pro školní rok 2018/19

20. 9., 22. 11., 24. 1., 21. 3., květen, 11. 6.

Změna vyhrazena.

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2018/19

I. třída Aneta Kašparová

II. třída Pavel Herbst

III. třída Pavlína Jedličková

IV. třída Jana Netíková

V. třída Jana Štorková

VI. třída  Iva Gregorová

VII. třída  Eva Drábková 

VIII. třída Šárka Johanová

IX. třída Petra Malinská 

IX. třída Jiří Herbst 

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2018/19

 
 
 
 
 
 

Plán schůzek pro školní rok 2017/2018

19. 9. 2017
16. 11. 2017
25. 1. 2018
19. 4. 2018
5. 6. 2018

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2017/2018

I. třída Pavel Herbst

II. třída Pavlína Jedličková

III. třída Jana Netíková

IV. třída Jana Štorková

V. třída  Iva Gregorová

VI. třída  Eva Drábková 

VII. třída Šárka Johanová

VIII. třída Petra Malinská 

IX. třída Jiří Herbst 

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2017/2018

 
 
  
 
 

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2016/2017

 
 
 
 
 
 
 

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2015/2016 

I. třída Jana Netíková

II. třída Barbora Kubínová

III. třída Iva Gregorová 

IV. třída Eva Drábková 

V. třída Šárka Johanová, Jindřich Hemer

VI. třída Petra Malinská 

VII. třída Jiří Herbst 

VIII. třída Michal Jirout

IX. třída Leona Binková 

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2015/2016

Plán schůzek:

8. 9. 2015 v 16.15 hod.

10. 11. 2015 v 16.30 hod.

19. 1. 2016 v 16.30 hod.

2. 2. 2016 v 16.30 hod.

19. 4. 2016 v 16.30 hod.

7. 6. 2016 v 16.30 hod, plenární zasedání v 17.00 hod.

Zpráva z 1. schůzky SRPD

Zpráva z 2. schůzky SRPD

Zápisy ze schůzí SRPD - školní rok  2014/2015

Plán schůzek: 
23. 9. 2014 v 17.00 hod. 
11. 11. 2014 v 16.15 hod.
13. 1. 2015 v 16.15 hod.
4. 4. 2015  16.15 hod.
2. 6. 2015 v 16.15 hod. 
 

Zápis z 1. schůzky SRPD 

Zpráva z 2. schůzky SRPD

Zpráva z 3. schůzky SRPD

Zpráva ze 4. schůzky SRPD

Zpráva z 5. schůzky SRPD


 

 

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode