Spolek rodičů a přátel dětí
při Masarykově základní škole Dolní Roveň, okres Pardubice

Zajímá Vás, jaká je škola, kam chodí Vaše dítě? Chcete vědět, co a proč se v ní děje? Máte nápady, jak pobyt dětí ve škole zpříjemnit? Stojíte o informace i o kontakt s ostatními rodiči, pedagogy, vedením školy?

Staňte se členem Spolku rodičů a přátel dětí!

Přihlášky můžete získat prostřednictvím třídních učitelů a zaplacením členského příspěvku.

O čem to je?

V roce 1990 bylo založeno občanské sdružení s názvem Spolek rodičů a přátel dětí (dále jen SRPD) při Masarykově základní škole Dolní Roveň, který se schází 4x ročně a volí na tříleté období Radu.

Členy SRPD se stávají všichni rodiče na základě individuální přihlášky. Mohou tak využívat spolu se svými dětmi práva a výhody, jež plynou ze stanov a charakteru činnosti sdružení. Každý člen má možnost znát stanovy SRPD, účastnit se jeho aktivit, předkládat návrhy a samozřejmě také volit a být volen do orgánů spolku. Členové SRPD platí členský příspěvek, který je v současné době stanoven ve výši 150 Kč za člena na školní rok (chodí-li do školy více dětí člena, výše příspěvku se násobí počtem dětí).

Zde otevřít: ČERPÁNÍ FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ NA RŮZNÉ AKTIVITY VE TŘÍDÁCH.pdf

Máte-li zájem o aktivity SRPD, chcete nám sdělit své podněty, nápady či připomínky, můžete se na nás obrátit:

Předseda: Jiří Herbst

tel.: 777 479 257

e-mail:  herbstj@jhv.cz

Místopředseda: Jana Netíková

tel.: 725 281 057

e-mail: jananetikova@seznam.cz

Pokladní SRPD: Jana Schmeiserová

e-mail: jana.schmeiserova@seznam.cz

Zapisovatelka: Pavlína Jedličková                        

tel.:  605 120 753 

e-mail: jedlickovapavla@seznam.cz 

Plán schůzek pro školní rok 2018/19

20. 9., 22. 11., 24. 1., 21. 3., květen, 11. 6.

Změna vyhrazena.

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2018/19

I. třída Aneta Kašparová

II. třída Pavel Herbst

III. třída Pavlína Jedličková

IV. třída Jana Netíková

V. třída Jana Štorková

VI. třída  Iva Gregorová

VII. třída  Eva Drábková 

VIII. třída Šárka Johanová

IX. třída Petra Malinská 

IX. třída Jiří Herbst 

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2018/19

 

Plán schůzek pro školní rok 2017/2018

19. 9. 2017
16. 11. 2017
25. 1. 2018
19. 4. 2018
5. 6. 2018

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2017/2018

I. třída Pavel Herbst

II. třída Pavlína Jedličková

III. třída Jana Netíková

IV. třída Jana Štorková

V. třída  Iva Gregorová

VI. třída  Eva Drábková 

VII. třída Šárka Johanová

VIII. třída Petra Malinská 

IX. třída Jiří Herbst 

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2017/2018

 
 
  
 
 

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2016/2017

 
 
 
 
 
 
 

Seznam třídních důvěrníků pro školní rok 2015/2016 

I. třída Jana Netíková

II. třída Barbora Kubínová

III. třída Iva Gregorová 

IV. třída Eva Drábková 

V. třída Šárka Johanová, Jindřich Hemer

VI. třída Petra Malinská 

VII. třída Jiří Herbst 

VIII. třída Michal Jirout

IX. třída Leona Binková 

Zápisy ze schůzek SRPD - školní rok 2015/2016

Plán schůzek:

8. 9. 2015 v 16.15 hod.

10. 11. 2015 v 16.30 hod.

19. 1. 2016 v 16.30 hod.

2. 2. 2016 v 16.30 hod.

19. 4. 2016 v 16.30 hod.

7. 6. 2016 v 16.30 hod, plenární zasedání v 17.00 hod.

Zpráva z 1. schůzky SRPD

Zpráva z 2. schůzky SRPD

Zápisy ze schůzí SRPD - školní rok  2014/2015

Plán schůzek: 
23. 9. 2014 v 17.00 hod. 
11. 11. 2014 v 16.15 hod.
13. 1. 2015 v 16.15 hod.
4. 4. 2015  16.15 hod.
2. 6. 2015 v 16.15 hod. 
 

Zápis z 1. schůzky SRPD 

Zpráva z 2. schůzky SRPD

Zpráva z 3. schůzky SRPD

Zpráva ze 4. schůzky SRPD

Zpráva z 5. schůzky SRPD


 

 

 

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode