ROČNÍ Plán práce výchovného poradce

            ZÁŘÍ

 

 • Evidence počtu žáků ve třídách, žáci IX. třídy a žáci, kteří budou vycházet z nižších ročníků
 • Žáci s SVP – přehled pro tento šk. rok, kontrola šetření v PPP
 • Žáci s IVP, konzultace s tř. učiteli, vypracování IVP
 • Pedagogická intervence, Předmět speciálně pedagogické péče
 • Schůzka s asistentkami pedagoga a tř. učiteli – spolupráce s nimi
 • Výběr vhodných preventivních programů v součinnosti metodikem prevence
 • Volba povolání – programy pro žáky IX. třídy

          ŘÍJEN

 • Profesní orientace vycházejících žáků
 • Termíny přihlášek pro žáky hlásící se na střední školy s talentovou zkouškou
 • Aktiv výchovných poradců, spolupráce s úřadem práce a informačním poradenčním střediskem, atlasy škol pro vycházející žáky
 • Burza škol
 • Informační nástěnka s nabídkami k volbě povolání
 • Prezenční den SŠA Holice
 • Návštěva Technohrátek v Litomyšli
 • Pohovory s nově přijatými žáky, adaptace v tř. kolektivech
 • Kontrola zameškaných hodin ve třídách, vyhodnocení

    LISTOPAD

 • Třídní schůzky – hodnocení chování a prospěchu za 1. čtvrtletí
 • Sledování žáků s výchovnými problémy
 • Vyhledávání žáků mimořádně nadaných ve spolupráci s tř. učiteli
 • Sledování prospěchu známek u žáků s IVP, plnění IVP
 • Aktiv VP – Volba povolání – kariérové poradenství
 • Třídní schůzka pro rodiče žáků IX. třídy – info o přihláškách na stř. školy, burza škol
 • Návštěva výstavy burzy stř. škol – SCHOLA BOHEMIA PCE – žáci VIII. a X. třídy a vycházející žáci ze VII. třídy
 • Podávání přihlášek žáků hlásící se na střední školy s talentovou zkouškou
 • Průběžné doplňování nástěnky a info ohledně středních škol, dny otevřených dveří
 

     PROSINEC

 • Předávání aktuálních informací vycházejícím žákům: nástěnka k volbě povolání
 • Atlas škol – nabídka středních škol v Pardubickém a Hradeckém kraji
 • Konzultace pro zájemce
 • Kontrola žáků s SVP
 • Aktiv výchovných poradců 
 • Výsledky SCIO testů, vyhodnocení
 
          LEDEN
 • Informace o odevzdávání přihlášek
 • Vyplňování přihlášek na SŠ
 • Zajištění vyšetření v PPP, SPC u nově navržených žáků
 • Hodnocení plnění IVP u integrovaných žáků za 1. pololetí
 • Spolupráce s vyučujícími při klasifikaci žáků se spec. vzděláv. potřebami
 

         ÚNOR

 • Vyplňování přihlášek na střední školy
 • Žáci IX. třídy s podpůrným opatřením – možnost o přiložení zprávy z PPP pro úpravu podmínek k přijímání na střední školu
 • Zajištění organizace a průběhu výchovně vzdělávacích programů PPP Ústí nad Orlicí pro 2., 3., 4. ročník
 • Vydávání zápisových lístků žákům přijatých na střední školu s talentovou zkouškou

     

    BŘEZEN

 • Plánování intenzivního přípravného kurzu k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníku
 • Zajištění organizace a průběhu výchovně vzdělávacích programů PPP Ústí nad Orlicí pro 5. – 9. ročníku
 • Kontrola počtu známek, sledování absence žáků

 

          

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode