Plán práce pro školní rok 2017/2018 - tento plán bude měněn a doplňován dle aktuálních podmínek školy, SLEDUJTE PLÁNOVANÉ AKCE!!

Datum

Den

Od - do

Akce - popis

Doplňující informace / garant akce

 

Srpen

 

 

 

 

28.8.

Po

8.00

Úvodní pracovní porada

všichni vyučující

28.8.

Po

10.00

 

Školení BOZP

Ing. A. Jančaříková

všichni zaměstnanci

29.8. 


Út
 


10.00
 

Schůze předmětových komisí


všichni vyučující
 

 

Září

 
 
 
 

1.9.

8.30


Úvodní pedagogická rada


všichni vyučující

4.9.    

Po

8.00

 

Slavnostní zahájení 

školního roku

2.- 9.třída

4.9.

Po

10.00

 

Slavnostní zahájení 

školního roku

pro 1. třídu

1.třída

 

4.9.

 

Po

 

12.00


Pracovní porada

 

všichni vyučující

4.9.

Po

17.30

Třídní schůzka

1. třídy

 

třídní učitelka, vychovatelky,

vedoucí ŠD, vedení školy

12.9.

Út

8:30

 

 

Nominační

cyklistický 

závod 

„Hledá se vítěz“

projektový den

12.9.

Út

 

16.00


 

17.00

 

 

Třídní schůzky
2.stupeň


Třídní schůzky

1.stupeň

 

 

třídní učitelé


 

třídní učitelé

13.9.

St

8.05 - 14.30

Technohrátky
SPŠE Pardubice

vybraní žáci 8. a 9.třídy
Zdeněk Tužil

19.9.

Út

16.30

 

 

 

Zahajovací schůzka 

SRPD

 

Školská rada

 

 

vedení školy
 

zástupci SRPD

 

členové Školské rady

20.9.

St

 

 

 

Zahajovací výlet 

školní družiny

- kukuřičné bludiště 

u Pardubic

 

 

vychovatelky

23.-

25.9.

So-Po

 

Podzimní 

výstava zahrádkářů

J.Sevránková

26.9.

Út

 

 

Evropský den jazyků

Británie s Britem 2

 

 

3.- 5.třída

6.- 9.třída

(50 Kč/žák)

 

29.9.

 

 

 

Ředitelské volno

 

 

Říjen

 
 
 
 

3.10.

Út

2.- 6. vyuč. hod.

 

 

Pohled do světa 

hmyzu a bezobratlých

www.pohled-do-sveta-hmyzu.cz

 

2.- 9.třída

(40 Kč/ žák)

4. 10.

St

8.00 -

12.00

Exkurze do SŠ
automobilní Holice

 

vybraní žáci VIII. a IX. třídy

+ Z. Tužil

5.10.

Čt

 

 

 

 

Memoriál J. Brože 

ve skoku dalekém 

- projektový den

 

žáci 

2.stupně

10.10.

Út

 

 

POKOS - interaktivní program 

Ministerstva obrany

POKOS zákl.info

pro školy.ppt 

(2921984)

 

žáci

2.stupně

 

Z. Tužil

10. 10.

Út

14.45

 

 

Pracovní porada

 

 

všichni vyučující

2.10.-

30.10.

 

 

Sběr papíru a víček 

od PET lahví

D.Vachová

 

2.10.-

30.10.

 

 

 

 

Sběr žaludů a kaštanů 

 

 

D.Vachová

25. 10.

St

 

Vitamínový den

Plakát - Vitamínové dny 

mlékem.docx (322886)

 

všechny třídy

26.10.

27.10

Čt-Pá

 

Podzimní prázdniny

 
 

31.10.

 

Út

 

14.45


 

Schůzky předmětových 

komisí 

 

 

všichni vyučující

 

Listopad

 
 
 
 

30.10.

-16.11.

 

 

 

Testování Scio 

pro 9.třídu

www.testovani.cz

/Projekt/47/narodni-testovani-pro-9-tridu-zs

 

30.10.

-16.11.

 

 

 

Konzultace

rodič + žák + učitel

 

1.- 8.třída 

 

6.11.

 

Po

 

 

Drakiáda školní družiny

 

vychovatelky ŠD

7. 11. 

Út

 

 

Fyzikální divadlo
Pardubice
(v rámci týdne vědy)

 

6.- 9.třída

8. 11.

St

 

 

Divadlo pro 1. a 2. třídu

 

1.- 2.třída

10.11.

 

9.00-13.00

 

Schola Bohemia 

- výstava SŠ a SOU

 

9.třída 
Z. Tužil

14.11.

Út

14.45

 

Pedagogická rada 

I. čtvrtletí

 

všichni vyučující

 

14.11.

 

Út

 

16.00

 

 

Třídní schůzka 

9. třídy

 

M.Mojžíš


14.11.

Út

16.15


Informace
k přijímacímu
řízení
Z.Tužil

14.11.

Út

16.30

 

Volba povolání 

pro 9. třídu

Přehlídka SŠ a SOU

 

 

vedení školy

 

16.11.

 

 

Čt

 

 

16.00

 

 

Schůzka SRPD

 

 

vedení školy

 

22. 11.

St

 

Konference

Rizikové
chování žáků

J.Michálková

28.11. Po  
Dopravní výchova
Policie ČR

1.třída
2.třída

 

28.11.

-29. 11.

 

St

 

 

Porada 

ředitelů škol

 

J.Michálková

 

 

29.11.

 

 

St

 

 

 

Prevence AIDS
pro 9. třídu
(SZŠ Pardubice)

 

I. Vojtková

 

Prosinec

       
1.12.  
Dopravní výchova
Policie ČR

3.třída
4.třída

2.12.

-3.12.

So-ne

 

 

Vánoční 

výstava zahrádkářů

 

 

J. Sevránková

 

5.12. Út  
Prevence šikany
Policie ČR
6.třída

5.12.

Út

14.45

 

Pracovní porada

 

všichni vyučující

5.12.

Út

 

 

Mikuláš ve škole 

 

 

J. Sevránková

12. 12. 

 

 

 

IPS ÚP Pardubice

(k volbě povolání) 

 

9.třída

Z.Tužil

11.12. Po   Fyzikální divadlo
pro MŠ
a pro 1. stupeň

I. Šmaterová
9. třída
 

13.12.

St

 

 

 

Preventivní program 

"Sám sebou"

Kašparovi

 

 

5.třída

8.třída

14.12. Čt 15.00

 

Vánoční dílny 

na malé škole


vychovatelky ŠD
tř.učitelé

15.12. 
 

Trestní odpovědnost
Policie ČR

9.třída
18.12. Po 17:30
vánoční besídka
 

5. třída
J. Balášová
18.12. Po  
vánoční soutěže pro MŠ

7. třída
I. Šmaterová
20.12. St 8.30

Vánoční turnaj
ve stolním tenisu
 
5. - 9. třída

21.12.

Čt

 

 

 

 

Vánoce ve škole

(koncert na schodech,

besídky, ...)

 

projektový den

21.12.

Čt

17.00

 

 

Vánoční koncert 

v sokolovně

 

 

 

22.12.

 

 

 

Ředitelské volno

 

       

23.12.

-2.1.

 

 

Vánoční prázdniny

 

 

 

Leden

 

 

 

 

3.1. 

St

 

Nástup do školy

 

8.1. Po 17.00
1. lekce minitanečních
 
8. a 9. třída

15.1.
 

Po
 

13.00
 

Recitační soutěž
 

I. Šmaterová
 

15.1.

Po

17.00

2. lekce minitanečních

8. a 9. třída
16.1. Út 9.00
ŽP navštíví Městský útulek v Pardubicích 


J. Balášová
      +
žákovský
parlament

16.1.

Út

14.45


Schůzky předmětových komisí 

 

všichni vyučující

16.1
Út

16.00
-16.30


Třídní schůzky
2. stupeň
 

vyučující
2. stupně
16.1. Út 16.30
-17.00

konzultace 
s vyučujícími
na 2. stupni
vyučující
2. stupně
16.1. Út
17.00
-17.30


Třídní schůzky 
1. stupeň
 

vyučující
1. stupně
16.1. Út 17.30
-18.00
konzultace 
s vyučujícími
na 1. stupni
vyučující
1. stupně

19.1.


9.30
-11.10

Dopravní výchova
teoretická část

P. Žierik
5. třída
22.1. Po  

Východočeské divadlo
Pardubice
představení Výlet
 

I. Šmaterová
2. stupeň

22.1.

Po

17.00

3. lekce minitanečních

8. a 9. třída

23.1.

Út

 

 

Divadlo 

pro 3. a 4. třídu

 

3. a 4. třída

23.1.

Út

 

Zdravá 5

1. a 2. třída

 

 

 

 

 

23.1.

Út

14.45

Pedagogická rada 

I. pololetí

všichni vyučující

 

24.1.

 

St

 

 

Zdravá 5

 

3. a 4. třída


24.1.
 
St  
Turnaj v přehazované
5. třída

 

25.1.

 

Čt

 

16.00

 

Schůzka SRPD

 

vedení školy


29.1.

Po

8.30


Olympiáda v českém jazyce
vybraní žáci

29.1.

Po

17.00

4. lekce minitanečních

8. a 9. třída

 

31.1.

 

St

 

 

Předání vysvědčení

Konec I. pololetí

 

Únor

 

 

 

 

1.2. Čt   Návštěva zábavného parku Tongo Hradec Králové školní družina

2.2.

 

 

Pololetní prázdniny

 

 


5.2.

Po

17.00

5. lekce minitanečních

8. a 9. třída

8.2.

Čt

10.25


Přednášky
o dospívání

6.a 7.třída


12.2.


Po


17.00


6. lekce minitanečních


8. a 9. třída
15.2. Čt 8.30

Projektový den na gymnáziu Holice
„Čechy krásné, Čechy mé"
 
vybraní žáci
8. a 9. třída
15.2. Čt 17.00
7. lekce minitanečních
 
8. a 9. třída
16.2. 7.35-
13.00

Výtvarná dílna
p. Třísková
 
zájemci z
1.-9. třídy
19.2. Po 17.00
8. lekce minitanečních
 
8. a 9. třída
20.2. Út 8.00
Zeměpisná olympiáda
okresní kolo
vybraní žáci
K. Faltysová

20.2.

Út

14.45


Pracovní porada
 

všichni vyučující
22.2. Čt 17.00
9. lekce minitanečních
mimořádně v sále hasičské zbrojnice!!
 
8. a 9. třída

24.2.

So

13.30


Karneval
 KARNEVAL (1).pdf (454805)
 

Malá škola
26.2. Po 17.00
10. lekce minitanečních
 
8. a 9. třída

 

Březen

 

 

 

 

1.3. Čt

8.00

Recitační soutěž
-okresní kolo
5.,8.,9. ročník
1.3. Čt 18.00

Prodloužená
Závěr minitanečních
 
8. a 9. třída
2.3. 8.00
Recitační soutěž
-okresní kolo
6., 7. ročník
3.3. So 19.00

Společenský večer
KD Horní Roveň

 
SRPD
vedení školy
M. Mojžíš
J.Balášová
žáci 9.třídy
7.3. St 12.00
-17.00

GDPR
 
vedení
9.3. 7.30
Hry a klamy
Žďár nad Sázavou
 

I. Šmatetrová
6.-9.třda
 
9.3. 13.00
Školní družina navštíví plavecký bazén ve Všestarech

D. Vachová
I. Šímová
K. Faltysová

 

12.3.-

18.3.

 

Po-Pá

 

 

Jarní prázdniny

 

 

20.3. 

 

Út

 

14.45

 

Pracovní porada

 

všichni vyučující

 

23.3.-

28.3.

 

Pá-St

 

 

 

Lyžařský výcvik Olešnice

www.ubytovani-olesnice-v-orlickych-horach.cz/

 

 

 

 

M. Polák

I.Vojtková

 

28.3.

St

 

 

Velikonoční projektový den - Barevný den

celá škola

 

29.3.

-2.4.

 

 

 

Velikonoční prázdniny

 

 

Duben

 

 

 

 

3.4. Út  
Tonda obal
na cestách
www.tonda-obal.cz/
1.-9.třída

4.4.

St

8.00


Dravci
seiferos.cz/
 
všechny třídy
4.4. St 10.45
Anglické divadlo
Profese
8. a 9. třída
9.-11.4. Po
-St
 
Intenzivní přípravný kurz
 
9. třída
10.4. Út 16.30 Třídní shůzka 9. třída

10.4.

Út

14.00

Porada k zápisu

vedení školy
učitelé 1. stupně
12.4. čt  
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ
 


12.4.
 

Čt
 
Prevence šikany
Policie ČR
7.třída
12.4.               Čt   Odpolední výlet - soukromá ZOO Chvojenec ŠD D. Vachová

12.4.

Čt

13.30-

18.00

Zápis do 1. třídy

 

vedení

vyučující I. stupně

16.4. Po  
Jednotné přijímací zkoušky na SŠ - 2. kolo 
 
16.4. Po   Sázení stromků
 s žákovským parlamentem

žákovský parlament
vybraní žáci
J. Balášová
16. - 20. 4. Po - Čt   Sběr starého papíru a elektroodpadu do připraveného kontejneru ŠD D. Vachová

17.4.

Út

14.45

 

Pedagogická rada

III. čtvrtletí

 

všichni vyučující


17.4.

Út

16.30

Třídní schůzky

5. - 8. třída

17.4.

Út

17.30

Třídní schůzky

1. - 4. třída

 

19.4.


Čt

 

Den Země
projektový den
celá škola

 

19.4.

 

Čt

 

16.30

 

Schůzka SRPD

 

vedení školy

20.4.   Plavání Všestary ŠD D. Vachová

 

9.- 20.4.

 

Po-Pá

 

Školní kolo soutěže "Mladý zahrádkář 2018"

 

IV.-IX. třída

J.Sevránková

M.Mojžíš

23.4.

Po

9.00

Soutěž "Mladý zahrádkář 2018" - okresní kolo

 

vedení školy

J. Sevránková30.4.


Po
 

Ředitelské volno


žáci

 

Květen

 

 

 

 


7.5.

Po
 
Ředitelské volno

žáci

9.5.

St
 
McDonald cup fotbalový turnaj 
1.-5. třída
D. Vachová

10.5.

Čt
 
1. lekce plavání

3., 4.třída

15.5.

Út
 
Dopravní soutěž

vybraní žáci 7. třídy
J. Vocl

 

15.5.

 

Út

 

14.45

 

Pracovní porada

 

všichni vyučující


16.5.

St

17:30

Besídka 2.třídy

M.Pekárková
2.třída

17.5.

Čt
 
2. lekce plavání

3., 4.třída
17.5.            Čt   okresní kolo McDonalds Cup ve fotbale 4., 5. třída
Vachová

18.5.8.00
-9.10

10.25
-11.30


Mám chytré tělo
 


1.-5.třída


6.-9.třída
22.5. Út
 


Roveňské kolečko
cyklistický závod
 

 

24. 5.
 
Čt  


Ročníkové fotografování
Třídní fotografie - ceník.docx (13179)
www.fotostipkova.cz/
 
1.-9.třída

24.5.

Čt
 
3. lekce plavání

3.,4. třída

29.5.

Út
 
Třídní výlet 1.,4.třída

1.,4. třída
31.5. Čt  
Ročníkové fotografování
-náhradní termín
1.-9.třída

31.5.

Čt
 
4. lekce plavání

3.,4. třída

 

Červen

 

 

 

 

1.6.

 

Den dětí

Dopravní hřiště

 

4.-8.6.

Po-pá

 

Olympiáda Holice

 

I. Vojtková
M. Polák
Z. Tužil

J. Michálková

 

8.6.

 
  5. lekce plavání 3.,4. třída

5.6.

Út

7.35

První pomoc v praxi

1. - 4.třída

5.6.

Út

14.45


Schůzka předmětových komisí 
 
všichni vyučující

5.6.

Út

16:30

Schůzka SRPD

vedení

5.6.

Út

17.00

Plenární schůze SRPD

                    všichni vyučující,

SRPD, rodiče

 

5.6.

 

Út

   

17.30

 

Třídní schůzky

2.  stupeň

 

 

vyučující velké školy

 

5.6. Út 17.30

 

Třídní schůzky

1. stupeň

(dle domluvy třídního učitele na malé nebo velké škole)

 

vyučující malé školy

8.6.


7.35

První pomoc v praxi

5.-9. třída
     
 
 
13.6. St  

Školní výlet 5., 7. třídy
(náhradní termín 20.6.)
 
5., 7. třída
J. Balášová
I. Šmaterová
I. Pokorná
D. Vachová
 
14.6.
 
Čt   Školní výlet 6., 8. třídy
 
6., 8. třída
L.McGrath
J.Sevránková
 
15.6.
18.6.

Po
 
Obhajoby ročníkových prací
 
9. třída
vedení
J.Sevránková
M.Mojžíš

19.6

Út
 
Pedagogická rada

všichni vyučující


20.6.


St
 

Třídní výlet 9. třídy9. třída
M. Mojžíš
 

20.6.

St
 

T-mobile olympijský běh

celá škola

21.6.

Čt

 


Třídní výlet 2.,3.třída
ZOO Dvůr Králové


2.a 3. třída
M. Pekárková
J. Vocl

21.6.

Čt

17.00

 

Informační schůzka 

rodičů budoucích žáků 

1. třídy 

třídní učitelka vedení školy

22.6.

 
 

Hrajeme si i hlavou
(Hradec Králové)
www.hrajme-si-i-hlavou.cz/

I. Šmaterová
I. Pokorná
vybraní žáci 6.-9. třídy

26.6.

Út
 
Výlet žákovského parlamentu

J. Balášová
členové žákovského parlamentu

26.6.

Út
16.30
  Zasedání školské rady vedení 
členové ŠR

27.6.

St
9.00
 
Pasování na čtenáře

1.třída
I.Šímová

28.6.

Čt
 

Závěrečný výlet
školní družiny


D. Vachová
G. Škrachová
P. Vintrlíková

 

29.6.

 

 

7.35-8.20

 

Předávání vysvědčení

 

1.- 8. třídy

29.6.

9.00

 

Slavnostní předávání vysvědčení žákům 9. třídy 

 

žáci 9. třídy
vyučující

vedení školy

 

29.6.

 

 

11.00

 

Závěrečná pedagogická rada

 

všichni vyučující


9.-13.7.
   
Příměstský tábor 1.termín

J.Sevránková

20.-24.8.
 
   
Příměstský tábor 2.termín
 

J.Sevránková
 

* "?" - Datum bude upřesněno

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode