Zajímavé práce našich žáků

BRUSIČI JAZYKA ZE SEDMÉ TŘÍDY .pdf 

 

 

Sebrané pověsti šesté třídy

Když jsme se šesťáky probírali pověsti, napadlo mě, že by si mohli vytvořit pověst, prostřednictvím které by vysvětlili, jak přišli ke svému příjmení. Více než o pravdivý základ se opírali o svou fantazii. Ale protože svou pověst vztahovali ke konkrétní osobě, dovolili jsme si naše dílo nazvat Sebrané pověsti 6. třídy s podtitulem Jak jsem přišel/přišla ke svému příjmení.

Podívejte se tedy, jak se jim dílo podařilo.

Přeji vám příjemné počtení.   Mgr. Ivana Šmaterová

Jak jsem přišel ke svému příjmení.pdf 

 

 

Žáci šesté třídy netradičně zpracovali pověst o praotci Čechovi. Měli za úkol pověst přetvořit do podoby komiksu. Měli volné pole působnosti, mohli praotce zasadit do moderní doby, obléct do stylového oblečení, dát mu mobilní telefon… Většinou se ale drželi klasiky. Jak se jim to povedlo, posuďte sami.

K případným chybám buďte prosím shovívaví, v kresleném obrázku je nelze opravit. Jsme ale jenom lidé a ti občas chybují.

Mgr. Ivana Šmaterová

 

Deník týhle doby

Naše třídní důvěrnice, paní Schmeiserová přišla s nápadem, abychom vytvořili jakési pokračování písničky Marka Ztraceného Vlastní svět. Děti se zaměřily na současný život, ať už ovlivněný koronavirem, či ne, a pustily se do díla. Pedagogicko - psychologická poradna v Ústí nad Orlicí poté vyhlásila projekt Deník týhle doby, čímž nám nahrála do karet. Ač online, pustili jsme se do společného projektu.     

Mgr. Ivana Šmaterová

Deník týhle doby II.pdf

 
V rámci distanční výuky výtvarné výchovy vytvářeli žáci šestých a sedmých tříd práce na různá témata. Jedním z nich byla i VOLNÁ TVORBA – práce libovolnou technikou na libovolné téma. Jak se žákům tvorba zdařila, můžete vidět ve fotogalerii.                    Mgr. Martina Záplatová
 
 
Žáci 8.A měli za úkol nakreslit podobiznu hlavní postavy knihy Černý Petříček spisovatelky Karolíny Světlé, a to na základě jejího popisu.

Jak Černého Petříčka vystihli, se můžete přesvědčit sami, když porovnáte ukázku s vlastní fantazií a fantazií osmáků.            Mgr. Ivana Šmaterová

 ČERNÝ PETŘÍČEK.pptx      

 

  Projekt „Po stopách spisovatelů“

Ve třídě 8. A jsem v březnu zadala online projekt s názvem „Po stopách spisovatelů“ jako velké opakování doposud probraného učiva z literatury. Žáci byli rozděleni do skupin a navrhli vlastní exkurzi. Tu potom prezentovali při online hodině a třída hlasovala pro nejlepší projekt, který bude uskutečněn v závislosti na vývoji současné situace.

Členové jednotlivých skupin museli zjistit, kde pobýval autor, či kde se odehrávalo jeho dílo, kterou památku, pamětihodnost nebo přírodní zajímavost ve zmíněné oblasti navštívíme, kolik činí vstupné, jak dlouho bude trvat exkurze a jak daleko pojedeme. K tomu si nakonec mohli přidat i něco, co s autorem nesouvisí, ale pouze jako doplňkovou atrakci. Vše museli časově rozvrhnout, podrobně naplánovat.

V aplikaci Google prezentace mohli pracovat všichni ve skupině současně, svou práci vzájemně doplňovat, kontrolovat. Jak mi děti sdělily, volaly si, spolupracovaly a užily si prý při práci i legraci.

Všechny skupiny se do projektu zapojily s chutí a jejich práce jsou na vysoké úrovni. Přesto s velkou převahou nakonec zvítězili autoři projektu „Po stopách Karla Jaromíra Erbena“ – Michal Bárta, Matěj Janáček a Michal Kosina. S nimi budu při realizaci exkurze také spolupracovat.

Děkuji všem za jejich pracovní nasazení a výsledná díla, na něž mohou být právem pyšní. Můžete je zhlédnout a udělat si obrázek o práci našich osmáků.

                                                                                 Mgr.Ivana Šmaterová

Po stopách K. J. Erbena.pptx 

KAREL JAROMÍR ERBEN.pptx 

Po stopách Boženy Němcové.pptx 

Karel Hynek Mácha - exkurze.pptx 

Exkurze do Miletína .pptx 

 

Přání od 5. B

Žáci 5. B s třídní učitelkou Ladou Louženskou přejí všem příjemné prožití velikonočních svátků a do dalších dnů hodně síly, zdraví a trpělivosti.

Přidáváme odkaz na náš velikonoční padlet. Mgr. Lada Louženská

https://masarykovazsdolnroven.padlet.org/louzenskalada/x2d8kqpv8v72ng2f

 

 

 

 

  

 

 

 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode