Učitelský sbor a zaměstnanci školy 2019/2020

Jméno

funkce

kontakt

Mgr. Jarmila Michálková

 

ředitelka školy

koordinátor ŠVP

 

michalkova.jarmila@zsdolniroven.cz

605 143 630, 606 040 630


Mgr. Jaroslava Balášová

 
zástupkyně ředitelky
školy
výchovná poradkyně
balasova.jaroslava@zsdolniroven.cz
722 454 261

1. stupeň

Sborovna   607 040 651
Mgr. Magda Schejbalová třídní učitelka
I. třídy
schejbalova.magda@zsdolniroven.cz
Mgr. Alena Poláková
třídní učitelka
II. třídy
polakova.alena@zsdolniroven.cz
Ilona Šímová
třídní učitelka
III. třídy
simova.ilona@zsdolniroven.cz
Mgr. Marie Pekárková
třídní učitelka
IV. třídy
pekarkova.marie@zsdolniroven.cz
Jaroslav Vocl
třídní učitel
V. třídy
vocl.jaroslav@zsdolniroven.cz
     

2. stupeň

Sborovna   607 040 650

Mgr. Martina Záplatová

třídní učitelka
VI. třídy
zaplatova.martina@zsdolniroven.cz

Mgr. Jana Sevránková

třídní učitelka
VII. A třídy
sevrankova.jana@zsdolniroven.cz
Mgr. Michal Mojžíš
třídní učitel
VII. B třídy
mojzis.michal@zsdolniroven.cz
Mgr. Lenka McGrath
třídní učitelka
VIII. třídy
mcgrath.lenka@zsdolniroven.cz

Mgr. Ivana Šmaterová

třídní učitelka
IX. třídy
smaterova.ivana@zsdolniroven.cz

Mgr. art. Pavla Bezdíčková

 

učitelka

 

bezdickova.pavla@zsdolniroven.cz
Mgr. Soňa Therová učitelka therova.sona@zsdolniroven.cz

 

Mgr. Iva Vojtková

 

učitelka

 

vojtkova.iva@zsdolniroven.cz


Mgr. Ivana Pokorná

 

učitelka


pokorna.ivana@zsdolniroven.cz

 

Mgr. Bc. Miloslav Polák

učitel polak.miloslav@zsdolniroven.cz

Renata Krpatová

asistentka pedagoga

krpatova.renata@zsdolniroven.cz

Daša Vachová
 
asistentka pedagoga
vachova.dasa@zsdolniroven.cz
 
Irena Kaštánková asistentka pedagoga kastankova.irena@zsdolniroven.cz

Mgr. Irena Soukupová

asistentka pedagoga,
asistentka školy
soukupova.irena@zsdolniroven.cz

Bc. Tereza
Kaplanová

asistentka 
školy
kaplanova.tereza@zsdolniroven.cz

Mgr. Zdeněk Tužil
asistent 
školy
tuzil.zdenek@zsdolniroven.cz

Školní družina

Školní družina   607 040 651, 607 038 281

Daša Vachová

 

vedoucí vychovatelka

 

vachova.dasa@zsdolniroven.cz


Ludmila Kurková

vychovatelka

 

kurkova.ludmila@zsdolniroven.cz


Irena Kaštánková

vychovatelka

kastankova.irena@zsdolniroven.cz

Ostatní zaměstnanci

Jitka Tužilová ekonomka
kancelar@zsdolniroven.cz
466 688 177, 607 040 650
Michaela Synková vedoucí šk. jídelny

 

synkova.michaela@zsdolniroven.cz

607 040 652

Michaela Plívová vedoucí kuchařka  

Jitka 
Pulkrábková
kuchařka  

Petra Zemanová

kuchařka
 
Renata Svobodová
kuchařka
uklízečka
2. stupeň
 

Renata Krpatová

uklízečka
1. stupeň
 

 

uklízečka 
2. stupeň
 
Pavel Žierik školník

 

zierik.pavel@zsdolniroven.cz 

607 040 649

 

     

 

Fotografie použita dle Creative Commons Richard George Davis  Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode