ZÁPIS DO I. ROČNÍKU na školní rok 2021/2022

 
 
Zde můžete nalézt výsledek zápisu do I. ročníku naší školy:  Výsledky zápisu 2021
(vaše děti jsou zde uvedeny pod přiděleným registračním číslem, které vám bylo zasláno na e-mail)
 
 
 
Vážení rodiče, milé děti, 
zápis do I. ročníku Masarykovy základní školy Dolní Roveň, okres Pardubice na rok 2021/2022 proběhne v období 7. - 21. dubna 2021.
Všechny další potřebné informace se dozvíte v následujícím dokumentu
 
Zde jsou ke stažení všechny potřebné formuláře k Zápisu dětí do I. ročníku naší školy na školní rok 2021-2022
 
Přikládáme zde i Desatero předškoláka a rady a tipy, jak nejlépe své děti připravit na nástup do školy.
 
V případě nějakých nejasností mě kontaktujte na e-mailu nebo telefonu.
Přeji vám pevné zdraví a co nejvíce pohody.
 
Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy
 
 
 

ZÁPIS DO I. ročníku na školní rok 2020/2021

 
Dne 17. 4. 2020 se již můžete seznámit s výsledky zápisu do I. ročníku:
 

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. 
Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole, viz odkaz:
 
 
Zápis do 1. třídy Masarykovy základní školy Dolní Roveň, okres Pardubice, proběhne bez osobní přítomnosti dětí i jejich zákonných zástupců ve škole ve dnech 14. - 16. 4. 2020. 
 
Prosíme zákonné zástupce dětí, aby právě ve dnech 14. - 16. 4. 2020 (nejpozději 16. 4. 17:00 ) doručili buď poštou nebo osobně do poštovní schránky školy tyto vyplněné dokumenty:
 
- Žádost o přijetí dítěte do I. ročníku
- Dotazník pro rodiče  žáka k přijetí do I. ročníku
- kopii rodného listu žáka
 
Velmi důležité je vyplnit v Dotazníku správný e-mail zákonných zástupců, ten bude použit pro další elektronickou komunikaci. Na kontaktní e-mail vám bude zaslán po obdržení a zpracování vámi zaslané dokumentace školou dokument, který bude obsahovat registrační číslo vašeho dítěte. Dokument bude elektronicky podepsán ředitelkou školy. 17. 4. 2020 bude na webu školy uveřejněn výsledek zápisu do 1. třídy Masarykovy základní školy Dolní Roveň, okres Pardubice. Své dítě uvidíte v seznamu pod registračním číslem, které obdržíte v zaslaném dokumentu (výsledek zápisu nelze zveřejňovat jako jmenný seznam).
 
- v případě, že rodiče požadují pro své dítě odklad, musí ještě poslat: 
 Žádost o odklad a doporučení k odkladu od dětského lékaře a z poradenského pracoviště (v případě, že rodiče nepošlou tato dvě  doporučení,  bude správní řízení přerušeno do doby dodání těchto potřebných doporučení - nejpozději však do 31. 5. 2020)
 
Další potřebné informace budou postupně doplňovány, sledujte prosím tyto webové stránky. 
Děkuji předem za spolupráci, těšíme se na Vás a Vaše děti.
 
Mgr. Jarmila Michálková, ředitelka školy
 
 
 
 
 
 
 

Doporučení pro zákonné zástupce

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám.
  • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku zmírní každodenní stres pro děti, zákonné zástupce i pedagogy, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi - uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s lidmivyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod. 
 
 
 

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY na školní rok 2019/2020

Zápis do 1. třídy Masarykovy základní školy Dolní Roveň proběhl ve čtvrtek 11. dubna 2019 v době od 13:30 do18:00 hodin v budově ZŠ v Horní  Rovni (u  kostela). Do 1. ročníku při něm bylo přijato celkem 29 žáků, odklad dostali 4 žáci, přerušení správního řízení je u 1 žáka. Zápis proběhl v příjemné atmosféře, velké poděkování patří všem zúčastněným pedagogům. Zápisu se zúčastnila i paní učitelka Mgr. Magda Schejbalová, která bude třídní učitelkou nové 1. třídy.

Výsledek zápisu 2019

Výsledek dodatečného zápisu

     

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY na školní rok 2018/2019

Zápis do 1. třídy Masarykovy základní školy Dolní Roveň se bude konat ve čtvrtek 12. dubna 2018 v době od 13.30 do18 hodin v budově ZŠ v Horní  Rovni (u  kostela).

Vyhlášení zápisu do 1. ročníku 2018.pdf (730628)

Dodatečný zápis 2018 - výsledky

Výsledky.pdf (298144)

 Desatero pro rodiče.pdf 

Co by měl umět předškolák

Žádost o přijetí dítěte do ZŠ 2018.pdf (580224)

Žádost o odklad školní docházky 2018.pdf (450799)

 

Zápis do 1. třídy 2017/2018

Vedení školy upozorňuje na změnu termínu zápisu k povinné školní docházce pro školní rok 2017/2018. Zápis se bude konat v pátek 7. dubna 2017 v době od 13 do18 hodin v budově ZŠ v Horní  Rovni (u  kostela). 

Více zde: https://www.zsroven.cz/zapis-do-i-tridy/

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (§ 36 školského zákona ve znění účinném od 1. 1. 2017). 

Zákon stanoví, že přednostně jsou k povinné školní docházce v dané škole přijímány děti s místem trvalého pobytu v příslušném školském obvodu spádové školy.

Více informací na https://www.msmt.cz/vzdelavani/zakladni-vzdelavani/terminy-zapisu-do-1-rocniku-zakladnich-skol-pro-skolni-rok.

Výsledky zápisu.pdf

 

Zápis do I. třídy 2016/2017

Ředitelka Masarykovy základní školy v Dolní Rovni oznamuje, že zápis dětí do I. třídy se koná v pátek dne 15. ledna 2016 v době od 13 do18 hodin v budově ZŠ v Horní  Rovni (u  kostela). K zápisu zveme děti narozené v době od 1. září 2009 do 31. srpna 2010 a děti s odkladem školní docházky z loňského roku. Zapsány mohou být i děti  narozené v době od 1. 9. 2010 do 31.12. 2010. Jejich přijetí je podmíněno vyšetřením školní zralosti v pedagogicko – psychologické poradně. Vezměte s sebou, prosím, občanský průkaz, rodný list dítěte a kartičku zdravotní pojišťovny  dítěte.

Těšíme se na setkání s vámi u zápisu.

Přihláška ke stažení zde:

C11 Formulář - žádost o přijetí dítěte ZŠ - 1.tř.

Co by měl umět předškolák zde:

pis1.jpg 
 

Masarykova základní škola Dolní Roveň, okres Pardubice© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode